Jachimska Barbara

Jachimska Barbara

Mentorzy 2018

BIO:

Adiunkt w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN w Krakowie. Posiada tytuł doktora habilitowanego nauk chemicznych. Jest autorką ponad  50 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz około 250 prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie fizykochemii układów nanokoloidalnych, ze szczególnym uwzględnieniem nośników opartych na polielektrolitach i białkach. Brała udział w realizacji kilkunastu projektach  naukowo-badawczych krajowych i europejskich. Ma doświadczenie w organizacji konferencji i warsztatów naukowych. Odbyła liczne staże naukowe (University of Strathclyde, University of Limerick, National Center for Nanoscience and Technology Beijing, University of Dortmund, Max Planck Institute  Berlin, University of Paisley, Instytucie  Charlesa Sadrona Strasbourg), a swoje badania realizuje w ramach  współpracy  zarówno z ośrodkami krajowymi jak i zagranicznymi. Jest stypendystką TOP500 Innovators oraz ekspertem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie RIS: Chemii oraz Nauki o Życiu. Ukończyła profesjonalny kurs Mentoringu prowadzony przez Collegium Wratislaviense i uczestniczyła w programie Skills Fundacji Nauki Polskiej dotyczącym między innymi Komercjalizacji, Przedsiębiorczości, Zarządzania Zespołem, Wystąpień publicznych czy Negocjacji.  Należę do założycieli i edytorów czasopisma Innovation & Impact pubpub.org.

W czym pomoże:

Ciekawi Cię praca naukową, ale nie masz pewności jak zaplanować dalsze etapy kariery? Potrzebujesz wsparcia mentora ? Może interesuje Cię  tematyka nanonośników o kontrolowanej strukturze i funkcjonalności? Lubisz pracować w interdyscyplinarnym zespole? Przygotowujesz artykuł lub wystąpienie  konferencyjne i oczekujesz konstruktywnej  opinii?  Chętnie podzielę się z Tobą moim doświadczeniem zawodowym, udzielę wsparcia w zakresie rozwoju osobistego, nauczę kreatywnego myślenia, pomogę stworzyć strategię działania w dążeniu do celu.  

Copyright 2017- 2020 - TopMinds