Kłonkowska Anna

Kłonkowska Anna

Mentorzy 2018

BIO:

Posiada wykształcenie w obszarze nauk społecznych z zakresu: psychologii, filozofii (doktorat) i socjologii (przygotowywany właśnie wniosek habilitacyjny); doświadczenie badawcze w badaniach społecznych nad transpłciowością, nienormatywnością płciową i genderową, kulturowymi wzorcami męskości i z socjologii ciała; współpraca z organizacjami społecznymi oraz wieloletnie doświadczenie socjoterapeutyczne (m.in. prowadzenie grup wsparcia) w zakresie transpłciowości i nienormatywności płciowej i genderowej. Stypendystka DAAD, Bednarowski Trust, Kosciuszko Foundation, Fulbright Foundation. Pracowała przy projektach finansowanych przez: Ilga Europe, Lambda Poland, ESRC, i in.. Posiada doświadczenie redakcyjne (redaktor naczelna "Miscellanea Anthropologica et Sociologica" w latach 2011-2017; corresponding editor for Poland "Men and Masculinities"). Jest autorką i współautorką licznych artykułów naukowych i monografii z obszaru wymienionych zainteresowań badawczych (m.in. w "Men and Masculinities", "Transgender Studies Quarterly").

W czym pomoże:

Gender & transgender studies, socjologia męskości, socjologia ciała

Copyright 2017- 2020 - TopMinds