Kaczmarek Monika M.

Kaczmarek Monika M.

Mentorzy 2018

BIO:

Badacz w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, gdzie od 2011 roku prowadzi Laboratorium Biologii Molekularnej i wykładowca akademicki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe są wszechstronne. Obecnie skupiają się na poznaniu molekularnych mechanizmów interakcji zarodek–matka podczas wczesnej ciąży oraz programowaniu żywieniowym funkcji rozrodczych w ujęciu wielopokoleniowy. Na co dzień towarzyszy jej motto „work hard and challenge everyday”. Nie zapomina również o istocie promowania młodych pracowników nauki i studentów, z których zdecydowana większość z sukcesami kontynuuje pracę naukową w kraju i za granicą. Jest beneficjentką wielu nagród i stypendiów, m.in. z Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Fundacji Aleksandra von Humboldta i Hertie, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Aktywnie działa na rzecz poprawy sytuacji nauki w Polsce, ostatnio podczas organizacja konferencji Polish Scientific Networks oraz w Radzie Narodowego Kongresu Nauki. Od 2017 roku jest członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Więcej informacji na stronie laboratorium lub na www.kaczmareklab.pl

W czym pomoże:

Rozważasz podjęcie ścieżki kariery naukowej, a może już tam jesteś? Chcesz porozmawiać o wyzwaniach i możliwościach jakie daje praca naukowa? Jesteś gotów podjąć wyzwanie odpowiedzi na ważne pytania, które pomogą zwiększyć poczucie kompetencji, tożsamości i skuteczności? A może jesteś w trudnym okresie realizacji projektu albo stajesz się niezależnym badaczem. Czy po prostu chcesz poprawić swoje umiejętności prezentacji danych lub zapoznać się z konkretnymi technikami badawczymi? Z chęcią podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami.

Copyright 2017- 2020 - TopMinds