Grodzińska-Jurczak Malgorzata

Grodzińska-Jurczak Malgorzata

Mentorzy 2018

BIO:

Z wykształcenia jest biologiem. W jej dorobku naukowym można wyróżnić trzy nurty tematyczne. Rozpoczynała od klasycznej ekologii, badając podczas czteroletnich studiów doktoranckich wpływ kwaśnych opadów atmosferycznych na stan środowiska naturalnego (doktorat - 1995). Tematykę efektów jakie mają substancje toksyczne na środowisko kontynuowała, skupiając się praktycznie przez następną dekadę na zagadnieniach ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko (w tym zdrowie ludzi) poprzez działania edukacyjne. W 2005 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność: edukacja ekologiczna. Od 2006 roku prowadzi badania interdyscyplinarne badając społeczne uwarunkowania ochrony przyrody, dzięki którym w 2014 r. nadano jej tytuł profesora. Od 1994 roku nieprzerwanie jest zatrudniona w Instytucie Nauk o Środowisku UJ (najpierw jako asystent, potem adiunkt). Tutaj na Wydziale Biologii Nauk o Ziemi ukończyłam studia, uzyskała stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego. Obecnie jestem kierownikiem Zespołu Ochrony Przyrody, Łowiectwa i Edukacji Środowiskowej w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Więcej o mnie: http://ee.uj.edu.pl/pl/pracownicy/prof-dr-hab-malgorzata-grodzinska-jurczak/o-mnie

W czym pomoże:

Jak budować karierę młodego naukowca? (planowanie kolejnych etapów kariery, zdobywanie funduszy zewnętrznych, budowanie research networku), jak być otwartym na świat naukowy i nie tylko.  

Copyright 2017- 2020 - TopMinds