Zacharczuk Katarzyna

Zacharczuk Katarzyna

Mentorzy 2018

BIO:

Ukończyła studia na kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r., pracuje w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-Państwowym Zakładzie Higieny  (NIZP-PZH) w Warszawie w Zakładzie Bakteriologii, obecnie na stanowisku adiunkta. W listopadzie 2013 r. otrzymała tytuł dr. n.med. Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje tematykę  lekooporności bakterii, zdolności chorobotwórczych mikroorganizmów, opracowywanie metod diagnostycznych do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki zakażeń bakteryjnych przy wykorzystaniu nowych technik, bezpiecznej pracy z wysoce chorobotwórczymi drobnoustrojami. Koordynuje również prace zespołu Centrum Kształcenia Kadr NIZP-PZH przy organizacji szkoleń. Jest absolwentką TOP500 Innovators i członkiem Stowarzyszenia TOP500 Innovators. W ramach działań Stowarzyszenia działa w zespole Affiliate Program mającym na celu łączenie nauki i biznesu.  W 2016 r. odbył 3-miesieczny staż w Istituto Superiore di Sanita w ramach otrzymanego stypendium FEMS. Interesuje się metodologią Design Thinking, efektywnym zarządzaniem pracą zespołu, upowszechnianiem nauki, a po godzinach tańczy jazz, jeździ na rowerze i ogląda musicale.

W czym pomoże: rozwój zawodowy w obszarze: biotechnologia, mikrobiologia, nauki bio-med,  nawiązywanie współpracy interdyscyplinarnej, wolontariat, realizacja swoich pasji, aplikowanie o stypendium naukowe, poszukiwanie możliwości odbycia, stażu, szkolenia, praktyk w kraju i zagranicą

Copyright 2017- 2020 - TopMinds