Borowczyk Kamila

Borowczyk Kamila

Mentorzy 2018

BIO:

Dr nauk chemicznych od 2012 r. ukończyła studia “Komercjalizacja nauki i technologii” - Uniwersytet Łódzki oraz the University of Texas at Austin. Laureatka konkursów NCN: Sonata i Preludium, główny wykonawca w OPUS oraz laureatka nagrody Rektora UŁ i w konkursie „InnoTechAkademia II BioTechScience”. Odbyła szkolenie „PRINCE2® Foundation – kierowanie projektami badawczo-rozwojowymi”; „Rozliczenia i sprawozdawczość w projektach badawczo-rozwojowych” oraz staże naukowe  w Lund University w Szwecji oraz w New Jersey Medical School w USA.

W czym pomoże:  

Analityka chemiczna,rozpatrywanie zagadnień interdyscyplinarnych z dziedziny chemii, biochemii, ochrony środowiska, wprowadzenie techniki myślenia twórczego, redefiniowania problemu oraz charakterystyka ich zastosowań w chemii analitycznej;  pozytywna energia, motywacja, chęć podejmowania wyzwań, poznawania, samodoskonalenia.

Copyright 2017- 2020 - TopMinds