Frelik Paweł

Frelik Paweł

Mentorzy 2018

BIO:

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Anglistyki oraz dyrektor Centrum Badań Gier Wideo UMCS; prowadzi również wykłady i zajęcia z kultury audiowizualnej w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2011-12 Senior Fulbright Scholar na University of California, Riverside, a w 2017 – Visiting Professor na Florida Atlantic University (Boca Raton, FL). Do jego zainteresowań naukowych należą science fiction, gry wideo, media cyfrowe i literatura eksperymentalna. Autor ponad 100 publikacji zagranicznych w tych dziedzinach, członek zespołów redakcyjnych dwu najważniejszych pism naukowych poświęconych fantastyce naukowej na świecie: „Science Fiction Studies” (USA) i „Extrapolation” (USA/Wlk. Brytania) oraz „Journal of Gaming and Virtual Worlds” (Wielka Brytania); redaktor serii książkowej „New Dimensions in Science Fiction” w University of Wales Press. W latach 2013–2014 był prezesem Science Fiction Research Association, największej i najstarszej na świecie organizacji naukowej zajmującej się badaniami nad SF i pierwszym prezesem i członkiem zarządu spoza Ameryki Północnej w ponad 40-letniej historii organizacji. Obecnie wiceprezes European Association for American Studies oraz „Science Fiction Literature Division Head” w International Association for the Fantastic in the Arts (USA). W 2017 roku otrzymał Nagrodę im. Thomasa D. Claresona przyznawaną za całokształt działań na rzecz dyscypliny badań nad science fiction. Jest pierwszym laureatem nagrody spoza Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii.

W czym pomoże:

Medioznawstwo, fantastyka, literaturoznawstwo, kultura popularna, kultura wizualna, znajdowanie swojego akademickiego "głosu", umiędzynarodowienie kariery, publikowanie za granicą.   

Copyright 2017- 2020 - TopMinds