Dyczkowski Krzysztof

Dyczkowski Krzysztof

Mentorzy 2018

BIO:

Ekspert w obszarze przetwarzania informacji nieprecyzyjnej w systemach decyzyjnych, diagnostyce medycznej, widzeniu komputerowym i modelowaniu języka naturalnego. Współzałożyciel i wieloletni prezes firmy informatycznej produkującej i wdrażającej systemy klasy ERP. Koordynator zespołu recenzyjnego programu US-Poland Innovation Hub (http://innovationhub-usptc.org). Stypendysta TOP500 Innovators. Laureat wielu prestiżowych nagród m.in.  IBM Faculty Award (2010) oraz Microsoft Research Azure Award (2015)

W czym pomoże:

Rozwój, wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych, rozwój i ewaluacja modeli biznesowych, Internacjonalizacja produktów (rynek amerykański), R&D w firmie, współpraca nauka-biznes

Copyright 2017- 2020 - TopMinds