Mentorzy Edycji 2018

Mentorzy i Mentorki edycji 2018

 • Barczak Mariusz

 • Bogdan Łukasz

 • Borowczyk Kamila

 • Bury Marek

 • Błażewska Katarzyna

 • Cieślak Agnieszka

 • Drygalska Ewa

 • Dutkiewicz Anna

 • Dybała-Defratyka Agnieszka

 • Dyczkowski Krzysztof

 • Dzięcielewski Igor

 • Figurski Paweł

 • Filip Artur Jerzy

 • Frelik Paweł

 • Gasztold Brygida

 • Grodzińska-Jurczak Małgorzata

 • Grzejdziak Łukasz

 • Grzybowski Tomasz

 • Jachimska Barbara

 • Jaśkowska Jolanta

 • Kaczmarek Monika M.

 • Kańtoch Eliasz

 • Kociuba Dagmara

 • Kośmińska Karolina

 • Kowalik Adam

 • Kołacińska Kamila

 • Królczyk Jolanta

 • Kujawska Małgorzata

 • Kulesza Milena

 • Kuśmierz Andrzej

 • Kłonkowska Anna

 • Lalicka Małgorzata

 • Maciejewski Michał

 • Madura Izabela

 • Mamcarz Piotr

 • Mańczuk Marta

 • Katarzyna Matras-Postołek

  Matras-Postołek Katarzyna

 • Michalska Anna

 • Moskalewicz Marcin

 • Nawrot Robert

 • Niwelińska Monika

 • Noszczyk-Nowak Agnieszka

 • Nowak Karolina Maria

 • Nyga Piotr

 • Osial Magdalena

 • Oziębło Artur

 • Pajdak Michał

 • Postuła Marek

 • Przeździecka Eliza

 • Radek Patrycja

 • Sachpazidu-Wójcicka Karina

 • Sękalski Przemysław

 • Skrodzka Marta Janina

 • Sołowiej Bartosz

 • Stasiewicz Karol

 • Sulikowski Piotr

 • Szałek Piotr

 • Talewicz-Kwiatkowska Joanna

 • Wachowicz Marta

 • Zacharczuk Katarzyna

 • Żaczek Anna

 • Ziomkiewicz-Wichary Anna

 • Zrałek Jacek

 • Łuszczuk Michał

Barczak Mariusz

BIO:

Urodzony 02.07.1978 r. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 27 w Lublinie, później do Technikum Chemicznego w Lublinie, gdzie uzyskał maturę i tytuł zawodowy. Absolwent Wydziału Chemii UMCS w Lublinie (2003 r.), doktorat (2007 r.).

W czym pomoże:

Chemia, nanotechnologia, ochrona środowiska, sensing. 

Bogdan Łukasz

BIO:

Rzecznik patentowy specjalizujący się w ochronie prawno-technicznej rozwiązań z zakresu elektroniki, telekomunikacji i informatyki. Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych o wieloletnim doświadczeniu. Polski koordynator kursu „Basic Training Course in European Patent Law”, stypendysta programu Top 500 Innovators, absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz twórca platformy edukacyjnej eqelibrium.org

W czym pomoże:

Zdobywanie kwalifikacji rzecznika patentowego polskiego i europejskiego. 

Borowczyk Kamila

BIO:

Dr nauk chemicznych od 2012 r. ukończyła studia “Komercjalizacja nauki i technologii” – Uniwersytet Łódzki oraz the University of Texas at Austin. Laureatka konkursów NCN: Sonata i Preludium, główny wykonawca w OPUS oraz laureatka nagrody Rektora UŁ i w konkursie „InnoTechAkademia II BioTechScience”. Odbyła szkolenie „PRINCE2® Foundation – kierowanie projektami badawczo-rozwojowymi”; „Rozliczenia i sprawozdawczość w projektach badawczo-rozwojowych” oraz staże naukowe  w Lund University w Szwecji oraz w New Jersey Medical School w USA.

W czym pomoże:  

Analityka chemiczna,rozpatrywanie zagadnień interdyscyplinarnych z dziedziny chemii, biochemii, ochrony środowiska, wprowadzenie techniki myślenia twórczego, redefiniowania problemu oraz charakterystyka ich zastosowań w chemii analitycznej;  pozytywna energia, motywacja, chęć podejmowania wyzwań, poznawania, samodoskonalenia.

Bury Marek

BIO:

Jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym. W 2004 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a w  2009 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych oraz złożył egzamin rzecznikowski i został wpisany na listę polskich rzeczników patentowych. Dodatkowo w 2017 r. zdobył tytuł magistra prawa. Od 2010 r. pracował równolegle jako rzecznik patentowy w dużej kancelarii oraz jako adiunkt na Politechnice Warszawskiej. Stypendysta TOP500 Innovators, członek IEEE. Odbył staż w firmie Metasensing w Holandii i  realizował projekty dla firmy Ratel w ramach programu stażowego Investin. Brał udział w licznych projektach naukowych i badawczo rozwojowych dotyczących szerokiego spektrum zagadnień z dziedziny radioelektroniki, między innymi standardów telewizji cyfrowej, lokalizacji obiektów, obrazowania mikrofalowego, systemów radarowych oraz systemu zarządzania kryzysowego wykorzystującego zespół robotów.

W czym pomoże:  

własność przemysłowa, kariera rzecznika patentowego. 

Błażewska Katarzyna

BIO:
Jest naukowcem i wykładowcą akademickim. Karierę naukową rozpoczęła na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Po ukończeniu doktoratu odbyła trzyletni staż podoktorski na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Jest stypendystką m.in. Women in Science and Engineering (WiSE, Uniwersytet Południowej Kalifornii) oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Boston College). Zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie wykorzystania chemii organicznej do syntezy związków umożliwiających badanie ich aktywności oraz mechanizmu oddziaływania z określonymi enzymami. Recenzuje również publikacje naukowe oraz aplikacje grantowe.

W czym pomoże:
Myślisz o pracy naukowej? Chcesz zobaczyć jak wygląda praca naukowca i wykładowcy akademickiego? Interesujesz się tematami związanymi z chemią organiczną/medyczną i biologią chemiczną? A może jesteś na studiach doktoranckich i właśnie piszesz artykuł, może grant?

Cieślak Agnieszka

BIO:

Doktorantka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką muzyki filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcjonowania w epoce kina niemego. Jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta prowadziła badania na Uniwersytecie w Pittsburghu. Z wykształcenia jest pianistką. Ukończyła także Podyplomowe Studia Menedżerów Kultury w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Pracowała w Filmotece Narodowej, Narodowym Instytucie Audiowizualnym oraz Polskim Centrum Informacji Muzycznej. Hobbystycznie zajmuje się dziennikarstwem muzyczno-filmowym.

W czym pomoże:  

Interesujesz się muzyką bądź filmem? Masz ciekawy projekt artystyczny, ale brakuje Ci narzędzi do jego realizacji? Zastanawiasz się jak działa rynek muzyczny lub filmowy w Polsce i na świecie? Postaram się odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania i doradzę, jak osiągnąć wytyczone cele. Jeżeli natomiast planujesz poświęcić się karierze naukowej i zastanawiasz się jakie możliwości oferuje muzykologia, chętnie podzielę się swoim doświadczeniem związanym z pracą w środowisku akademickim. Możemy porozmawiać o tym, jak dobrze przygotować się do wystąpienia na konferencji bądź poprowadzenia zajęć, jak napisać interesujący artykuł naukowy czy też jak zdobyć grant na badania.

Drygalska Ewa

BIO:

Laureatka Fulbright Junior Research Award na University of California w Los Angeles. Doktoryzowała się w Instytucie Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich „Społeczeństwo-Technologie- Środowisko”. Redaktorka publikacji: dwujęzycznej “Interfejsy, kody, symbole. Przyszłość komunikowania” (2016) wydanej przez Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław oraz “Kino afroamerykańskie. Twórcy, dzieła, zjawiska” wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Katedra (2015). Publikuje stale w “Kinie”, “Dwutygodniku” i “Znaku” na temat nowych mediów technologii i kultury. Prowadzi podkast Laboratorium – cykl rozmów poświęconych ciekawym zjawiskom w kulturze, sztuce i teorii https://voicerepublic.com/users/laboratoriumpodkast.

Współpracuje z Warszawskim Festiwalem Filmowym, American Film Festival, Domem Spotkań z Historią i Muzeum Narodowym w Warszawie  

W czym pomoże:

Studia doktoranckie, wyjazdy zagraniczne, praca w obszarze kultury,  współpraca z instytucjami kultury. 

 

Dutkiewicz Anna

BIO:

Od ponad 12 lat pracuje w branży doradztwa biznesowego, w tym od 8 lat pełni funkcje kierownicze. Zarządza zespołami oraz projektami, również współfinansowanymi ze środków publicznych, w tym Unii Europejskiej.

Jest absolwentką Coventry University (Executive MBA), Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Finanse i inwestycje), Politechniki Śląskiej (Menedżer innowacji) oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Zarządzanie przedsiębiorstwem). Zajmuje się doradztwem dla firm w różnych branżach, w zakresie zarządzania strategicznego, wsparcia decyzji strategicznych, modelowania scenariuszowego oraz finansami przedsiębiorstw, doradza w zakresie pozyskiwania finansowania, również aplikowania o pomoc publiczną z różnych źródeł. Bierze udział w projektach związanych z komercjalizacją prac badawczo-rozwojowych. Stypendystka TOP500 Innovators.

W czym pomoże:

Myślisz o założeniu firmy? Chcesz przekuć swoje pomysły w konkretne produkty lub usługi i zaoferować je na rynku? Mogę pomóc opracować Ci model biznesowy dla planowanego przedsięwzięcia, przygotować dokumenty niezbędne w procesie pozyskiwania kapitału i inwestora, w tym prezentacje i teasery inwestycyjne. Oferuję swoje wsparcie również w procesie aplikowania o wsparcie publiczne, jeśli takie jest dostępne dla Twojego pomysłu.

 

Dybała-Defratyka Agnieszka

BIO:
Jest badaczką i wykładowczynią akademicką, pracuje na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej, w którym pełni również rolę wice-dyrektora. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk chemicznych przez sześć lat pracowała w międzynarodowym wydawnictwie czasopism naukowych jako redaktor zarządzający oraz dyrektor wydawniczy. Jest stypendystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie chemii obliczeniowej szczególnie ukierunkowanych na modelowanie reakcji chemicznych i enzymatycznych. Dzięki swojej działalności naukowej, doświadczeniom redaktorskim oraz kontaktom nawiązanym z naukowcami na całym świecie angażuje się w przedsięwzięcia związane z rozwojem młodych naukowców, nowymi technologiami nauczania oraz prowadzenia badań i komunikacji naukowej.

W czym pomoże:
Doświadczenie osoby pracującej w środowisku akademickim mającej kontakty z naukowcami na całym świecie oraz kilka dłuższych pobytów w ośrodkach zagranicznych na koncie. Doświadczenie osoby pracującej w środowisku wydawniczym. Spostrzeżeniami na temat łączenia rozmaitych obowiązków zawodowych: pracy naukowca z obowiązkami nauczyciela akademickiego oraz kierownika grupy badawczej, pracy badacza z pracą redaktora.

