Gasztold Brygida

Gasztold Brygida

Mentorzy 2018

BIO:

Jest nauczycielem akademickim, posiada doświadczenie w pracy z uczniami na poziomie szkoły średniej i wyższej, doświadczenia organizacyjne jako Kierownik Katedry i Prodziekan ds. Studenckich. Organizowała konferencje naukowe, stypendystka fundacji Fulbrighta 2013-2014, organizator Bałtyckiego Konkursu Języka Ang.

Copyright 2017- 2020 - TopMinds