Żaczek Anna

Żaczek Anna

Mentorzy 2018

BIO:

Jest naukowcem i wykładowcą na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Łącząc tradycję uniwersytetu i uniwersytetu medycznego, doktorat zrobiła w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biochemii, natomiast habilitację w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna. Jest autorką prawie 100 prac i doniesień naukowych, recenzentem w czasopismach z listy filadelfijskiej, promotorem kilkunastu prac magisterskich i kilku doktorskich. Brała udział jako kierownik i wykonawca w realizacji wielu projektów naukowych, w tym programu SONATA BIS NCN, LIDER NCBiR, Iuventus Plus MNiSW, Mistrz FNP. Jest stypendystką programu TOP500 Innovators. Bierze również udział w programie StarShip pod auspicjami EIT Health, który prowadzony jest przez University of Coimbra,  IESE Business School i  Royal Institute of Technology (KTH). Na co dzień łączy pracę naukową nad biologią i diagnostyką molekularną chorób nowotworowych z pracą dydaktyczną. Prowadzi kobiecy zespół badawczy, którego członkinie mogą poszczycić się takimi wyróżnieniami jak: stypendium “L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki”, Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stypendium Polpharmy czy nagroda Darboven Idee dla przedsiębiorczych Polek. Stara się stworzyć inspirujące środowisko dla współpracujących ze mną ludzi, w którym będą mogli realizować swoje pasje i podążać za własnymi marzeniami, nie tylko naukowymi. Miała również przyjemność być mentorką w programie Fundacji Perspektywy Girls Go Start Up Academy.  

W czym pomoże: Chętnie podzielę się wiedzą, doświadczeniem i siecią kontaktów w zakresie pracy naukowej, zwłaszcza w obszarze biotechnologii medycznej. Doradzę przy przygotowywaniu publikacji naukowej, wystąpienia na konferencję czy prezentacji biznesowej. Pomogę w planowaniu ścieżki kariery naukowej oraz wesprę starania w konkursach o stypendia, granty czy wyjazdy naukowe. Jestem otwarta na dyskusje i burze mózgów nie tylko w zakresie badań naukowych. Chętnie porozmawiam o łączeniu pracy zawodowej z życiem osobistym, ale również o tym jak organizować i pracować w zespole interdyscyplinarnym, jak łączyć badania podstawowe z aplikacyjnymi w onkologii, jak funkcjonować na styku świata naukowego i medycznego.

Copyright 2017- 2020 - TopMinds