Dyczkowski Krzysztof

BIO:

Ekspert w obszarze przetwarzania informacji nieprecyzyjnej w systemach decyzyjnych, diagnostyce medycznej, widzeniu komputerowym i modelowaniu języka naturalnego. Współzałożyciel i wieloletni prezes firmy informatycznej produkującej i wdrażającej systemy klasy ERP. Koordynator zespołu recenzyjnego programu US-Poland Innovation Hub (http://innovationhub-usptc.org). Stypendysta TOP500 Innovators. Laureat wielu prestiżowych nagród m.in.  IBM Faculty Award (2010) oraz Microsoft Research Azure Award (2015)

W czym pomoże:

Rozwój, wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych, rozwój i ewaluacja modeli biznesowych, Internacjonalizacja produktów (rynek amerykański), R&D w firmie, współpraca nauka-biznes

Dzięcielewski Igor

BIO:

Jest naukowcem i menadżerem innowacji/przedsiębiorcą w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN. Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej (Technologia Chemiczna) i Szkoły Głównej Handlowej (Menedżer Innowacji). Jest absolwentem Programu MNiSW Top 500 Innovators: Science, Management, Commercialization w Haas School of Business Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Jeden z założycieli oraz menedżerem startupu UniSERS powstałego pod egidą Innowacyjnego Parku Celestynów Unipress. Koordynuje działanie firmy, nadzorując wszelkie aspekty wytwarzania, sprzedaży i marketingu, a także jest odpowiedzialny za dalszy rozwój produktów i technologii. Jest naukowcem na stanowisku asystenta w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN gdzie prowadzi badania z zakresu chemii fizycznej i chemii powierzchni dotyczące układów opartych na półprzewodnikach.

W czym pomoże:

Zastanawiasz się jaką ścieżkę kariery wybrać? Czy pozostać na uczelni i kontynuować badania “robiąc naukę”? Czy może odejść “przemysłu”, prowadzić karierę w strukturach firmy? Czemu nie połączyć jednego i drugiego? Jak to zrobić i czy warto? Potrzebujesz pomocy, wskazówek lub kogoś kto Ci pomoże odnaleźć, uwierzyć we własny potencjał i go wykorzystać?

Figurski Paweł

BIO:

Adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół relacji religii i polityki w czasach przednowoczesnych, a także podejmują problematykę religijnej legitymizacji władzy w czasach najnowszych. W latach 2012-2014 pracował z setkami rękopisów średniowiecznych przechowywanych w Rzymie, Paryżu, Londynie, Oxfordzie, Wolfenbüttel, Berlinie, Hildesheimie, Ivrei, Krakowie, Płocku, Gnieźnie. W roku akademickim 2014/2015 przebywał jako Garstka Fellow na University of Notre Dame i prowadził zajęcia dla undegraduate studies pt.: History of Medieval Poland. Odbył staż na University of Notre Dame jako Fulbright Grantee oraz Fellow at the Center for Ethics and Culture. Obecnie prowadzi badania w ramach projektu OPUS NCN. Opracowuje polityczne i społeczne znaczenie liturgii dla oryginalności kultury władztwa Piastów (do końca XIII wieku) ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Sakramentarza tynieckiego.

W czym pomoże:

historia średniowiecza, teologia polityczna. 

 

Filip Artur Jerzy

BIO:

Architekt-urbanista zajmujący się badaniem i wdrażaniem form międzysektorowego zarządzania projektami miejskimi. Autor rozprawy doktorskiej poświęconej amerykańskim oddolnym grupom partnerskim działającym na rzecz realizacji wielkoprzestrzennych projektów urbanistycznych. Inicjator projektu Warszawska Droga Kultury na Skarpie, realizowanego partnersko przez kilkadziesiąt instytucji kultury mających swoje siedziby na Skarpie Warszawskiej. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz w Pratt Institute w Nowym Jorku. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Kurator części wystawy głównej Warszawa w Budowie #9. Współpracownik Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

W czym pomoże:

Pole specjalizacji to praktyka i teoria planowania miast w Polsce i Stanach Zjednoczonych, w szczególności działalność grup obywatelskich i ich wpływ na proces planistyczny. Z chęcią wesprze osobę podejmującą pogłębione studia nad zagadnieniami miejskimi lub chcącą praktycznie zaangażować się w kształtowanie miasta.

Frelik Paweł

BIO:

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Anglistyki oraz dyrektor Centrum Badań Gier Wideo UMCS; prowadzi również wykłady i zajęcia z kultury audiowizualnej w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2011-12 Senior Fulbright Scholar na University of California, Riverside, a w 2017 – Visiting Professor na Florida Atlantic University (Boca Raton, FL). Do jego zainteresowań naukowych należą science fiction, gry wideo, media cyfrowe i literatura eksperymentalna. Autor ponad 100 publikacji zagranicznych w tych dziedzinach, członek zespołów redakcyjnych dwu najważniejszych pism naukowych poświęconych fantastyce naukowej na świecie: „Science Fiction Studies” (USA) i „Extrapolation” (USA/Wlk. Brytania) oraz „Journal of Gaming and Virtual Worlds” (Wielka Brytania); redaktor serii książkowej „New Dimensions in Science Fiction” w University of Wales Press. W latach 2013–2014 był prezesem Science Fiction Research Association, największej i najstarszej na świecie organizacji naukowej zajmującej się badaniami nad SF i pierwszym prezesem i członkiem zarządu spoza Ameryki Północnej w ponad 40-letniej historii organizacji. Obecnie wiceprezes European Association for American Studies oraz „Science Fiction Literature Division Head” w International Association for the Fantastic in the Arts (USA). W 2017 roku otrzymał Nagrodę im. Thomasa D. Claresona przyznawaną za całokształt działań na rzecz dyscypliny badań nad science fiction. Jest pierwszym laureatem nagrody spoza Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii.

W czym pomoże:

Medioznawstwo, fantastyka, literaturoznawstwo, kultura popularna, kultura wizualna, znajdowanie swojego akademickiego “głosu”, umiędzynarodowienie kariery, publikowanie za granicą.   

Gasztold Brygida

BIO:

Jest nauczycielem akademickim, posiada doświadczenie w pracy z uczniami na poziomie szkoły średniej i wyższej, doświadczenia organizacyjne jako Kierownik Katedry i Prodziekan ds. Studenckich. Organizowała konferencje naukowe, stypendystka fundacji Fulbrighta 2013-2014, organizator Bałtyckiego Konkursu Języka Ang.

Grodzińska-Jurczak Małgorzata

BIO:

Z wykształcenia jest biologiem. W jej dorobku naukowym można wyróżnić trzy nurty tematyczne. Rozpoczynała od klasycznej ekologii, badając podczas czteroletnich studiów doktoranckich wpływ kwaśnych opadów atmosferycznych na stan środowiska naturalnego (doktorat – 1995). Tematykę efektów jakie mają substancje toksyczne na środowisko kontynuowała, skupiając się praktycznie przez następną dekadę na zagadnieniach ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko (w tym zdrowie ludzi) poprzez działania edukacyjne. W 2005 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność: edukacja ekologiczna. Od 2006 roku prowadzi badania interdyscyplinarne badając społeczne uwarunkowania ochrony przyrody, dzięki którym w 2014 r. nadano jej tytuł profesora. Od 1994 roku nieprzerwanie jest zatrudniona w Instytucie Nauk o Środowisku UJ (najpierw jako asystent, potem adiunkt). Tutaj na Wydziale Biologii Nauk o Ziemi ukończyłam studia, uzyskała stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego. Obecnie jestem kierownikiem Zespołu Ochrony Przyrody, Łowiectwa i Edukacji Środowiskowej w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Więcej o mnie: http://ee.uj.edu.pl/pl/pracownicy/prof-dr-hab-malgorzata-grodzinska-jurczak/o-mnie

W czym pomoże:

Jak budować karierę młodego naukowca? (planowanie kolejnych etapów kariery, zdobywanie funduszy zewnętrznych, budowanie research networku), jak być otwartym na świat naukowy i nie tylko.  

Grzejdziak Łukasz

BIO:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ na kierunku prawo. Adiunkt w Katedrze europejskiego prawa gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł doktora uzyskał w 2012 r. Koordynator Szkoły Prawa Amerykańskiego WPiA UŁ, kierownik studiów podyplomowych Prawna obsługa przedsiębiorców. Członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) oraz Koordynator obszaru pomocy publicznej CARS. W latach 2015-2016 stypendysta Fulbrighta w IIT Chicago-Kent College of Law. W latach 2007-2008 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w IIT Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. W 2008 roku odbył staż naukowy we Vrije Universiteit Brussel jako członek Centrum Prawa Europejskiego (IERE).

Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest szeroko rozumiane prawo ochrony konkurencji, w tym prawo pomocy państwa i prawo antymonopolowe. Autor i współautor licznych publikacji i referatów konferencyjnych z dziedziny prawa pomocy państwa i prawa antymonopolowego, w tym dwukrotnie nominowanej do nagrody Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych monografii pt. Regulacja finansowania usług publicznych w Europie.

Posiada doświadczenie jako doradca przedsiębiorców i organów administracji publicznej w obszarze szeroko rozumianego prawa konkurencji w tym prawa pomocy państwa.

W czym pomoże:

Kierowanie rozwojem naukowym w obszarze nauk prawnych oraz rozwojem profesjonalnym w obszarze praktyki prawa. 

 

Grzybowski Tomasz

BIO:

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze marketingu oraz inwestycji kapitałowych zdobyte w kraju i zagranicą. W obszarze marketingu zarządzał regionem CEE, zdobyłem kilka nagród na konkursach marketingowych. W obszarze inwestycji kapitałowych inwestował swój (i inwestorów) kapitał w kilkadziesiąt przedsięwzięć o dużym potencjale i ryzyku (seed & start ups), doradza w transakcjach M & A, pełnię funkcję członków rad nadzorczych. Zdobył nagrodę w międzynarodowym konkursie EBAN (European Business Angels Network).

W czym pomoże:

inwestycje kapitałowe (głównie) i marketing

Jachimska Barbara

BIO:

Adiunkt w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN w Krakowie. Posiada tytuł doktora habilitowanego nauk chemicznych. Jest autorką ponad  50 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz około 250 prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie fizykochemii układów nanokoloidalnych, ze szczególnym uwzględnieniem nośników opartych na polielektrolitach i białkach. Brała udział w realizacji kilkunastu projektach  naukowo-badawczych krajowych i europejskich. Ma doświadczenie w organizacji konferencji i warsztatów naukowych. Odbyła liczne staże naukowe (University of Strathclyde, University of Limerick, National Center for Nanoscience and Technology Beijing, University of Dortmund, Max Planck Institute  Berlin, University of Paisley, Instytucie  Charlesa Sadrona Strasbourg), a swoje badania realizuje w ramach  współpracy  zarówno z ośrodkami krajowymi jak i zagranicznymi. Jest stypendystką TOP500 Innovators oraz ekspertem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie RIS: Chemii oraz Nauki o Życiu. Ukończyła profesjonalny kurs Mentoringu prowadzony przez Collegium Wratislaviense i uczestniczyła w programie Skills Fundacji Nauki Polskiej dotyczącym między innymi Komercjalizacji, Przedsiębiorczości, Zarządzania Zespołem, Wystąpień publicznych czy Negocjacji.  Należę do założycieli i edytorów czasopisma Innovation & Impact pubpub.org.

