Nyga Piotr

Nyga Piotr

Mentorzy 2018

BIO:

Jest żołnierzem zawodowym i naukowcem, pracuje w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (IOE WAT) w Warszawie. Uzyskał stopień magistra inżyniera, specjalność optoelektronika, w 2004 roku na Wydziale Elektroniki WAT. W 2008 roku obronił doktorat w Purdue University, IN, USA. W czasie studiów doktoranckich w grupie prof. Vladimira Shalaevea w School of Electrical Engineering and Birck Nanotechnology Center w Purdue University pracował nad wytwarzaniem nanostruktur metaliczno-dielektrycznych o zadanych właściwościach optycznych i ich laserową modyfikacją. Jest absolwentem program TOP500 Innovators. Od 2009 roku pracuje w IOE WAT, gdzie obecnie jest kierownikiem Laboratorium Technologii Cienkich Warstw. Zajmuje się technologiami próżniowego wytwarzania pokryć cienkowarstwowych na elementach optycznych oraz nanostrukturami i kompozytami metaliczno-dielektrycznymi do zastosowań w optoelektronice.

W czym pomoże:

Kariera naukowa - co i jak. Rozwój naukowy. Staż zagraniczny - czy warto?, co warto? Zagadnienia z obszarów technologii optoelektronicznych, nanotechnologii, laserów.

Copyright 2017- 2020 - TopMinds