Filip Artur Jerzy

Filip Artur Jerzy

Mentorzy 2018

BIO:

Architekt-urbanista zajmujący się badaniem i wdrażaniem form międzysektorowego zarządzania projektami miejskimi. Autor rozprawy doktorskiej poświęconej amerykańskim oddolnym grupom partnerskim działającym na rzecz realizacji wielkoprzestrzennych projektów urbanistycznych. Inicjator projektu Warszawska Droga Kultury na Skarpie, realizowanego partnersko przez kilkadziesiąt instytucji kultury mających swoje siedziby na Skarpie Warszawskiej. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz w Pratt Institute w Nowym Jorku. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Kurator części wystawy głównej Warszawa w Budowie #9. Współpracownik Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

W czym pomoże:

Pole specjalizacji to praktyka i teoria planowania miast w Polsce i Stanach Zjednoczonych, w szczególności działalność grup obywatelskich i ich wpływ na proces planistyczny. Z chęcią wesprze osobę podejmującą pogłębione studia nad zagadnieniami miejskimi lub chcącą praktycznie zaangażować się w kształtowanie miasta.

Copyright 2017- 2020 - TopMinds