Kośmińska Karolina

Kośmińska Karolina

Mentorzy 2018

BIO:

Jest geologiem, pracuje na wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademii Górniczo-Hutniczej. Prowadzi badania geochronologiczne oraz petrologiczne skał metamorficznych odsłaniających się w Arktyce. Badania te są realizowane w ramach większego zespołu we współpracy z międzynarodowymi ekspertami m.in. z Kanady, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Szwecji. W swojej dotychczasowej karierze młodego naukowca brała udział w projektach grantowych zarówno krajowych i zagranicznym. Jest stypendystką m.in. Polsko Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Stypendium to pozwoliło jej na prowadzenie badań związanych z doktoratem w Rensselaer Polytechnic Institute, NY w roku akademickim 2016/2017.

Ze względu na specyfikę jej pracy i dotychczasowe doświadczenie interesuje się także problematyką zarządzania projektami badawczymi, zespołem badawczym, współpracą z międzynarodowymi instytucjami badawczymi.  

W czym pomoże:

Interesujesz się naukami o Ziemi? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat geologii Arktyki? Chcesz dowiedzieć się jak nawiązać współpracę z zagranicznymi Uniwersytetami? Jak znaleźć odpowiedni dla siebie projekt grantowy i partnera (opiekuna) dla tego projektu? Jak zaplanować i zacząć pisać wniosek grantowy? Chętnie pomogę i podzielę się swoim doświadczeniem!

Copyright 2017- 2020 - TopMinds