Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta od 1990 r. administruje Programem Fulbrighta w Polsce. Wyróżniającym się studentom i absolwentom polskich uczelni oferuje stypendia na rozpoczęcie studiów w USA, doktorantom na prowadzenia badań a pracownikom naukowym na prowadzenie badań i wykładów w wybranej uczelni amerykańskiej. Instytucjom szkolnictwa wyższego oferuje możliwość zaproszenia amerykańskich wykładowców, badaczy, studentów lub specjalistów na semestr lub rok akademicki, do współpracy przy krótkoterminowym projekcie lub do wygłoszenia wykładu. Komisja prowadzi centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA gdzie można uzyskać wiarygodne informacje na temat systemu szkolnictwa wyższego w USA. Komisja jest organizacją non profit, której działalność finansowana jest przez Departament Stanu USA oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o umowę bilateralną.

Program Fulbrighta powstał 1946 roku z inicjatywy amerykańskiego senatora Jamesa Williama Fulbrighta. Po 70 latach istnienia, jest obecny w 160 krajach. To jeden z największych, międzynarodowych programów wymiany naukowej na świecie. Sieć absolwentów tworzy ponad 370 000 osób, w tym czołowi przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu a także laureaci nagrody Nobla. Co roku przyznawanych jest ponad 8 000 stypendiów na całym świecie. W Polsce, po 58 latach działalności, z wymiany naukowej skorzystało ponad 4 000 osób. Co roku Komisja Fulbrighta przyznaje ok. 100 stypendiów.

Więcej informacji na stronie: http://en.fulbright.edu.pl

Copyright 2017 - TopMinds