Mentorzy Edycji 2017


We must dare to think ‘unthinkable’ thoughts. We must learn to explore all the options
and possibilities that confront us in a complex and rapidly changing world

–  James William Fulbright

Naszymi Mentorami i Mentorkami są Absolwenci Programu MNiSW Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, dla których praca zawodowa jest pasją i którzy pragną podzielić się wiedzą i doświadczeniem zdobytym, m.in. podczas staży i stypendiów w najlepszych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych.
Copyright 2017- 2020 - TopMinds