Osial Magdalena

Osial Magdalena

Mentorzy 2018

BIO:

Jest naukowcem i pasjonatem popularyzacji nauki. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się wytwarzaniem i badaniem nanomateriałów do zastosowania w terapii przeciwnowotworowej. Posiada także  doświadczenie w zakresie badań nad wytwarzaniem i charakteryzacją materiałów do zastosowania w fotowoltaice. Odbyła staż badawczy na Adelphi University w USA, Brookhaven National Laboratory w USA, na Universite Libre de Bruxelles w Belgii, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w zakresie biostatystyki i jest stypendystą beneficjentem programu TOP 500 Innovators. Odbyła liczne szkolenia w różnych instytucjach. Od 3-ech lat aktywnie uczestniczy w koordynowaniu prac badawczych studentów z USA, którzy odbywają staże wakacyjne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywnie działa na rzecz popularyzacji nauki prowadząc i rozwijając projekt Manufaktura Naukowców (www.manufakturanaukowcow.pl). Organizuje warsztaty, spotkania, wykłady dla dzieci, młodzieży i dorosłych mające na celu przybliżeniu społeczeństwu roli nauk ścisłych oraz zawodu naukowca.  

W czym pomoże:

Zarządzanie projektem, popularyzacja nauki, działania promocyjne, aplikowanie o granty, chemia, elektrochemia, nowe materiały, umiejętności miękkie, planowanie ścieżki kariery

Copyright 2017- 2020 - TopMinds