Maciejewski Michał

Maciejewski Michał

Mentorzy 2018

BIO:

Absolwent Automatyki i Robotyki na Politechnice Łódzkiej (PŁ). Podczas rocznego stażu w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek, (CERN) napisał pracę magisterską dotyczącą modelowania nadprzewodzących magnesów stosowanych w akceleratorach cząstek elementarnych. Dodatkowo, odbył staże w międzynarodowych korporacjach (ABB, Procter&Gamble Gillette, i Raytheon jako stypendysta Polsko‑Amerykańskiej Fundacji Wolności). Obecnie doktorant na PŁ, nadal pracujący w CERN  (laureat IEEE CSC Graduate Study Fellowship in Applied Superconductivity). Brał udział w kursach podyplomowych z zakresu negocjacji na Uniwersytecie Harvarda oraz MIT. W 2015 r. odbył kurs z zakresu przedsiębiorczości, przywództwa i transferu technologii na Uniwersytecie Stanforda w ramach programu Top 500 Innovators. Obecnie jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Chętnie angażuje się w działania charytatywne i społeczne jako członek kół naukowych, wolontariusz oraz współzałożyciel i wiceprezes Polskiej Fundacji Baseballu i Softballu.

W czym pomoże:

Chętnie podzielę się doświadczeniem, wiedzą oraz siecią kontaktów w zakresie pracy naukowej oraz przemysłowej zarówno w kraju jak i zagranicą.

Pomogę w planowaniu ścieżki kariery naukowej dla zainteresowanych studentów oraz wesprę starania w konkursach o stypendia, granty, czy też wyjazdy zagraniczne. Dla osób zainteresowanych karierą w przemyśle z przyjemnością podzielę się umiejętnościami z zakresu negocjacji, zarządzania, komunikacji, budowania wizerunku, czy też prezentacji. Reasumując, jestem otwarty na dyskusje i burze mózgów zarówno w zakresie badań naukowych jak i umiejętności miękkich.  

Copyright 2017- 2020 - TopMinds