W czym pomoże:

Ciekawi Cię praca naukową, ale nie masz pewności jak zaplanować dalsze etapy kariery? Potrzebujesz wsparcia mentora ? Może interesuje Cię  tematyka nanonośników o kontrolowanej strukturze i funkcjonalności? Lubisz pracować w interdyscyplinarnym zespole? Przygotowujesz artykuł lub wystąpienie  konferencyjne i oczekujesz konstruktywnej  opinii?  Chętnie podzielę się z Tobą moim doświadczeniem zawodowym, udzielę wsparcia w zakresie rozwoju osobistego, nauczę kreatywnego myślenia, pomogę stworzyć strategię działania w dążeniu do celu.  

 

Jaśkowska Jolanta

BIO:

Jest adiunktem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Studia magisterskie ukończyła na Politechnice Krakowskiej, natomiast studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych – Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów naukowych oraz projektów we współpracy z przemysłem farmaceutycznym, kosmetycznym oraz spożywczym. Posiada wiedzę z zakresu komercjalizacji badań naukowych zdobytą podczas licznych szkoleń organizowanych przez centra transferu technologii, agencje rozwoju przedsiębiorczości czy też Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendystka TOP500 Innovators.

W ramach pracy naukowej prowadzi badania mające na celu poszukiwanie nowych związków bioaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem ligandów receptorów serotoninowych. Ponadto interesuje się reakcjami prowadzonymi w warunkach bezrozpuszczalnikowych zaliczanych do „green chemistry”.   

W czym pomoże:

Jeśli interesuje Cię chemia organiczna, szczególnie w aspekcie poszukiwania nowych leków lub nowych metod ich pozyskiwania i wiążesz swoją przyszłość z pracą w branży life science – to chętnie podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami zawodowymi. Ponadto jeśli szukasz nowych wyzwań naukowych lub potrzebujesz wsparcia przy pozyskaniu środków na badania czy realizacji projektu, również możesz na mnie liczyć.

 

Kaczmarek Monika M.

BIO:

Badacz w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, gdzie od 2011 roku prowadzi Laboratorium Biologii Molekularnej i wykładowca akademicki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe są wszechstronne. Obecnie skupiają się na poznaniu molekularnych mechanizmów interakcji zarodek–matka podczas wczesnej ciąży oraz programowaniu żywieniowym funkcji rozrodczych w ujęciu wielopokoleniowy. Na co dzień towarzyszy jej motto „work hard and challenge everyday”. Nie zapomina również o istocie promowania młodych pracowników nauki i studentów, z których zdecydowana większość z sukcesami kontynuuje pracę naukową w kraju i za granicą. Jest beneficjentką wielu nagród i stypendiów, m.in. z Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Fundacji Aleksandra von Humboldta i Hertie, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Aktywnie działa na rzecz poprawy sytuacji nauki w Polsce, ostatnio podczas organizacja konferencji Polish Scientific Networks oraz w Radzie Narodowego Kongresu Nauki. Od 2017 roku jest członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Więcej informacji na stronie laboratorium lub na www.kaczmareklab.pl

W czym pomoże:

Rozważasz podjęcie ścieżki kariery naukowej, a może już tam jesteś? Chcesz porozmawiać o wyzwaniach i możliwościach jakie daje praca naukowa? Jesteś gotów podjąć wyzwanie odpowiedzi na ważne pytania, które pomogą zwiększyć poczucie kompetencji, tożsamości i skuteczności? A może jesteś w trudnym okresie realizacji projektu albo stajesz się niezależnym badaczem. Czy po prostu chcesz poprawić swoje umiejętności prezentacji danych lub zapoznać się z konkretnymi technikami badawczymi? Z chęcią podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami.

Kańtoch Eliasz

BIO:
Jest doktorem nauk technicznych, adiunktem i wykładowcą akademickim na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Absolwent AGH na kierunkach Informatyka oraz Inżynieria Biomedyczna. Jego pasją jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie zastosowania nowych technologii informatycznych w medycynie. Posiada doświadczenie w kierowaniu projektami B+R z zakresu telemedycyny, analizy i przetwarzania biosygnałów, sieci sensorycznych, sztucznej inteligencji oraz wearable computing. Stypendysta Sapere Auso, programu MNiSW TOP 500 Innovators (1. edycja) na Uniwersytecie Stanforda w USA oraz NCBR SIMS w Instytucie Fraunhofera, TU Dresden oraz IBM Thomas J. Watson Research Center w USA. Organizator światowych kongresów m.in. kongresu IEEE Computing in Cardiology w 2012 roku. Ukończył szereg kursów oraz szkoleń w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarządzania badaniami naukowymi, transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań naukowych m.in. Fast Track Technology Venture Kauffman Foundation. Aktywnie działa na rzecz współpracy środowiska akademickiego z przemysłem oraz w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych. Obecnie jest kierownikiem projektu B+R i wspólnie z partnerem przemysłowym wdraża opracowaną technologię na rynek w obszarze urządzeń medycznych. Jest prelegentem i uczestnikiem paneli podczas licznych konferencji gospodarczych m.in. podczas II Forum Inteligentnego Rozwoju. Od 2013 pełni funkcję eksperta oraz jest członkiem Komitetu Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W czym pomoże:
Wsparcie w zakresie pisania grantów badawczych (np. PRELUDIUM), pozyskiwania środków na badania, współpraca naukowa w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. 

 

Kociuba Dagmara

BIO:

Adiunkt w Zakładzie Polityki Przestrzennej i Planowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie oraz opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Planistów “SmartCity”. Ukończyła studia magisterskie w zakresie  geografii ze specjalnością  kartografia. Po studiach zdobywała doświadczenie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw i zarządzania MŚP. W wieku 26 lat założyła własną firmę oferującą usługi kartografii cyfrowej i wsparcie dla wydawnictw edukacyjnych. W ciągu kilku lat w firmie zredagowano ponad 2000 map do podręczników, atlasów i na globusy.

Po odbyciu studiów doktoranckich, zakończonych uzyskaniem tytułu doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej, rozpoczęła pracę naukową na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Współpracuje jako ekspert z instytucjami rządowymi oraz władzami regionalnymi i lokalnymi. Jako kierownik Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS realizowała zadania w zakresie transferu technologii i wiedzy, doradztwa, zarządzania IP, tworzenia firm spin-off. Pełni funkcje eksperckie w wielu krajowych i międzynarodowych organizacjach (m.in. jest członkiem Zarządu European Regional Science Association (ERSA) – Polish Section) oraz programach (m.in. jest ekspertem ds. oceny merytorycznej POWER i POIR oraz członkiem Local Support Group w projekcie Regional Creative Industries Alliance realizowanego w ramach programu Interreg Europe). Uczestniczyła również w krajowych i zagranicznych programach stażowych, m.in. SIMS, TOP 500 Innovators. Realizowała granty oraz projekty naukowe, m.in. w ramach POIG i URBACT II (USER, EUniverCities). W swych działaniach skutecznie rozwija współpracę uczelni z władzami lokalnymi i biznesem.

W czym pomoże:

Transfer wiedzy i technologii, tworzenia firm odpryskowych, zarządzania IP, zakładania i zarządzania start-upami, rozwijanie kompetencji miękkich (autoprezentacja, zarządzanie czasem, przygotowanie prezentacji, prowadzenie negocjacji itp.).

Kośmińska Karolina

BIO:

Jest geologiem, pracuje na wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademii Górniczo-Hutniczej. Prowadzi badania geochronologiczne oraz petrologiczne skał metamorficznych odsłaniających się w Arktyce. Badania te są realizowane w ramach większego zespołu we współpracy z międzynarodowymi ekspertami m.in. z Kanady, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Szwecji. W swojej dotychczasowej karierze młodego naukowca brała udział w projektach grantowych zarówno krajowych i zagranicznym. Jest stypendystką m.in. Polsko Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Stypendium to pozwoliło jej na prowadzenie badań związanych z doktoratem w Rensselaer Polytechnic Institute, NY w roku akademickim 2016/2017.

Ze względu na specyfikę jej pracy i dotychczasowe doświadczenie interesuje się także problematyką zarządzania projektami badawczymi, zespołem badawczym, współpracą z międzynarodowymi instytucjami badawczymi.  

W czym pomoże:

Interesujesz się naukami o Ziemi? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat geologii Arktyki? Chcesz dowiedzieć się jak nawiązać współpracę z zagranicznymi Uniwersytetami? Jak znaleźć odpowiedni dla siebie projekt grantowy i partnera (opiekuna) dla tego projektu? Jak zaplanować i zacząć pisać wniosek grantowy? Chętnie pomogę i podzielę się swoim doświadczeniem!

Kowalik Adam

BIO:

Doradca, trener, menedżer w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie biznesowym, symulacjach strategicznych (business wargaming), zarządzaniu wiedzą. Pracował dla kadry zarządzającej kilkudziesięciu największych polskich firm z różnych branż. Prowadzi własną firmę OUTSMART. Wcześniej (2006-2016) pracował w firmie doradczej EY jako dyrektor odpowiedzialny za zespół strategicznego wywiadu rynkowego. Karierę rozpoczynał w firmie telekomunikacyjnej Plus GSM kierując projektem zarządzania wiedzą korporacyjną (2001-2006) pracując w działach HR oraz IT. Współpracuje z polskimi uczelniami o profilu biznesowym i firmami szkoleniowymi realizując autorskie warsztaty szkoleniowe. Kieruje szeregiem studiów podyplomowych i programów rozwojowych dla menedżerów. Założył polski oddział stowarzyszenia Strategic & Competitive Intelligence Professionals w 2012 i przewodniczył mu do 2015. Za wolontaryjny wkład w rozwój profesji wywiadu biznesowego w Polsce otrzymał od zarządu SCIP wyróżnienie Catalyst Award (2014). Studiował na kierunku “Zarządzanie i marketing” i uzyskał stopień magistra w SGH (1997-2001). Otrzymał stypendium programu CEMS w Norwegian School of Economics and Business Administration (2001). Doktorat na temat zarządzania wiedzą obronił w SGH (2006). Posiada licencję detektywa (2011). Nieustannie rozwija swój warsztat regularnie uczestnicząc i występując na zagranicznych konferencjach (np. SCIP, ICI, ACI). Otrzymał stypendium fundacji Fulbrighta (2017) i jako Senior Visiting Fellow w National Defense University w Waszyngtonie zajmował się efektywnością symulacji strategicznych w firmach, jak również wykładał gościnnie na wielu amerykańskich uczelniach.

