Kołacińska Kamila

Kołacińska Kamila

Mentorzy 2018

BIO:

Z wykształcenia i pasji jest chemiczką, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, ale zamiłowanie do nauki pociągnęło ją znacznie dalej na studia doktoranckie do Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Jej praca naukowa w zakresie przygotowanego doktoratu jest częścią projektu strategicznego realizowanego dla potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa pracy planowanej w Polsce elektrowni jądrowej. Jej głównym zadaniem jest opracowanie zautomatyzowanych metod analitycznych do oznaczeń wybranych radionuklidów w chłodziwie reaktorowym, jednak automatyzacja i miniaturyzacja badań stanowi istotny trend rozwojowy we współczesnej analityce chemicznej we wszystkich obszarach życia codziennego. Jej dotychczasowe wyniki pracy zostały opublikowane w literaturze naukowej, a także były wielokrotnie nagradzane na konferencjach krajowych i  zagranicznych. Temat energetyki jądrowej pociągnął ją również do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w ramach pracy magisterskiej prowadziłam analizę kosztów i korzyści budowy elektrowni jądrowej. Dodatkowym owocem jej kształcenia na SGH jest kontynuowana współpraca z uczelnią w ramach, której prowadzi wykłady gościnne z przedmiotu „Rynek Energii w Polsce”. Szczególnie ważnym etapem jej kariery zawodowej był 9-cio miesięczny staż na Uniwersytecie w Clemson (USA) w ramach stypendium Fulbrighta, gdzie swoją wiedzę wzbogaciła zarówno naukowo, jak i interpersonalnie. Osobistą radość i satysfakcję czerpie z prowadzonych dla dzieci zajęć „Szalonego Naukowca”.  

W czym pomoże:

Automatyzacja pomiarów analitycznych, rozwój energetyki jądrowej, przygotowanie do publicznych wystąpień i publikacji artykułów, wzbogacenie edukacji dzieci o zajęcia eksperymentalne

Copyright 2017- 2020 - TopMinds