Sołowiej Bartosz

Sołowiej Bartosz

Mentorzy 2018

BIO:

Jest doktorem habilitowanym zatrudnionym w Katedrze Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego, Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zajmuje się głównie wykorzystaniem białek i polisacharydów do poprawy właściwości funkcjonalnych wybranych produktów spożywczych oraz projektowaniem nowych wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem żywności dla sportowców oraz osób aktywnych fizycznie. Od 2016 roku jest Pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego ds. Innowacji. Członek Stowarzyszenia Top 500 Innovators, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ), Rady Młodych Naukowców (RMN) przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013-2015), absolwent prestiżowego programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (USA), stypendysta Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada) oraz Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie (Izrael), jak również uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych programów szkoleniowych dotyczących żywności i żywienia oraz suplementacji diety, m.in. „Food and Consumer” – Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie (Węgry), „Agriculture – raw materials for industry” – Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu (Austria), „Safety in the Agro-Food Chain” – Uniwersytet w Gandawie (Belgia). Poza przedmiotami z dyscypliny: technologia żywności i żywienia oraz dietetyka prowadzi zajęcia z komercjalizacji wyników badań naukowych i rozwijania kompetencji miękkich oraz komunikacji społecznej. Od 2009 roku jest międzynarodowym wykładowcą (Hiszpania, Grecja, Francja, Turcja, Holandia, Litwa, Estonia, Czechy, Słowacja) z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka w ramach programu Erasmus Teaching Staff Mobility.

W czym pomoże:

Technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, komunikacja społeczna (rozwijanie kompetencji miękkich)

Copyright 2017- 2020 - TopMinds