Moskalewicz Marcin

Moskalewicz Marcin

Mentorzy 2018

BIO:

Zajmuje się badaniami transdyscyplinarnymi z pogranicza humanistyki i nauk ścisłych, w szczególności filozofią psychiatrii i psychoterapii oraz humanistyką medyczną. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na University of California w Berkeley oraz na Rijkuniversiteit Groningen (Holandia). W 2009 roku obronił doktorat europejski z filozofii historii. W ostatnich latach pracował na Politechnice Federalnej w Zurychu oraz na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Oxfordzkiego. Jeśli chodzi o Polskę, jest związany z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu (Katedra Nauk Społecznych).  Interesuje się fenomenologią, filozofią egzystencjalną oraz doświadczeniem pierwszoosobowym, aktualnie badam doświadczenie czasu osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Zajmował się także krytyczną historią medycyny. Jest też tłumaczem tekstów filozoficznych z j. angielskiego. Jest absolwentem programu Fulbrighta (Texas A&M University, 2015/16).

W czym pomoże:

Oferuję wsparcie w zakresie prowadzenia badań naukowych, w szczególności badań inter- oraz trandyscyplinarnych z pogranicza humanistyki oraz nauk medycznych. Wsparcie może dotyczyć kwestii formalnych (zdobywanie środków na badania, publikowanie wyników, staże zagraniczne) oraz merytorycznych. Doradzę, jak przetrwać w świecie nauki będąc humanistą. Osobom zainteresowanym filozofią polityczną i sprawami publicznymi podpowiem jak znaleźć się na polskim rynku idei. Chętnych mogę włączyć do działań intelektualnych skupionych wokół kwartalnika Res Publica Nowa (jestem członkiem Rady Fundacji Res Publica).

Copyright 2017- 2020 - TopMinds