Kołacińska Kamila

BIO:

Z wykształcenia i pasji jest chemiczką, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, ale zamiłowanie do nauki pociągnęło ją znacznie dalej na studia doktoranckie do Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Jej praca naukowa w zakresie przygotowanego doktoratu jest częścią projektu strategicznego realizowanego dla potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa pracy planowanej w Polsce elektrowni jądrowej. Jej głównym zadaniem jest opracowanie zautomatyzowanych metod analitycznych do oznaczeń wybranych radionuklidów w chłodziwie reaktorowym, jednak automatyzacja i miniaturyzacja badań stanowi istotny trend rozwojowy we współczesnej analityce chemicznej we wszystkich obszarach życia codziennego. Jej dotychczasowe wyniki pracy zostały opublikowane w literaturze naukowej, a także były wielokrotnie nagradzane na konferencjach krajowych i  zagranicznych. Temat energetyki jądrowej pociągnął ją również do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w ramach pracy magisterskiej prowadziłam analizę kosztów i korzyści budowy elektrowni jądrowej. Dodatkowym owocem jej kształcenia na SGH jest kontynuowana współpraca z uczelnią w ramach, której prowadzi wykłady gościnne z przedmiotu „Rynek Energii w Polsce”. Szczególnie ważnym etapem jej kariery zawodowej był 9-cio miesięczny staż na Uniwersytecie w Clemson (USA) w ramach stypendium Fulbrighta, gdzie swoją wiedzę wzbogaciła zarówno naukowo, jak i interpersonalnie. Osobistą radość i satysfakcję czerpie z prowadzonych dla dzieci zajęć „Szalonego Naukowca”.  

W czym pomoże:

Automatyzacja pomiarów analitycznych, rozwój energetyki jądrowej, przygotowanie do publicznych wystąpień i publikacji artykułów, wzbogacenie edukacji dzieci o zajęcia eksperymentalne

Królczyk Jolanta

BIO:

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie  budowa i eksploatacja maszyn, dr habilitowany nauk rolniczych. Związana także z przemysłem, gdzie zajmowała stanowiska tj.: Konsultant Ochrony Środowiska, Kierownik Projektu, Inżynier Produktu czy Dyrektor Zarządzający firmy produkcyjnej zajmującej się obróbką skrawaniem i wtryskiem tworzyw sztucznych. Współautor, realizator i kierownik kilku projektów realizowanych na uczelni oraz w przemyśle (wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, innowacje). W ramach współpracy naukowej uczestniczka staży w ośrodkach takich jak: Fachhochschule Trier, University of Applied Science, International Institute for Sustainability w Rio de Janeiro, Utah State University. Absolwentka programu TOP 500 Innovators (MNiSW), dzięki któremu odbyła profesjonalne szkolenie z przedsiębiorczości w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Autor i współautor niemal 100 publikacji naukowych oraz 20 wdrożeń w przemyśle.  

W czym pomoże:

nauka, biznes. 

Kujawska Małgorzata

BIO:

Pracuje w Katedrze i Zakładzie Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na stanowisku adiunkta. W 2001 roku ukończyła studia farmaceutyczne, a w 2010 roku uzyskałam stopień doktora nauk farmaceutycznych. Jest także absolwentką studiów podyplomowych Menadżer Projektów Badawczych realizowanych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie zajmuje się kształceniem przyszłych farmaceutów oraz wykonywaniem prac badawczych. Naukowo zajmuje się poszukiwaniem nowych substancji pochodzenia naturalnego do zastosowania w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, w szczególności nowotworów i chorób neurodegeneracyjnych. Badania te prowadzi we współpracy z innymi jednostkami naukowymi jak również podmiotami gospodarczymi. Część tych prac zaowocowała zgłoszeniem patentowym. Stypendystka TOP500 Innovators. Odbyła staż na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, gdzie uczyła się komercjalizacji wiedzy w dziedzinach life sciences.  Natomiast podczas stażu w NASA (Ames Research Center) w laboratorium Synthetic Biology nauczyła się poszukiwać rozwiązań dla „crazy ideas”. Posiada także doświadczenie w mentoringu. Jako mentorka w programach Girls go start-up! Academy i Lean in STEM korzystała z własnego doświadczenia i  sieci kontaktów, aby wspierać kobiety rozpoczynające karierę w branży technologicznej i w nauce.  

W czym pomoże:

Jeśli masz pomysł na projekt w szeroko rozumianym life science, ale nie wiesz od czego zacząć, jesteś już na etapie jego wdrożenia i szukasz wsparcia lub po prostu potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu ścieżki swojej kariery zgłoś się. Chętnie pomogę.

Kulesza Milena

BIO:

Absolwentka Politechniki Białostockiej (2 kierunki – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Zarządzania i Marketingu), Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz TOP500 Innovators. Posiada bogate, 20-letnie doświadczenie w zakresie marketingu, zarządzania, konsultingu i wspierania przedsiębiorczości wyniesione z dotychczasowej pracy w instytucjach publicznych, firmach prywatnych, w tym we wdrażaniu nowych rozwiązań na rynkach zachodnioeuropejskich i skandynawskich. Z młodymi przedsiębiorcami i studentami współpracuje od dawna, pomagając im w wyborach właściwych modeli biznesowych, sposobu funkcjonowania, stawiania pierwszych kroków w biznesie, prowadziła zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i kreatywności, w tym w metodologii Design Thinking, przygotowywania do kontaktów z inwestorami i kreatywnego myślenia. Uczestniczyła w ocenie pomysłów startupowych w Dolinie Krzemowej (USA) oraz w Mińsku na Białorusi, gdzie była jedynym ekspertem z zachodniej części Europy podczas wyborów startupu roku. Od 2014 roku kieruje Działem Rozwoju w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, który pomaga młodym firmom stawiać pierwsze kroki w świecie biznesu. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami, m.in. kierowała projektem skierowanym do startupów – Platforma startowa dla nowych pomysłów „Hub of Talents”, w którym wyinkubowanych zostało 70 młodych przedsiębiorców, realizowanym jako pilotaż przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie 2016-2017.

W czym pomoże:

Spojrzenie na Twoją przyszłą ścieżkę rozwoju z różnych stron – posiadam doświadczenie jako urzędnik, manager, pracujący na rynkach polskich i zagranicznych, wykładowca na uczelni, ekspert i mentor. Czasami trudno wybrać tylko jedno. Czasami warto wybrać drogę, która pozwoli na realizację swoich pasji, bez rezygnacji z siebie. Spotkajmy się, wybierzmy wspólnie to, co dla Ciebie będzie najlepsze – na pewno nie będzie to stracony czas!

Kuśmierz Andrzej

BIO:

Wspiera innowacje współpracując zarówno z wybranymi inwestorami jak i z naukowcami, którzy chcą zmienić swoje idee w biznes. Jest współzałożycielem i autorem programu Warszawskiego Akceleratora Technologicznego WAW.ac. Stworzył i prowadzi projekt Idea2Business (Fundusz PreSeed) oraz TTRQ.pl – platformę dla inwestorów prywatnych. Jest też wykładowcą w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Top500 Innovators.

Prowadzi doradztwo, wykłady oraz warsztaty z obszarów strategii, przywództwa oraz e-biznesu. Doradza również przedsiębiorstwom z branży IT, telekomunikacyjnej i medycznej. Często korzysta z metodologii Future Thinking. Jednak jego podstawową aktywnością jest praca jako mentor dla zaprzyjaźnionych naukowców, przedsiębiorców i spółek. A poza WAW.acem czasami bierze udział w wybranych międzynarodowych konkursach dla startupów tj. Intel Business Challenge, Intel Global Challenge, Citi Mobile Challenge, w programie akceleracyjnym DT WARP w hub:raum oraz w Challenge Up.

W czym pomoże:

Chętnie porozmawiam z Tobą o tym, kiedy i dla kogo jest sens wyboru drogi przedsiębiorcy, pracy w korpo czy pozostania na uczelni. I czy da to się pogodzić z byciem naukowcem. Jeśli masz już firmę to może uda mi się pokazać Ci obszary dla jej rozwoju. A jeśli masz tylko pomysł, to porozmawiamy o właściwych opcjach dla niego. Po prostu zapytaj.

Kłonkowska Anna

BIO:

Posiada wykształcenie w obszarze nauk społecznych z zakresu: psychologii, filozofii (doktorat) i socjologii (przygotowywany właśnie wniosek habilitacyjny); doświadczenie badawcze w badaniach społecznych nad transpłciowością, nienormatywnością płciową i genderową, kulturowymi wzorcami męskości i z socjologii ciała; współpraca z organizacjami społecznymi oraz wieloletnie doświadczenie socjoterapeutyczne (m.in. prowadzenie grup wsparcia) w zakresie transpłciowości i nienormatywności płciowej i genderowej. Stypendystka DAAD, Bednarowski Trust, Kosciuszko Foundation, Fulbright Foundation. Pracowała przy projektach finansowanych przez: Ilga Europe, Lambda Poland, ESRC, i in.. Posiada doświadczenie redakcyjne (redaktor naczelna “Miscellanea Anthropologica et Sociologica” w latach 2011-2017; corresponding editor for Poland “Men and Masculinities”). Jest autorką i współautorką licznych artykułów naukowych i monografii z obszaru wymienionych zainteresowań badawczych (m.in. w “Men and Masculinities”, “Transgender Studies Quarterly”).

W czym pomoże:

Gender & transgender studies, socjologia męskości, socjologia ciała

Lalicka Małgorzata

BIO:

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Od 2008 prowadzi działalność gospodarczą szkoleniowo-doradczą. Jest kierownikiem Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych na Politechnice Krakowskiej. Ukończyła studia MBA w Boston College. Jest trenerem, szkoleniowcem, wykładowcą akademickim, absolwentką TOP500 Innovators oraz tłumaczem języka angielskiego

W czym pomoże:

zarządzanie/działalność gospodarcza/komercjalizacja/przygotowywanie projektów/ochrona własności intelektualnej. 

 

Maciejewski Michał

BIO:

Absolwent Automatyki i Robotyki na Politechnice Łódzkiej (PŁ). Podczas rocznego stażu w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek, (CERN) napisał pracę magisterską dotyczącą modelowania nadprzewodzących magnesów stosowanych w akceleratorach cząstek elementarnych. Dodatkowo, odbył staże w międzynarodowych korporacjach (ABB, Procter&Gamble Gillette, i Raytheon jako stypendysta Polsko‑Amerykańskiej Fundacji Wolności). Obecnie doktorant na PŁ, nadal pracujący w CERN  (laureat IEEE CSC Graduate Study Fellowship in Applied Superconductivity). Brał udział w kursach podyplomowych z zakresu negocjacji na Uniwersytecie Harvarda oraz MIT. W 2015 r. odbył kurs z zakresu przedsiębiorczości, przywództwa i transferu technologii na Uniwersytecie Stanforda w ramach programu Top 500 Innovators. Obecnie jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Chętnie angażuje się w działania charytatywne i społeczne jako członek kół naukowych, wolontariusz oraz współzałożyciel i wiceprezes Polskiej Fundacji Baseballu i Softballu.

W czym pomoże:

Chętnie podzielę się doświadczeniem, wiedzą oraz siecią kontaktów w zakresie pracy naukowej oraz przemysłowej zarówno w kraju jak i zagranicą.

