Oziębło Artur

Oziębło Artur

Mentorzy 2018

BIO:

Przez blisko 15 lat kariery naukowej zajmował się doskonaleniem umiejętności charakteryzowania materiałów i badaniem stopnia degradacji stali w instalacjach petrochemicznych. Pracę magisterską i doktorat poświęcił problematyce kompozytów ceramika-metal.Brał udział w kilku wdrożeniach, realizował projekty badawcze związane z procesami technologicznymi, ściśle współpracował z partnerami przemysłowymi. Równolegle doskonalił zaawansowane techniki charakteryzowania materiałów (SEM, XRD, DIL, STA, DSC, LFA, XRF, FTIR, EDS, WDS, EBSD) tworząc w Instytucie kolejno: Pracownię Badań Strukturalnych, Laboratorium Analizy Termicznej, Pracownię Ciśnieniowej Konsolidacji Proszków (HIP). W 2014 roku zostałem kierownikiem zespołu zajmującego się bio-ceramiką. Od 2015 roku do chwili obecnej kieruje własną spółką prowadząc prace badawczo-rozwojowe na potrzeby własne oraz klientów. Głównym klientem i zarazem partnerem jest największy krajowy producent implantów dla ortopedii i traumatologii. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora na Wydziale Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej. Odbył szkolenia na Uniwersytecie Łódzkim “Od pomysłu do komercjalizacji”, studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej “Menedżer Innowacji” i jest stypendystą TOP500 Innovators. Jest prezesem zarządu w A+ Ceramics sp. z o.o., był kierownikiem Zakładu Technologii Ceramiki w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, zastępcą kierownika Zakładu Nanotechnologii w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, kierownikiem Pracowni Badań Strukturalnych w Instytucie Szkła i Ceramiki, technologiem w Zakładzie Technologii Ceramiki, Instytut Szkła i Ceramiki w Zakładzie Projektowania Materiałów, Politechnika Warszawska. Jego zainteresowania zawodowe to materiały implantacyjne, ceramika techniczna, mechanika i konstrukcja, transfer technologii i komercjalizacja wyników badań, przedsiębiorczość akademicka, współpraca nauka-przemysł, zaawansowane techniki badań materiałów (SEM, EDS, XRF, XRD, TA)

W czym pomoże: pomoc w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, pisaniu publikacji naukowych, komercjalizacji wyników badań naukowych, współpracy nauka-przemysł, pomoc w przygotowaniu wniosków, pomoc w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Copyright 2017- 2020 - TopMinds