Bury Marek

Bury Marek

Mentorzy 2018

BIO:

Jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym. W 2004 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a w  2009 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych oraz złożył egzamin rzecznikowski i został wpisany na listę polskich rzeczników patentowych. Dodatkowo w 2017 r. zdobył tytuł magistra prawa. Od 2010 r. pracował równolegle jako rzecznik patentowy w dużej kancelarii oraz jako adiunkt na Politechnice Warszawskiej. Stypendysta TOP500 Innovators, członek IEEE. Odbył staż w firmie Metasensing w Holandii i  realizował projekty dla firmy Ratel w ramach programu stażowego Investin. Brał udział w licznych projektach naukowych i badawczo rozwojowych dotyczących szerokiego spektrum zagadnień z dziedziny radioelektroniki, między innymi standardów telewizji cyfrowej, lokalizacji obiektów, obrazowania mikrofalowego, systemów radarowych oraz systemu zarządzania kryzysowego wykorzystującego zespół robotów.

W czym pomoże:  własność przemysłowa, kariera rzecznika patentowego

Copyright 2017- 2020 - TopMinds