Pomogę w planowaniu ścieżki kariery naukowej dla zainteresowanych studentów oraz wesprę starania w konkursach o stypendia, granty, czy też wyjazdy zagraniczne. Dla osób zainteresowanych karierą w przemyśle z przyjemnością podzielę się umiejętnościami z zakresu negocjacji, zarządzania, komunikacji, budowania wizerunku, czy też prezentacji. Reasumując, jestem otwarty na dyskusje i burze mózgów zarówno w zakresie badań naukowych jak i umiejętności miękkich.  

Madura Izabela

BIO:

Jest naukowcem i wykładowcą akademickim. Pracuje na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, którego jest absolwentką. Jest stypendystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Senior Research Award, 2014-2015) oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW (2012). Prowadzi zajęcia ze studentami z różnych wydziałów oraz programu Erazmus (w języku angielskim). Uczestniczy również w tworzeniu programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich. Zajmuje się badaniami naukowymi na pograniczu chemii, fizyki i biologii związanymi z analizą budowy związków chemicznych w fazie krystalicznej. Celem tych badań podstawowych jest powiązanie budowy związku z jego właściwościami, a w konsekwencji projektowanie związków o predefiniowanych właściwościach. Jej szczególnym zainteresowaniem są związki o znaczeniu biologicznym, w tym leki. Aktywnie działa na rzecz społeczności akademickiej oraz społeczeństwa m.in. w ramach Polskiego Towarzystwa Chemicznego (obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego) i prowadzonego przez Towarzystwo Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Organizuje konferencje, spotkania z ciekawymi ludźmi nauki, kultury i sztuki, zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych ciekawych zadań, których misją jest upowszechnianie nauki i kultury.  

W czym pomoże:

Myślisz o pracy naukowej? Chcesz zobaczyć jak wygląda praca naukowca i wykładowcy akademickiego? Interesujesz się tematami związanymi z budową i właściwościami związków chemicznych, projektowaniem leków, inżynierią krystaliczną? Jesteś na studiach doktoranckich i właśnie piszesz artykuł do czasopisma albo przygotowujesz się do wystąpienia na konferencji międzynarodowej, i potrzebujesz wskazówek? Organizujesz konferencję naukową i potrzebujesz wsparcia? Interesujesz się wieloma aspektami naukowymi i chcesz je połączyć w coś praktycznego? Widzisz zalety interdyscyplinarności? Lubisz pracować z ludźmi i chcesz być pomocny dla społeczeństwo? Chętnie pomogę!

Mamcarz Piotr

BIO:

Ukończył studia podyplomowe z Master of Business Administration na Politechnice Lubelskiej,  studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi na  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, szkolenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla psychologów badających osoby posługujące się bronią wraz z uzyskaniem uprawnień, certyfikowany Kurs International Coach Federation, studia podyplomowe z „Psychologii Transportu” na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego na  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, szkolenie z psychoterapii specjalizacja logoterapia w ośrodku BFP oraz studia doktoranckie z Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II . Stypendystka TOP500Innovators, ekspert w zespole ds. Transferu Technologii i Komercjalizacji Wiedzy, kierownik studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Odbyła staż w jednostkach naukowo-badawczych: Fraunhofer (Niemcy), Max-Planck Institute (Niemcy) oraz IBM Thomas J. Watson Research Center (USA) w ramach projektu NCBiR “SIMS”. Pracowała naukowo w Rice University w Houston (USA), w Dziale Badań Naukowych KUL jako specjalista ds. Programów Ramowych, w Gabinecie Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii  “Psychointerwencja”  jako psycholog i psychoterapeuta, w Dziale Koordynacji Programów Europejskich KUL jako Asystent Projektu, w Zakładach Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna jako psycholog, w Poradni Zdrowia KUL Niepubliczny Zakład  Opieki Zdrowotnej jako psycholog, w Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia, Instytucie Psychologii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako pracownik naukowo-dydaktyczny.

W czym pomoże:

Kompetencje miękkie, rozwój osobisty, rozwój zainteresowań, praca naukowa. 

Mańczuk Marta

BIO:

Matematyczka, Epidemiolożka, Doktorka nauk medycznych, specjalizuje się w badaniach nad związanymi ze stylem życia czynnikiami ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych. Stypendystka Fulbrighta w latach 2014-2015 (Senior Advanced Research Award). Laureatka podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektem badawczym na Uniwersytecie Leona Koźminskiego. Certyfikowana kierowniczka projektów (certifikat IPMA). Od 2012 r. kieruje pracownią prewencji pierwotnej nowotworów w Centrum Onkologii – Instytutcie i. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Popularyzatorka koncepcji medycyny zdrowego stylu życia i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

W czym pomoże:

Zdrowie publiczne, epidemiologia, badania naukowe w obszarze epidemiologii nowotworów, międzynarodowe projekty badawcze. 

 

Katarzyna Matras-Postołek

Matras-Postołek Katarzyna

BIO:

Jest przede wszystkim naukowcem, z wykształcenia chemikiem, absolwentką Politechniki Krakowskiej. Po obronie pracy magisterskiej w 2006 r. wyjechała do Niemiec, gdzie na Münster University of Applied of Sciences w międzynarodowym zespole podjęła nowy wątek badawczy z pogranicza chemii polimerów i nieorganicznych nanokryształów dla optoelektroniki. Tam pracując jako naukowiec, była głównym wykonawcą kilku projektów R&D realizowanych z jednym z największych niemieckich przedsiębiorstw chemicznych, firmą Evonik Industries AG. W 2013 r. po prawie 7 latach pracy w Niemczech wróciła do Polski na Politechnikę Krakowską w ramach programu Homing Plus finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, zachęcającego wybitnych młodych uczonych prowadzących badania za granicą do kontynuowania kariery naukowej w Polsce. Obecnie pracuje jako adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Równocześnie realizuje prace badawcze z zakresu funkcjonalnych nanomateriałów dla optoelektroniki i fotokatalizy w ramach kolejnych projektów, w tym projektu Lider, którego jest kierownikiem. Jest laureatką kilku nagród oraz stypendiów, w tym stypendium naukowego dla doktorantów z Funduszu im. Stanisława Pigonia Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003), stypendium naukowego dla wybitnych polskich doktorantów przebywających w Niemczech DAAD (2007),  stypendium FNP w ramach projektu Homing Plus (2013-2015) oraz stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców (2016). Stypendystka TOP500 Innovators. Od 2014 r. jeste również profesorem wizytującym na University of Jinan w Chinach.  

W czym pomoże:

Nauka, kariera naukowa, współpraca z przemysłem, mobilność. 

Michalska Anna

BIO:

Jest absolwentką biotechnologii wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2009 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. W latach 2009-2011 odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie Badań Stosowanych (University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland Valais – HES-SO Valais-Wallis; Sion) w Szwajcarii w ramach stypendium SCIEX. Tam też prowadziła badania dotyczące wpływu procesów przetwórczych na jakość produktów, w tym proszków owocowych otrzymanych m.in. z żurawiny, śliwki i aronii. Odbyła również szereg staży naukowych m.in. na Uniwersytecie Miguela Hernandeza (Hiszpania), Norweskim Uniwersytecie Technologicznym (Norwegia), Uniwersytecie Stanforda (Stany Zjednoczone) biorąc udział w programie TOP500 Innovators oraz w Institute of Industrial Fermentations – CSIC (Hiszpania) i na Uniwersytecie Hacettepe w Turcji. Jest autorką 35 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz dwóch rozdziałów w książkach z dziedziny technologii żywności i żywienia człowieka. Jest laureatką nagród naukowych m.in. „Pro Scienta et Vita” oraz nagrody przyznanej przez wydawnictwo Elsevier B.V. za najczęściej cytowany artykuł naukowy z obszaru technologii żywności w latach 2008-2010. Jej badania zostały 7-krotnie nagrodzone na konferencjach międzynarodowych i krajowych w ciągu 5 ostatnich lat. Jest również stypendystką programu „Start” Fundacji Nauki Polskiej, laureatką stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców przyznawaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendystką polskiej edycji programu L’Oréal dla Kobiet i Nauki organizowanego we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademią Nauk. Jest zaangażowana jako kierownik i uczestnik kilku projektów badawczych. Obecnie kieruje grantem przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki.  

W czym pomoże:

Przetwórstwo owoców, przetwarzanie, jakość produktów, kreowanie nowych produktów pod konkretnych konsumentów, przygotowanie projektów badawczych

Moskalewicz Marcin

BIO:

Zajmuje się badaniami transdyscyplinarnymi z pogranicza humanistyki i nauk ścisłych, w szczególności filozofią psychiatrii i psychoterapii oraz humanistyką medyczną. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na University of California w Berkeley oraz na Rijkuniversiteit Groningen (Holandia). W 2009 roku obronił doktorat europejski z filozofii historii. W ostatnich latach pracował na Politechnice Federalnej w Zurychu oraz na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Oxfordzkiego. Jeśli chodzi o Polskę, jest związany z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu (Katedra Nauk Społecznych).  Interesuje się fenomenologią, filozofią egzystencjalną oraz doświadczeniem pierwszoosobowym, aktualnie badam doświadczenie czasu osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Zajmował się także krytyczną historią medycyny. Jest też tłumaczem tekstów filozoficznych z j. angielskiego. Jest absolwentem programu Fulbrighta (Texas A&M University, 2015/16).

W czym pomoże:

Oferuję wsparcie w zakresie prowadzenia badań naukowych, w szczególności badań inter- oraz trandyscyplinarnych z pogranicza humanistyki oraz nauk medycznych. Wsparcie może dotyczyć kwestii formalnych (zdobywanie środków na badania, publikowanie wyników, staże zagraniczne) oraz merytorycznych. Doradzę, jak przetrwać w świecie nauki będąc humanistą. Osobom zainteresowanym filozofią polityczną i sprawami publicznymi podpowiem jak znaleźć się na polskim rynku idei. Chętnych mogę włączyć do działań intelektualnych skupionych wokół kwartalnika Res Publica Nowa (jestem członkiem Rady Fundacji Res Publica).

Nawrot Robert

BIO:

Jest adiunktem ze stopniem doktora habilitowanego w Zakładzie Wirusologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z wieloletnim doświadczeniem naukowym i dydaktycznym w zakresie biochemii, biotechnologii, biologii i wirusologii molekularnej oraz proteomiki. Odbył staże naukowe w Max-Planck-Institute of Molecular Plant Physiology, Potsdam-Golm, Niemcy oraz Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy. Był kierownikiem kilku grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. poszukuje nowych substancji o aktywnościach przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych i przeciwnowotworowych w soku mlecznym (lateksie) rośliny leczniczej glistnika jaskółcze ziele (Chelidonium majus) z rodziny makowatych (Papaveraceae). Moje badania koncentrują się nad białkami związanymi z patogenezą (PR – ang. pathogenesis-related proteins) oraz innymi substancjami aktywnymi biologicznie zawartymi w lateksie w kontekście odpowiedzi obronnej rośliny przeciw atakowi patogenów, głównie wirusów. Jest promotorem wielu prac licencjackich, magisterskich, byłem również promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim. Jest członkiem towarzystw naukowych (INPPO, PTBioch, PTP) oraz Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. W roku 2017 uzyskał certyfikat Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense, a w roku akademickim 2017/2018 została mu powierzona funkcja koordynatora pilotażowego programu tutoringu dla studentów I roku studiów licencjackich na Wydziale Biologii UAM (krab.amu.edu.pl).

