Grzejdziak Łukasz

Grzejdziak Łukasz

Mentorzy 2018

BIO:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ na kierunku prawo. Adiunkt w Katedrze europejskiego prawa gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł doktora uzyskał w 2012 r. Koordynator Szkoły Prawa Amerykańskiego WPiA UŁ, kierownik studiów podyplomowych Prawna obsługa przedsiębiorców. Członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) oraz Koordynator obszaru pomocy publicznej CARS. W latach 2015-2016 stypendysta Fulbrighta w IIT Chicago-Kent College of Law. W latach 2007-2008 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w IIT Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. W 2008 roku odbył staż naukowy we Vrije Universiteit Brussel jako członek Centrum Prawa Europejskiego (IERE).

Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest szeroko rozumiane prawo ochrony konkurencji, w tym prawo pomocy państwa i prawo antymonopolowe. Autor i współautor licznych publikacji i referatów konferencyjnych z dziedziny prawa pomocy państwa i prawa antymonopolowego, w tym dwukrotnie nominowanej do nagrody Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych monografii pt. Regulacja finansowania usług publicznych w Europie.

Posiada doświadczenie jako doradca przedsiębiorców i organów administracji publicznej w obszarze szeroko rozumianego prawa konkurencji w tym prawa pomocy państwa.

W czym pomoże:

Kierowanie rozwojem naukowym w obszarze nauk prawnych oraz rozwojem profesjonalnym w obszarze praktyki prawa

Copyright 2017- 2020 - TopMinds