Dybała-Defratyka Agnieszka

Dybała-Defratyka Agnieszka

Mentorzy 2018

BIO:
Jest badaczką i wykładowczynią akademicką, pracuje na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej, w którym pełni również rolę wice-dyrektora. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk chemicznych przez sześć lat pracowała w międzynarodowym wydawnictwie czasopism naukowych jako redaktor zarządzający oraz dyrektor wydawniczy. Jest stypendystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie chemii obliczeniowej szczególnie ukierunkowanych na modelowanie reakcji chemicznych i enzymatycznych. Dzięki swojej działalności naukowej, doświadczeniom redaktorskim oraz kontaktom nawiązanym z naukowcami na całym świecie angażuje się w przedsięwzięcia związane z rozwojem młodych naukowców, nowymi technologiami nauczania oraz prowadzenia badań i komunikacji naukowej.

W czym pomoże:
Doświadczenie osoby pracującej w środowisku akademickim mającej kontakty z naukowcami na całym świecie oraz kilka dłuższych pobytów w ośrodkach zagranicznych na koncie. Doświadczenie osoby pracującej w środowisku wydawniczym. Spostrzeżeniami na temat łączenia rozmaitych obowiązków zawodowych: pracy naukowca z obowiązkami nauczyciela akademickiego oraz kierownika grupy badawczej, pracy badacza z pracą redaktora.

Copyright 2017- 2020 - TopMinds