W czym pomoże:

Jesteś początkującym naukowcem w dyscyplinach biologicznych? Masz problem z organizacją swojego warsztatu badawczego? Nie wiesz jak „zabrać się” za pisanie projektu badawczego czy artykułu naukowego? A może myślisz o możliwości komercjalizacji swoich wyników badań, ale potrzebne Ci wskazówki od czego zacząć i jakie są możliwości dla biologów? W każdym z tych tematów mam doświadczenie i chętnie podzielę się swoją wiedzą, abyś mogła / mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.

Niwelińska Monika

BIO:

Artystka wizualna. Jej obszar działań to fotografia – procesy światłoczułe, a także malarstwo, rysunek, grafika, instalacja, realizacje site-specific. W pracy twórczej interesują ją analogie pomiędzy pamięcią a percepcją – szczególnie w odniesieniu do miejsca i czasu; także kwestie dotyczące zagadnień obraz-entropia-melancholia. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz University of Alberta w Edmonton, Kanada (MFA in Fine Arts). Studiowała także filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendystka Akademie der bildenden Künste w Wiedniu. Laureatka wielu stypendiów, nagród i grantów (Stypendium Fulbrighta, Stypendium Młoda Polska, stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendium Miasta Krakowa). Liczne wystawy w kraju i za granicą. Prace, teksty i pozostałe informacje na stronie: www.niwelinska.com

W czym pomoże:

Szeroko pojęte sztuki wizualne: malarstwo, grafika, rysunek, fotografia, instalacja, sztuka site-specific i land art. 

Noszczyk-Nowak Agnieszka

BIO:

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, stanowisko profesor nadzwyczajny. Jej zainteresowania naukowe i prowadzone badania koncentrują się w obszarze kardiologii weterynaryjnej oraz doświadczalnej i dotyczą następujących kierunków badawczych: mechanizmów zaburzeń rytmu serca, ich diagnostyki i nowych sposobów ich leczenia u zwierząt oraz tworzenia i wykorzystania modeli zwierzęcych do badań eksperymentalnych w dziedzinie kardiologii, zwłaszcza do oceny patomechanizmu zaburzeń rytmu serca. Stypendystka TOP500 Innovators. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem badawczym i komercjalizacji badań naukowych. Była i jest wykonawcą wielu projektów finansowanych ze środków NCN i NCBiR, kierowała także projektami badawczymi. Jeste recenzentem w czasopismach z listy JCR oraz była powołana jako ekspert NCBiR.

W czym pomoże:

Jesteś na rozdrożu i nie wiesz którą ścieżką pójść? Oferuję wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kariery. Zapoznam Cię ze specyfiką badań naukowych z zakresu medycyny doświadczalnej i modeli zwierzęcych. Nie wiesz jak napisać  publikację czy projekt badawczy? W tym zakresie też pomogę.

Nowak Karolina Maria

BIO:

Karolina Maria Nowak- dr n. farmaceutycznych, studentka Canadian Executive MBA ESG University of Quebec at Montreal (ESG UQAM) i Szkoły Głównej Handlowej, absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomacji, Specjalizacja: Organizacje Międzynarodowe, stypendystka programu „Top 500 Innovators” na Uniwersytecie Stanforda (USA), stażystka w Instytucie Biomaterials and Advanced Drug Delivery, School of Medicine, Uniwersytet Stanforda, Kalifornia, USA, absolwentka Menedżerskich Studiów Podyplomowych, Przywództwo 2.0 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, twórczyni zgłoszenia patentowego pt. Wieloskładnikowy system dozębodołowy do miejscowego i kontrolowanego uwalniania substancji czynnych i wykonanie tej postaci leku (zgłoszenie patentowe nr 399579) zaprezentowanego na konferencjach 10th Asia-Pacific Chitin & Chitosan Symposium w Japonii i Symposium on Innovative Polymers for Controlled Release w Chinach. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu komercjalizacji nauki np. szkolenia z zakresu komercjalizacji badań naukowych i przedsiębiorczości dla naukowców FastTrac®TechVentureTM (Fundację Kauffmana). Doświadczenie w współtworzeniu i kierowaniu częścią B&R nabytą w trakcie pracy w Narodowym Instytucie Leków. Ośmioletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w zakresie Farmacji Stosownej tj Technologii Postaci Leku. Praca dydaktyczno-naukowa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W czym pomoże:

prace z obszaru R&D, planowanie ścieżki kariery. 

Nyga Piotr

BIO:

Jest żołnierzem zawodowym i naukowcem, pracuje w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (IOE WAT) w Warszawie. Uzyskał stopień magistra inżyniera, specjalność optoelektronika, w 2004 roku na Wydziale Elektroniki WAT. W 2008 roku obronił doktorat w Purdue University, IN, USA. W czasie studiów doktoranckich w grupie prof. Vladimira Shalaevea w School of Electrical Engineering and Birck Nanotechnology Center w Purdue University pracował nad wytwarzaniem nanostruktur metaliczno-dielektrycznych o zadanych właściwościach optycznych i ich laserową modyfikacją. Jest absolwentem program TOP500 Innovators. Od 2009 roku pracuje w IOE WAT, gdzie obecnie jest kierownikiem Laboratorium Technologii Cienkich Warstw. Zajmuje się technologiami próżniowego wytwarzania pokryć cienkowarstwowych na elementach optycznych oraz nanostrukturami i kompozytami metaliczno-dielektrycznymi do zastosowań w optoelektronice.

W czym pomoże:

Kariera naukowa – co i jak. Rozwój naukowy. Staż zagraniczny – czy warto?, co warto? Zagadnienia z obszarów technologii optoelektronicznych, nanotechnologii, laserów.

Osial Magdalena

BIO:

Jest naukowcem i pasjonatem popularyzacji nauki. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się wytwarzaniem i badaniem nanomateriałów do zastosowania w terapii przeciwnowotworowej. Posiada także  doświadczenie w zakresie badań nad wytwarzaniem i charakteryzacją materiałów do zastosowania w fotowoltaice. Odbyła staż badawczy na Adelphi University w USA, Brookhaven National Laboratory w USA, na Universite Libre de Bruxelles w Belgii, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w zakresie biostatystyki i jest stypendystą beneficjentem programu TOP 500 Innovators. Odbyła liczne szkolenia w różnych instytucjach. Od 3-ech lat aktywnie uczestniczy w koordynowaniu prac badawczych studentów z USA, którzy odbywają staże wakacyjne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywnie działa na rzecz popularyzacji nauki prowadząc i rozwijając projekt Manufaktura Naukowców (www.manufakturanaukowcow.pl). Organizuje warsztaty, spotkania, wykłady dla dzieci, młodzieży i dorosłych mające na celu przybliżeniu społeczeństwu roli nauk ścisłych oraz zawodu naukowca.  

W czym pomoże:

Zarządzanie projektem, popularyzacja nauki, działania promocyjne, aplikowanie o granty, chemia, elektrochemia, nowe materiały, umiejętności miękkie, planowanie ścieżki kariery. 

Oziębło Artur

BIO:

Przez blisko 15 lat kariery naukowej zajmował się doskonaleniem umiejętności charakteryzowania materiałów i badaniem stopnia degradacji stali w instalacjach petrochemicznych. Pracę magisterską i doktorat poświęcił problematyce kompozytów ceramika-metal.Brał udział w kilku wdrożeniach, realizował projekty badawcze związane z procesami technologicznymi, ściśle współpracował z partnerami przemysłowymi. Równolegle doskonalił zaawansowane techniki charakteryzowania materiałów (SEM, XRD, DIL, STA, DSC, LFA, XRF, FTIR, EDS, WDS, EBSD) tworząc w Instytucie kolejno: Pracownię Badań Strukturalnych, Laboratorium Analizy Termicznej, Pracownię Ciśnieniowej Konsolidacji Proszków (HIP). W 2014 roku zostałem kierownikiem zespołu zajmującego się bio-ceramiką. Od 2015 roku do chwili obecnej kieruje własną spółką prowadząc prace badawczo-rozwojowe na potrzeby własne oraz klientów. Głównym klientem i zarazem partnerem jest największy krajowy producent implantów dla ortopedii i traumatologii. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora na Wydziale Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej. Odbył szkolenia na Uniwersytecie Łódzkim “Od pomysłu do komercjalizacji”, studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej “Menedżer Innowacji” i jest stypendystą TOP500 Innovators. Jest prezesem zarządu w A+ Ceramics sp. z o.o., był kierownikiem Zakładu Technologii Ceramiki w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, zastępcą kierownika Zakładu Nanotechnologii w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, kierownikiem Pracowni Badań Strukturalnych w Instytucie Szkła i Ceramiki, technologiem w Zakładzie Technologii Ceramiki, Instytut Szkła i Ceramiki w Zakładzie Projektowania Materiałów, Politechnika Warszawska. Jego zainteresowania zawodowe to materiały implantacyjne, ceramika techniczna, mechanika i konstrukcja, transfer technologii i komercjalizacja wyników badań, przedsiębiorczość akademicka, współpraca nauka-przemysł, zaawansowane techniki badań materiałów (SEM, EDS, XRF, XRD, TA)

W czym pomoże: pomoc w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, pisaniu publikacji naukowych, komercjalizacji wyników badań naukowych, współpracy nauka-przemysł, pomoc w przygotowaniu wniosków, pomoc w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Pajdak Michał

BIO:

Stypendysta TOP500 Innovators, ukończył Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Handel i Marketing. Jest odpowiedzialny w Comarch S.A. za sprzedaż elektronicznej platformy wymiany dokumentów ECOD w Polsce i w Europie jako Dyrektor Sprzedaży. W latach 2009 – 2013 w Instytucie Logistyki i Magazynowania i GS1 był odpowiedzialny za sprzedaż i marketing, brał udział w projekcie w ramach KSU, w którym zajmował się komercjalizacją technologii wymiany dokumentów EDI i współuczestniczył w kilkudziesięciu transferach technologii. Jest pomysłodawca i współtwórcą aplikacji Blix, integratora promocji handlowych, jednej z  największych aplikacji z polskim kapitałem w Polsce, stworzonej od zera, sprzedanej do Qpony Sp. z o.o. w 2016 roku, pomysłodawcą pierwszej konferencji w Polsce poświęconej Api Economy. Jest prezesem spółki technologicznej Appgration Sp. z o.o. w której współtworzył oprogramowanie – platformę integracyjną iPaas dla fińskiej spółki Youredi, które jest umieszczone przez firmę konsultingową Gartner w Magicznym Kwadracie w roku 2017, 2016, 2015. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Fabryka i3 zrzeszającej dyrektorów finansowych, właścicieli firm z siedzibą w Warszawie, mentor w międzynarodowym inkubatorze EUXCEL, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, Huge Thing. szef kapituły Nagrody Innowacyjności Targów Outsourcingu, wykładowca akademicki, udziałowiec większościowy w Marynarska 11 Business Center w Warszawie.

