Królczyk Jolanta

Królczyk Jolanta

Mentorzy 2018

BIO:

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie  budowa i eksploatacja maszyn, dr habilitowany nauk rolniczych. Związana także z przemysłem, gdzie zajmowała stanowiska tj.: Konsultant Ochrony Środowiska, Kierownik Projektu, Inżynier Produktu czy Dyrektor Zarządzający firmy produkcyjnej zajmującej się obróbką skrawaniem i wtryskiem tworzyw sztucznych. Współautor, realizator i kierownik kilku projektów realizowanych na uczelni oraz w przemyśle (wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, innowacje). W ramach współpracy naukowej uczestniczka staży w ośrodkach takich jak: Fachhochschule Trier, University of Applied Science, International Institute for Sustainability w Rio de Janeiro, Utah State University. Absolwentka programu TOP 500 Innovators (MNiSW), dzięki któremu odbyła profesjonalne szkolenie z przedsiębiorczości w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Autor i współautor niemal 100 publikacji naukowych oraz 20 wdrożeń w przemyśle.  

W czym pomoże: nauka, biznes

Copyright 2017- 2020 - TopMinds