Drygalska Ewa

Drygalska Ewa

Mentorzy 2018

BIO:

Laureatka Fulbright Junior Research Award na University of California w Los Angeles. Doktoryzowała się w Instytucie Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich „Społeczeństwo-Technologie- Środowisko”. Redaktorka publikacji: dwujęzycznej "Interfejsy, kody, symbole. Przyszłość komunikowania" (2016) wydanej przez Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław oraz "Kino afroamerykańskie. Twórcy, dzieła, zjawiska" wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Katedra (2015). Publikuje stale w "Kinie", "Dwutygodniku" i "Znaku" na temat nowych mediów technologii i kultury. Prowadzi podkast Laboratorium - cykl rozmów poświęconych ciekawym zjawiskom w kulturze, sztuce i teorii https://voicerepublic.com/users/laboratoriumpodkast.

Współpracuje z Warszawskim Festiwalem Filmowym, American Film Festival, Domem Spotkań z Historią i Muzeum Narodowym w Warszawie  

W czym pomoże:

Studia doktoranckie, wyjazdy zagraniczne, praca w obszarze kultury,  współpraca z instytucjami kultury  

Copyright 2017- 2020 - TopMinds