Stasiewicz Karol

Stasiewicz Karol

Mentorzy 2018

BIO:

W 2004 r. ukończył Wydział Mechatroniki na Politechnice Warszawskiej specjalizując się w inżynierii fotonicznej. W 2010 r. uzyskał tytuł doktora na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej specjalizując się w zastosowaniu technologii światłowodowej dla potrzeb czujnikowych. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami. Kierownik trzech projektów, jednego patentu, ponad 20 publikacji, obecnie prace nad budową nowych czujników opartych na bazie włókien światłowodowych połączonych z innymi materiałami - metale, ciecze, ciekłe kryształy, alkany, nanocząstki

W czym pomoże:

Optyka, inżynieria fotoniczna, technologia światłowodowa,

Copyright 2017- 2020 - TopMinds