Noszczyk-Nowak Agnieszka

Noszczyk-Nowak Agnieszka

Mentorzy 2018

BIO:

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, stanowisko profesor nadzwyczajny. Jej zainteresowania naukowe i prowadzone badania koncentrują się w obszarze kardiologii weterynaryjnej oraz doświadczalnej i dotyczą następujących kierunków badawczych: mechanizmów zaburzeń rytmu serca, ich diagnostyki i nowych sposobów ich leczenia u zwierząt oraz tworzenia i wykorzystania modeli zwierzęcych do badań eksperymentalnych w dziedzinie kardiologii, zwłaszcza do oceny patomechanizmu zaburzeń rytmu serca. Stypendystka TOP500 Innovators. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem badawczym i komercjalizacji badań naukowych. Była i jest wykonawcą wielu projektów finansowanych ze środków NCN i NCBiR, kierowała także projektami badawczymi. Jeste recenzentem w czasopismach z listy JCR oraz była powołana jako ekspert NCBiR.

W czym pomoże: Jesteś na rozdrożu i nie wiesz którą ścieżką pójść? Oferuję wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kariery. Zapoznam Cię ze specyfiką badań naukowych z zakresu medycyny doświadczalnej i modeli zwierzęcych. Nie wiesz jak napisać  publikację czy projekt badawczy? W tym zakresie też pomogę.

Copyright 2017- 2020 - TopMinds