Collegium Wratislaviense

W Collegium Wratislaviense prowadzimy zamknięte i otwarte programy szkoleniowe z zakresu tutoringu, mentoringu, przywództwa i innowacji. Nasze certyfikowane kursy – Szkołę Tutorów i Szkołę Mentorów ukończyło już ponad 3000 absolwentów. Współpracujemy z różnymi instytucjami wspierając je we wdrażaniu tutoringu i mentoringu – firmami, szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną.

Oprócz tego działamy aktywnie jako tutorzy i mentorzy oraz popularyzujemy nasze idee poprzez organizowanie i uczestniczenie w różnego rodzaju konferencjach i kongresach, a także publikując specjalistyczne książki i artykuły.

Więcej informacja na stronie: http://cw.edu.pl/

Copyright 2017 - TopMinds