Jaśkowska Jolanta

Jaśkowska Jolanta

Mentorzy 2018

BIO:

Jest adiunktem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Studia magisterskie ukończyła na Politechnice Krakowskiej, natomiast studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych - Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów naukowych oraz projektów we współpracy z przemysłem farmaceutycznym, kosmetycznym oraz spożywczym. Posiada wiedzę z zakresu komercjalizacji badań naukowych zdobytą podczas licznych szkoleń organizowanych przez centra transferu technologii, agencje rozwoju przedsiębiorczości czy też Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendystka TOP500 Innovators.

W ramach pracy naukowej prowadzi badania mające na celu poszukiwanie nowych związków bioaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem ligandów receptorów serotoninowych. Ponadto interesuje się reakcjami prowadzonymi w warunkach bezrozpuszczalnikowych zaliczanych do „green chemistry”.   

W czym pomoże:

Jeśli interesuje Cię chemia organiczna, szczególnie w aspekcie poszukiwania nowych leków lub nowych metod ich pozyskiwania i wiążesz swoją przyszłość z pracą w branży life science - to chętnie podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami zawodowymi. Ponadto jeśli szukasz nowych wyzwań naukowych lub potrzebujesz wsparcia przy pozyskaniu środków na badania czy realizacji projektu, również możesz na mnie liczyć.

Copyright 2017- 2020 - TopMinds