Poprzednie Edycje

Poprzednie edycje

TopMinds to program mentoringowy, dzięki któremu uczestnicy zdobywają wiedzę, ale też wzmacniają kluczowe kompetencje, siłę i wiarę w siebie. Dotychczas odbyły się trzy edycje programu, z których skorzystało już ponad 120 młodych osób oraz ich mentorów.

Inicjatorami TopMinds są Stowarzyszenie Top 500 Innovators, zrzeszające naukowców, przedsiębiorców a także specjalistów z zakresu transferu technologii i komercjalizacji oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, która umożliwia wymianę naukową i kulturową pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Użyj przycisków poniżej, żeby dowiedzieć się więcej o poszczególnych edycjach.

Copyright 2017- 2020 - TopMinds