Matras-Postołek Katarzyna

Matras-Postołek Katarzyna

Mentorzy 2018

BIO:

Jest przede wszystkim naukowcem, z wykształcenia chemikiem, absolwentką Politechniki Krakowskiej. Po obronie pracy magisterskiej w 2006 r. wyjechała do Niemiec, gdzie na Münster University of Applied of Sciences w międzynarodowym zespole podjęła nowy wątek badawczy z pogranicza chemii polimerów i nieorganicznych nanokryształów dla optoelektroniki. Tam pracując jako naukowiec, była głównym wykonawcą kilku projektów R&D realizowanych z jednym z największych niemieckich przedsiębiorstw chemicznych, firmą Evonik Industries AG. W 2013 r. po prawie 7 latach pracy w Niemczech wróciła do Polski na Politechnikę Krakowską w ramach programu Homing Plus finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, zachęcającego wybitnych młodych uczonych prowadzących badania za granicą do kontynuowania kariery naukowej w Polsce. Obecnie pracuje jako adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Równocześnie realizuje prace badawcze z zakresu funkcjonalnych nanomateriałów dla optoelektroniki i fotokatalizy w ramach kolejnych projektów, w tym projektu Lider, którego jest kierownikiem. Jest laureatką kilku nagród oraz stypendiów, w tym stypendium naukowego dla doktorantów z Funduszu im. Stanisława Pigonia Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003), stypendium naukowego dla wybitnych polskich doktorantów przebywających w Niemczech DAAD (2007),  stypendium FNP w ramach projektu Homing Plus (2013-2015) oraz stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców (2016). Stypendystka TOP500 Innovators. Od 2014 r. jeste również profesorem wizytującym na University of Jinan w Chinach.  

W czym pomoże:

Nauka, kariera naukowa, współpraca z przemysłem, mobilność

Copyright 2017- 2020 - TopMinds