Barczak Mariusz

Barczak Mariusz

Mentorzy 2018

BIO:

Urodzony 02.07.1978 r. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 27 w Lublinie, później do Technikum Chemicznego w Lublinie, gdzie uzyskał maturę i tytuł zawodowy. Absolwent Wydziału Chemii UMCS w Lublinie (2003 r.), doktorat (2007 r.).

W czym pomoże:

Chemia, nanotechnologia, ochrona środowiska, sensing

Copyright 2017- 2020 - TopMinds