Postuła Marek

Postuła Marek

Mentorzy 2018

BIO:

Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie. Jest doktorem nauk medycznych w dziedzinie medycyny internistycznej i kardiologii. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz kierownikiem Laboratorium Farmakogenetyki. Interesuje się kardiologią oraz farmakologią kliniczną, a jego główne badania skupiają się na terapii przeciwpłytkowej. Odbył staż podoktorski Fullbright w Lab of Perioperative Genomics, Department of Anesthesiology, Penn State College of Medicine, Hershey, PA.

W czym pomoże: pisanie grantów, przygotowanie wniosków grantowych, przygotowanie wniosków o stypendia, pisanie artykułów naukowych

Copyright 2017- 2020 - TopMinds