Wachowicz Marta

Wachowicz Marta

Mentorzy 2018

BIO:

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła Fizykę̨ na Wydziale Fizyki i Chemii UŁ, studia doktoranckie z dziedziny fizyki kosmicznej odbyła w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie w 2007 r. obroniła z wyróżnieniem doktorat z nauk fizycznych w zakresie plazmy kosmicznej. Zdobyła także wykształcenie w zakresie zarządzania w sferze B+R, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań naukowych. Przez 5 lat była odpowiedzialna za zarządzanie własnością intelektualną instytutu Centrum Badań Kosmicznych PAN, posiada również doświadczenie w pracy w administracji publicznej. Obszarem zainteresowań zawodowych pozostają zagadnienia transferu technologii kosmicznych i wycena własności intelektualnej. Od sierpnia 2015 r. pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Polskiej Agencji Kosmicznej.  

W czym pomoże: komercjalizacja wyników prac B+R, zarządzanie własnością intelektualną, transfer technologii kosmicznych

Copyright 2017- 2020 - TopMinds