Skrodzka Marta Janina

Skrodzka Marta Janina

Mentorzy 2018

BIO:

Jest adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i koordynatorem Studenckiej Poradni Prawnej oraz Centrum Praktyk Sądowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ekspert i współpracownik Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Redaktor Naczelna Ogólnopolskiego Czasopisma Naukowego Klinika. Członek: Kolegium Redakcyjnego Ogólnopolskiego Czasopisma Edukacja Prawnicza, European Network for Clinical Legal Education, Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda (sekcji Rozwiązywania Sporów), Polskiego Centrum Mediacji (ukończony kurs podstawowy oraz specjalistyczny z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych), Członek Rady Naukowej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy (organizowanej przez: Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy, WSFiZ, Krajową Izbę Mediatorów i Arbitrów, Okręgowy Inspektorat PIP w Białymstoku). Wieloletni Koordynator International Bussiness and Trade Summer Law Program organizowanej rokrocznie przez Catholic University of America Columbus School of Law (Washington DC, USA) oraz WPiA UJ. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i Public Interest Law Initiative, realizująca własny program badawczy w 2006-2007 na Wydziale Prawa Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku (USA) oraz stypendystka Programu Fulbrighta w kategorii Senior Fulbright Award, realizująca własny program badawczy w 2017 roku na Wydziale Prawa Catholic University of America (USA). Laureatka licznych nagród i aktywna uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji poświęconych trzem różnym obszarom naukowym. Autorka i współautorka ponad 70 publikacji z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, poradnictwa prawnego i obywatelskiego, prawa handlowego.

Realizuje dwa granty badawcze poświęcone ADRom (uzyskały wsparcie MS), Projekt systemowy z MPiPS dotyczący poradnictwa prawnego i obywatelskiego (jako ekspert FUPP). Prowadzi liczne szkolenia i treningi.

W czym pomoże:

Komunikacja interpersonalna, mediacje, negocjacje, arbitraż, aktywne metody nauczania, metodologia nauczania prawa

Copyright 2017- 2020 - TopMinds