Figurski Paweł

Figurski Paweł

Mentorzy 2018

BIO:

Adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół relacji religii i polityki w czasach przednowoczesnych, a także podejmują problematykę religijnej legitymizacji władzy w czasach najnowszych. W latach 2012-2014 pracował z setkami rękopisów średniowiecznych przechowywanych w Rzymie, Paryżu, Londynie, Oxfordzie, Wolfenbüttel, Berlinie, Hildesheimie, Ivrei, Krakowie, Płocku, Gnieźnie. W roku akademickim 2014/2015 przebywał jako Garstka Fellow na University of Notre Dame i prowadził zajęcia dla undegraduate studies pt.: History of Medieval Poland. Odbył staż na University of Notre Dame jako Fulbright Grantee oraz Fellow at the Center for Ethics and Culture. Obecnie prowadzi badania w ramach projektu OPUS NCN. Opracowuje polityczne i społeczne znaczenie liturgii dla oryginalności kultury władztwa Piastów (do końca XIII wieku) ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Sakramentarza tynieckiego.

W czym pomoże:

historia średniowiecza, teologia polityczna

Copyright 2017- 2020 - TopMinds