Mamcarz Piotr

Mamcarz Piotr

Mentorzy 2018

BIO:

Ukończył studia podyplomowe z Master of Business Administration na Politechnice Lubelskiej,  studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi na  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, szkolenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla psychologów badających osoby posługujące się bronią wraz z uzyskaniem uprawnień, certyfikowany Kurs International Coach Federation, studia podyplomowe z „Psychologii Transportu” na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego na  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, szkolenie z psychoterapii specjalizacja logoterapia w ośrodku BFP oraz studia doktoranckie z Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II . Stypendystka TOP500Innovators, ekspert w zespole ds. Transferu Technologii i Komercjalizacji Wiedzy, kierownik studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Odbyła staż w jednostkach naukowo-badawczych: Fraunhofer (Niemcy), Max-Planck Institute (Niemcy) oraz IBM Thomas J. Watson Research Center (USA) w ramach projektu NCBiR "SIMS". Pracowała naukowo w Rice University w Houston (USA), w Dziale Badań Naukowych KUL jako specjalista ds. Programów Ramowych, w Gabinecie Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii  "Psychointerwencja"  jako psycholog i psychoterapeuta, w Dziale Koordynacji Programów Europejskich KUL jako Asystent Projektu, w Zakładach Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna jako psycholog, w Poradni Zdrowia KUL Niepubliczny Zakład  Opieki Zdrowotnej jako psycholog, w Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia, Instytucie Psychologii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako pracownik naukowo-dydaktyczny.

W czym pomoże:

Kompetencje miękkie, rozwój osobisty, rozwój zainteresowań, praca naukowa

Copyright 2017- 2020 - TopMinds