Michalska Anna

Michalska Anna

Mentorzy 2018

BIO:

Jest absolwentką biotechnologii wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2009 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. W latach 2009-2011 odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie Badań Stosowanych (University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland Valais - HES-SO Valais-Wallis; Sion) w Szwajcarii w ramach stypendium SCIEX. Tam też prowadziła badania dotyczące wpływu procesów przetwórczych na jakość produktów, w tym proszków owocowych otrzymanych m.in. z żurawiny, śliwki i aronii. Odbyła również szereg staży naukowych m.in. na Uniwersytecie Miguela Hernandeza (Hiszpania), Norweskim Uniwersytecie Technologicznym (Norwegia), Uniwersytecie Stanforda (Stany Zjednoczone) biorąc udział w programie TOP500 Innovators oraz w Institute of Industrial Fermentations – CSIC (Hiszpania) i na Uniwersytecie Hacettepe w Turcji. Jest autorką 35 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz dwóch rozdziałów w książkach z dziedziny technologii żywności i żywienia człowieka. Jest laureatką nagród naukowych m.in. „Pro Scienta et Vita” oraz nagrody przyznanej przez wydawnictwo Elsevier B.V. za najczęściej cytowany artykuł naukowy z obszaru technologii żywności w latach 2008-2010. Jej badania zostały 7-krotnie nagrodzone na konferencjach międzynarodowych i krajowych w ciągu 5 ostatnich lat. Jest również stypendystką programu „Start” Fundacji Nauki Polskiej, laureatką stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców przyznawaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendystką polskiej edycji programu L’Oréal dla Kobiet i Nauki organizowanego we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademią Nauk. Jest zaangażowana jako kierownik i uczestnik kilku projektów badawczych. Obecnie kieruje grantem przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki.  

W czym pomoże:

Przetwórstwo owoców, przetwarzanie, jakość produktów, kreowanie nowych produktów pod konkretnych konsumentów, przygotowanie projektów badawczych

Copyright 2017- 2020 - TopMinds