W czym pomoże:

komercjalizacja. 

 

Postuła Marek

BIO:

Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie. Jest doktorem nauk medycznych w dziedzinie medycyny internistycznej i kardiologii. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz kierownikiem Laboratorium Farmakogenetyki. Interesuje się kardiologią oraz farmakologią kliniczną, a jego główne badania skupiają się na terapii przeciwpłytkowej. Odbył staż podoktorski Fullbright w Lab of Perioperative Genomics, Department of Anesthesiology, Penn State College of Medicine, Hershey, PA.

W czym pomoże:

pisanie grantów, przygotowanie wniosków grantowych, przygotowanie wniosków o stypendia, pisanie artykułów naukowych. 

Przeździecka Eliza

BIO:

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykład także w Collegium Civitas w Warszawie oraz na Uniwersytecie w Trewirze, w Niemczech. Jest stypendystką Programu Marie-Curie, Erasmus i Erasmus Plus oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Doświadczenie dydaktyczne zdobywała podczas licznych staży i programów, m.in. w Pforzheim University (Niemcy), ESG Management School w Paryżu (Francja), ICN Business School w Nancy (Francja), Aarhus School of Business (Dania), Catholic University w Porto (Portugalia), oraz Toulouse School of Business (Francja). W latach 2013-2014 przebywała na Duke University w Stanach Zjednoczonych prowadząc badania pod kierunkiem prof. Ariego Y. Lewina w Fuqua School of Business. Jej specjalizacja naukowa dotyczy różnych zagadnień z ekonomii międzynarodowej, a w szczególności polityki handlowej, handlu usługami, globalnych łańcuchów wartości, offshoringu oraz inwestycji bezpośrednich.

W czym pomoże:

Pomoc w planowaniu kariery naukowej, doradztwo w przygotowaniu artykułów naukowych o tematyce ekonomicznej, konsultacja w przygotowaniu materiału do publikacji oraz wystąpienia naukowego na konferencji lub seminarium naukowym, pomoc w staraniach o stypendium i staż na uczelni zagranicznej. 

 

Radek Patrycja

BIO:

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (specjalność: Biotechnologia) oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (specjalność: Zarządzanie i Marketing). Certyfikowany menedżer projektów zgodnie ze standardem IPMA. Certyfikowany trener biznesu. Absolwentka Programu TOP500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Rady Doradczej Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (zarządzanie strategiczne; zainteresowania badawcze – przywództwo w eksperymentalnych zespołach naukowych). Orędowniczka i propagatorka Product Development z wykorzystaniem metody design thinking. Stypendystka TOP500 Innovators. Od czerwca 2011 r. związana z Departamentem Rozwoju Biznesu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, gdzie obecnie jest zatrudniona na stanowisku Program Manager ds. Strategicznych.  Ma 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem rozwoju biznesu usług eksperckich i badawczo-rozwojowych, budowania polityki marketingu i sprzedaży usług badawczych, komercjalizacji technologii, kreowania polityki marketingowej i promocyjnej spółki. Od 3 lat prowadzi szkolenia, warsztaty, wykłady, prelekcje i bierze udział w projektach z wykorzystaniem design thinking. Wcześniej przez 6 lat odpowiedzialna za rozwój polskiego oddziału największej niemieckiej firmy szkoleniowej Technische Akademie Wuppertal, na stanowiskach PR Manager i Sales Manager.

W czym pomoże:

zarządzanie, leadership, sprzedaż, marketing i PR, design thinking. 

 

Sachpazidu-Wójcicka Karina

BIO:

Doktor ekonomii, specjalizacja innowacje i transfer technologii, wykładowca akademicki. Naukowo zajmuje się ekonomiką innowacji, zarządzaniem działalnością innowacyjną, strategiami innowacyjnymi i transferem technologii. Jej badania bazują na współpracy z licznymi firmami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Swoje wyniki pracy naukowej wykorzystuje w biznesie oraz ciałach eksperckich wielu organizacji doradzając w zakresie podniesienia poziomu innowacyjności oraz zarządzania działając m.in. w ramach inicjatyw Stowarzyszenia Top 500 Innovators, konsultacji dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, eksperta i członka komisji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Jest także dyrektorem Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie zajmuje się zarządzaniem technologią, innowacjami działalnością start-up, wspiera innowacyjne pomysły oraz projekty naukowców i studentów. W ramach swojej działalności stara się budować most między nauką a biznesem, między studentem, naukowcem a przedsiębiorstwami. Aktywnie działa na rzecz społeczności akademickiej oraz współpracy nauki z gospodarką. Koordynator i kierownik licznych projektów, w tym typowych grantów naukowych jak również projektów UE. Zajmuję się szeroko rozumianym zarządzaniem projektami poczynając od etapu projektowania koncepcji, pisania wniosku, zarządzania jego realizacja. W wolnych chwilach opiekuje się Klubem Austriackiej Szkoły Ekonomii, który rozwija zainteresowania ekonomią austriacką studentów, młodzież licealna i wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomii wolnorynkowej.

W czym pomoże:

Działalność naukowa, jak zacząć karierę naukową, jakich błędów nie popełniać, jak planować i budować swoją aktywność, jak pisać artykuły i gdzie publikować, jak współpracować aby stać się efektywnym i skutecznym w swojej działalności naukowej. Jak pozyskać grant? Praca menadżera, kierownika projektów, jak planować projekt, jak go sfinansować, jak go realizować. Jak wdrożyć swój innowacyjny pomysł w życie. Ale również jak rozpocząć swoją działalność. Praktyczny udział w realizacji projektów, szeroko pojęta tematyka zarządzania,  zarządzania innowacjami i transferem technologii.

 

Sękalski Przemysław

BIO:  

Jest dyrektorem Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej. Tytuł magistra inżyniera obronił pracując nad projektem mikromaszynowego czujnika ciśnienia we francuskiej Tuluzie, prace nad doktoratem prowadził w Hamburgu, gdzie współprojektował system kontroli dla akceleratora liniowego. Uczestniczył w licznych szkoleniach organizowanych m.in.  w Stanford University (Top 500 Innovators) oraz IESE School of Business (EIT Health) z zakresu komercjalizacji projektów z branży ICT. Kierownik i wykonawca licznych projektów z obszaru elektroniki i informatyki, w szczególności programowania urządzeń mobilnych, Internetu Rzeczy, uczenia maszynowego. Współautor patentów i artykułów z obszaru przetwarzania danych, w tym wideo. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci. Zawodowo – naukowiec, wykładowca Politechniki Łódzkiej, koordynator i architekt innowacyjnych przedsięwzięć, konsultant ICT, wybrany przez studentów nauczycielem roku (2009), zdobywca wielu honorowych tytułów i nagród. Współzałożyciel Interdyscyplinarnej Szkoły Innowacji ISI.

Współzałożyciel spółek: Open-RnD sp. z o.o., obszar działalności: IT, mobile app, IoT; (pozyskanie funduszy w ramach Grantu Rządowego, Demonstrator+, projektów prywatnych, sprzedaż spółki zależnej na rzecz Intel Poland), udziały sprzedane, Smart Soft Solutions sp. z o.o., obszar działalności: IT, IoT dla rolnictwa; (pozyskanie funduszy w ramach ScaleUp), REC.BIO Sp. z o.o., obszar działalności: automatyka domowa, MAJMAK Sp. z o.o., obszar działalności: oprogramowanie dla restauracji i barów oraz TEX life&healthcare Sp. z o.o., obszar działalności: urządzenia medyczne

W czym pomoże:

Projekty informatyczne i elektroniczne,w tym do zastosowań medycznych. 

 

Skrodzka Marta Janina

BIO:

Jest adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i koordynatorem Studenckiej Poradni Prawnej oraz Centrum Praktyk Sądowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ekspert i współpracownik Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Redaktor Naczelna Ogólnopolskiego Czasopisma Naukowego Klinika. Członek: Kolegium Redakcyjnego Ogólnopolskiego Czasopisma Edukacja Prawnicza, European Network for Clinical Legal Education, Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda (sekcji Rozwiązywania Sporów), Polskiego Centrum Mediacji (ukończony kurs podstawowy oraz specjalistyczny z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych), Członek Rady Naukowej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy (organizowanej przez: Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy, WSFiZ, Krajową Izbę Mediatorów i Arbitrów, Okręgowy Inspektorat PIP w Białymstoku). Wieloletni Koordynator International Bussiness and Trade Summer Law Program organizowanej rokrocznie przez Catholic University of America Columbus School of Law (Washington DC, USA) oraz WPiA UJ. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i Public Interest Law Initiative, realizująca własny program badawczy w 2006-2007 na Wydziale Prawa Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku (USA) oraz stypendystka Programu Fulbrighta w kategorii Senior Fulbright Award, realizująca własny program badawczy w 2017 roku na Wydziale Prawa Catholic University of America (USA). Laureatka licznych nagród i aktywna uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji poświęconych trzem różnym obszarom naukowym. Autorka i współautorka ponad 70 publikacji z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, poradnictwa prawnego i obywatelskiego, prawa handlowego.

Realizuje dwa granty badawcze poświęcone ADRom (uzyskały wsparcie MS), Projekt systemowy z MPiPS dotyczący poradnictwa prawnego i obywatelskiego (jako ekspert FUPP). Prowadzi liczne szkolenia i treningi.

W czym pomoże:

Komunikacja interpersonalna, mediacje, negocjacje, arbitraż, aktywne metody nauczania, metodologia nauczania prawa. 

 

Sołowiej Bartosz

BIO:

Jest doktorem habilitowanym zatrudnionym w Katedrze Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego, Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zajmuje się głównie wykorzystaniem białek i polisacharydów do poprawy właściwości funkcjonalnych wybranych produktów spożywczych oraz projektowaniem nowych wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem żywności dla sportowców oraz osób aktywnych fizycznie. Od 2016 roku jest Pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego ds. Innowacji. Członek Stowarzyszenia Top 500 Innovators, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ), Rady Młodych Naukowców (RMN) przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013-2015), absolwent prestiżowego programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (USA), stypendysta Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada) oraz Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie (Izrael), jak również uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych programów szkoleniowych dotyczących żywności i żywienia oraz suplementacji diety, m.in. „Food and Consumer” – Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie (Węgry), „Agriculture – raw materials for industry” – Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu (Austria), „Safety in the Agro-Food Chain” – Uniwersytet w Gandawie (Belgia). Poza przedmiotami z dyscypliny: technologia żywności i żywienia oraz dietetyka prowadzi zajęcia z komercjalizacji wyników badań naukowych i rozwijania kompetencji miękkich oraz komunikacji społecznej. Od 2009 roku jest międzynarodowym wykładowcą (Hiszpania, Grecja, Francja, Turcja, Holandia, Litwa, Estonia, Czechy, Słowacja) z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka w ramach programu Erasmus Teaching Staff Mobility.

