Kociuba Dagmara

Kociuba Dagmara

Mentorzy 2018

BIO:

Adiunkt w Zakładzie Polityki Przestrzennej i Planowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie oraz opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Planistów "SmartCity". Ukończyła studia magisterskie w zakresie  geografii ze specjalnością  kartografia. Po studiach zdobywała doświadczenie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw i zarządzania MŚP. W wieku 26 lat założyła własną firmę oferującą usługi kartografii cyfrowej i wsparcie dla wydawnictw edukacyjnych. W ciągu kilku lat w firmie zredagowano ponad 2000 map do podręczników, atlasów i na globusy.

Po odbyciu studiów doktoranckich, zakończonych uzyskaniem tytułu doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej, rozpoczęła pracę naukową na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Współpracuje jako ekspert z instytucjami rządowymi oraz władzami regionalnymi i lokalnymi. Jako kierownik Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS realizowała zadania w zakresie transferu technologii i wiedzy, doradztwa, zarządzania IP, tworzenia firm spin-off. Pełni funkcje eksperckie w wielu krajowych i międzynarodowych organizacjach (m.in. jest członkiem Zarządu European Regional Science Association (ERSA) – Polish Section) oraz programach (m.in. jest ekspertem ds. oceny merytorycznej POWER i POIR oraz członkiem Local Support Group w projekcie Regional Creative Industries Alliance realizowanego w ramach programu Interreg Europe). Uczestniczyła również w krajowych i zagranicznych programach stażowych, m.in. SIMS, TOP 500 Innovators. Realizowała granty oraz projekty naukowe, m.in. w ramach POIG i URBACT II (USER, EUniverCities). W swych działaniach skutecznie rozwija współpracę uczelni z władzami lokalnymi i biznesem.

W czym pomoże:

Transfer wiedzy i technologii, tworzenia firm odpryskowych, zarządzania IP, zakładania i zarządzania start-upami, rozwijanie kompetencji miękkich (autoprezentacja, zarządzanie czasem, przygotowanie prezentacji, prowadzenie negocjacji itp.).

Copyright 2017- 2020 - TopMinds