Sachpazidu-Wójcicka Karina

Sachpazidu-Wójcicka Karina

Mentorzy 2018

BIO:

Doktor ekonomii, specjalizacja innowacje i transfer technologii, wykładowca akademicki. Naukowo zajmuje się ekonomiką innowacji, zarządzaniem działalnością innowacyjną, strategiami innowacyjnymi i transferem technologii. Jej badania bazują na współpracy z licznymi firmami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Swoje wyniki pracy naukowej wykorzystuje w biznesie oraz ciałach eksperckich wielu organizacji doradzając w zakresie podniesienia poziomu innowacyjności oraz zarządzania działając m.in. w ramach inicjatyw Stowarzyszenia Top 500 Innovators, konsultacji dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, eksperta i członka komisji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Jest także dyrektorem Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie zajmuje się zarządzaniem technologią, innowacjami działalnością start-up, wspiera innowacyjne pomysły oraz projekty naukowców i studentów. W ramach swojej działalności stara się budować most między nauką a biznesem, między studentem, naukowcem a przedsiębiorstwami. Aktywnie działa na rzecz społeczności akademickiej oraz współpracy nauki z gospodarką. Koordynator i kierownik licznych projektów, w tym typowych grantów naukowych jak również projektów UE. Zajmuję się szeroko rozumianym zarządzaniem projektami poczynając od etapu projektowania koncepcji, pisania wniosku, zarządzania jego realizacja. W wolnych chwilach opiekuje się Klubem Austriackiej Szkoły Ekonomii, który rozwija zainteresowania ekonomią austriacką studentów, młodzież licealna i wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomii wolnorynkowej.

W czym pomoże: Działalność naukowa, jak zacząć karierę naukową, jakich błędów nie popełniać, jak planować i budować swoją aktywność, jak pisać artykuły i gdzie publikować, jak współpracować aby stać się efektywnym i skutecznym w swojej działalności naukowej. Jak pozyskać grant? Praca menadżera, kierownika projektów, jak planować projekt, jak go sfinansować, jak go realizować. Jak wdrożyć swój innowacyjny pomysł w życie. Ale również jak rozpocząć swoją działalność. Praktyczny udział w realizacji projektów, szeroko pojęta tematyka zarządzania,  zarządzania innowacjami i transferem technologii.

Copyright 2017- 2020 - TopMinds