Talewicz-Kwiatkowska Joanna

Talewicz-Kwiatkowska Joanna

Mentorzy 2018

BIO:

Doktor Antropologii Kulturowej, adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od lat zawodowo związana z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Stypendystka programu Fulbright (2015/16), stypendystka Tom Lantos Institute (2017) oraz programu Komisji Europejskiej Marie Curie Conferences and Training Courses- Multi- Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies- a Model for Europe, uczestniczka programu Departamentu Stanu USA International Leadership Visitor Program(Women Leadership), Uczestniczka Leadership Academy for Poland (2016).

Autorka książki pt. Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej  na położenie społeczne Romów w Polsce (2013), autorka artykułów naukowych i popularno-naukowych na temat społeczności romskiej w Polsce i w Europie. Prezeska Fundacji Dialog-Pheniben.  

W czym pomoże:

Obszary tematyczne związane z: prawa człowieka, prawa mniejszości, wielokulturowość/ różnorodność kulturowa, przeciwdziałanie dyskryminacji, działalność w trzecim sektorze, pozyskiwanie dotacji/grantów

Copyright 2017- 2020 - TopMinds