W czym pomoże:

Technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, komunikacja społeczna (rozwijanie kompetencji miękkich).

 

Stasiewicz Karol

BIO:

W 2004 r. ukończył Wydział Mechatroniki na Politechnice Warszawskiej specjalizując się w inżynierii fotonicznej. W 2010 r. uzyskał tytuł doktora na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej specjalizując się w zastosowaniu technologii światłowodowej dla potrzeb czujnikowych. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami. Kierownik trzech projektów, jednego patentu, ponad 20 publikacji, obecnie prace nad budową nowych czujników opartych na bazie włókien światłowodowych połączonych z innymi materiałami – metale, ciecze, ciekłe kryształy, alkany, nanocząstki

W czym pomoże:

Optyka, inżynieria fotoniczna, technologia światłowodowa. 

 

Sulikowski Piotr

BIO:
Jest absolwentem informatyki oraz zarządzania i marketingu oraz absolwentem TOP500 Innovators. Odbył staże m.in. w centrali IBM Research w Nowym Jorku oraz w Komisji Europejskiej w Luksemburgu. Stopień doktora informatyki uzyskał za pracę dot. sztucznej inteligencji i zarządzania relacjami z klientami w telekomunikacji. Jego zainteresowania to pogranicze informatyki i innych dyscyplin, w szczególności zarządzania i nauk medycznych. Pełnił funkcję prezydenckiego eksperta ds. nowych technologii i innowacji w Kancelarii Prezydenta RP. Pracuje jako adiunkt w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Jest ekspertem w projektach unijnych i rządowych oraz laureatem konkursów/programów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym SAS Ambassadors, Primus Inter Pares Ekspert i SIMS. Pełnił funkcje Prezesa i Wiceprezesa organizacji charytatywnej Solidarité-Luxemburg oraz edukacyjnej Toastmasters International. Jest członkiem Rady Stowarzyszenia TOP500 Innovators, członkiem wspierającym US-Poland Trade Council oraz Influencerem MIT.
Pasjonuje się muzyką, emisją głosu i śpiewaniem, tańcem hip hop, językami obcymi, PR, przemawianiem publicznym, street workoutem i teatrem. W pilotażowej edycji TopMinds z jego realnego wsparcia na drodze estradowego rozwoju skorzystał student-wokalista Dominik Good, który obecnie przygotowuje materiał na swoją płytę.

W czym pomoże:
Pasjonuje Cię muzyka, emisja głosu, śpiewanie, publiczne przemawianie albo sport? Zastanawiasz się jak pogodzić studia z realizacją marzeń o rozwoju artystycznym lub sportowym? Interesujesz się zastosowaniami informatyki w biznesie lub naukach medycznych? Planujesz założyć technologiczny start-up? Albo po prostu zastanawiasz się, jaką wybrać ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego? Uwierz w siebie! „Make it happen!” Zapraszam do współpracy! 🙂

 

Szałek Piotr

BIO:

Adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Wydziale Filozofii KUL oraz Postdoctoral Research Associate w Trinity Hall na Uniwersytecie w Cambridge (Anglia). Senior Fulbright Scholar (2016-2017) na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Harvarda (Stany Zjednoczone). Członek Ośrodka Badań Filozoficznych w Warszawie. Absolwent KUL, Uniwersytetu St Andrews (Szkocja) i Uniwersytetu w Cambridge (Anglia). Laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską oraz stypendysta m.in. Cambridge European Trust, Fundacji Crescendum Est Polonia, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program Mentoring) i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

W czym pomoże:

filozofia, etyka, historia filozofii, historia idei

 

Talewicz-Kwiatkowska Joanna

BIO:

Doktor Antropologii Kulturowej, adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od lat zawodowo związana z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Stypendystka programu Fulbright (2015/16), stypendystka Tom Lantos Institute (2017) oraz programu Komisji Europejskiej Marie Curie Conferences and Training Courses- Multi- Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies- a Model for Europe, uczestniczka programu Departamentu Stanu USA International Leadership Visitor Program(Women Leadership), Uczestniczka Leadership Academy for Poland (2016).

Autorka książki pt. Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej  na położenie społeczne Romów w Polsce (2013), autorka artykułów naukowych i popularno-naukowych na temat społeczności romskiej w Polsce i w Europie. Prezeska Fundacji Dialog-Pheniben.  

W czym pomoże:

Obszary tematyczne związane z: prawa człowieka, prawa mniejszości, wielokulturowość/ różnorodność kulturowa, przeciwdziałanie dyskryminacji, działalność w trzecim sektorze, pozyskiwanie dotacji/grantów.

 

Wachowicz Marta

BIO:

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła Fizykę̨ na Wydziale Fizyki i Chemii UŁ, studia doktoranckie z dziedziny fizyki kosmicznej odbyła w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie w 2007 r. obroniła z wyróżnieniem doktorat z nauk fizycznych w zakresie plazmy kosmicznej. Zdobyła także wykształcenie w zakresie zarządzania w sferze B+R, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań naukowych. Przez 5 lat była odpowiedzialna za zarządzanie własnością intelektualną instytutu Centrum Badań Kosmicznych PAN, posiada również doświadczenie w pracy w administracji publicznej. Obszarem zainteresowań zawodowych pozostają zagadnienia transferu technologii kosmicznych i wycena własności intelektualnej. Od sierpnia 2015 r. pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Polskiej Agencji Kosmicznej.  

W czym pomoże: komercjalizacja wyników prac B+R, zarządzanie własnością intelektualną, transfer technologii kosmicznych

 

Zacharczuk Katarzyna

BIO:

Ukończyła studia na kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r., pracuje w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-Państwowym Zakładzie Higieny  (NIZP-PZH) w Warszawie w Zakładzie Bakteriologii, obecnie na stanowisku adiunkta. W listopadzie 2013 r. otrzymała tytuł dr. n.med. Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje tematykę  lekooporności bakterii, zdolności chorobotwórczych mikroorganizmów, opracowywanie metod diagnostycznych do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki zakażeń bakteryjnych przy wykorzystaniu nowych technik, bezpiecznej pracy z wysoce chorobotwórczymi drobnoustrojami. Koordynuje również prace zespołu Centrum Kształcenia Kadr NIZP-PZH przy organizacji szkoleń. Jest absolwentką TOP500 Innovators i członkiem Stowarzyszenia TOP500 Innovators. W ramach działań Stowarzyszenia działa w zespole Affiliate Program mającym na celu łączenie nauki i biznesu.  W 2016 r. odbył 3-miesieczny staż w Istituto Superiore di Sanita w ramach otrzymanego stypendium FEMS. Interesuje się metodologią Design Thinking, efektywnym zarządzaniem pracą zespołu, upowszechnianiem nauki, a po godzinach tańczy jazz, jeździ na rowerze i ogląda musicale.

W czym pomoże: rozwój zawodowy w obszarze: biotechnologia, mikrobiologia, nauki bio-med,  nawiązywanie współpracy interdyscyplinarnej, wolontariat, realizacja swoich pasji, aplikowanie o stypendium naukowe, poszukiwanie możliwości odbycia, stażu, szkolenia, praktyk w kraju i zagranicą. 

 

Żaczek Anna

BIO:

Jest naukowcem i wykładowcą na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Łącząc tradycję uniwersytetu i uniwersytetu medycznego, doktorat zrobiła w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biochemii, natomiast habilitację w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna. Jest autorką prawie 100 prac i doniesień naukowych, recenzentem w czasopismach z listy filadelfijskiej, promotorem kilkunastu prac magisterskich i kilku doktorskich. Brała udział jako kierownik i wykonawca w realizacji wielu projektów naukowych, w tym programu SONATA BIS NCN, LIDER NCBiR, Iuventus Plus MNiSW, Mistrz FNP. Jest stypendystką programu TOP500 Innovators. Bierze również udział w programie StarShip pod auspicjami EIT Health, który prowadzony jest przez University of Coimbra,  IESE Business School i  Royal Institute of Technology (KTH). Na co dzień łączy pracę naukową nad biologią i diagnostyką molekularną chorób nowotworowych z pracą dydaktyczną. Prowadzi kobiecy zespół badawczy, którego członkinie mogą poszczycić się takimi wyróżnieniami jak: stypendium “L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki”, Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stypendium Polpharmy czy nagroda Darboven Idee dla przedsiębiorczych Polek. Stara się stworzyć inspirujące środowisko dla współpracujących ze mną ludzi, w którym będą mogli realizować swoje pasje i podążać za własnymi marzeniami, nie tylko naukowymi. Miała również przyjemność być mentorką w programie Fundacji Perspektywy Girls Go Start Up Academy.  

W czym pomoże: Chętnie podzielę się wiedzą, doświadczeniem i siecią kontaktów w zakresie pracy naukowej, zwłaszcza w obszarze biotechnologii medycznej. Doradzę przy przygotowywaniu publikacji naukowej, wystąpienia na konferencję czy prezentacji biznesowej. Pomogę w planowaniu ścieżki kariery naukowej oraz wesprę starania w konkursach o stypendia, granty czy wyjazdy naukowe. Jestem otwarta na dyskusje i burze mózgów nie tylko w zakresie badań naukowych. Chętnie porozmawiam o łączeniu pracy zawodowej z życiem osobistym, ale również o tym jak organizować i pracować w zespole interdyscyplinarnym, jak łączyć badania podstawowe z aplikacyjnymi w onkologii, jak funkcjonować na styku świata naukowego i medycznego.

Ziomkiewicz-Wichary Anna

BIO:

Doktor nauk medycznych, specjalność biologia medyczna, złożyał rozprawę habilitacyjną. Stypendystka Komisji Fulbrighta na rok 2013/2014 – Yale University Department of Anthropology, w czasie stażu prowadziłam badania w zakresie związku pomiędzy starzeniem się u kobiet, stresem oksydacyjnym a dzietnością. Autorka ponad 20 artykułów w recenzowanych międzynarodowych czasopismach. Kierowniczka 2 grantów badawczych na badania związku pomiędzy stresem u kobiet i funkcjami reprodukcyjnymi, główny wykonawca 3 grantów badawczych. Autorka bloga popularno-naukowego “Progesteron czyli o damskich sprawach naukowo”. Obecnie kieruję projektem dotyczącym wpływu stresu na karmienie piersią, skład mleka matki oraz rozwój biologiczny i psychologiczny niemowląt. Wspólnie z zespołem badawczym prowadzimy również cykl warsztatów i wykładów dla mam karmiących piersią. Główne zainteresowania badawcze: biologia rozmnażania, medycyna ewolucyjna, interdyscyplinarne badania na styku biologii i psychologii

W czym pomoże:

Prowadzenie badań naukowych, publikowanie w czasopismach zagranicznych, prowadzenie bloga/fejsbuka naukowego, popularyzowanie nauki

Zakład Antropologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Polska Akademia Nauk

Zrałek Jacek

BIO:

Zawodowo związany jest z Uniwersytetem Śląskim. Od dawna jest wielkim entuzjastą Stanów Zjednoczonych, choć teraz jego miłość nie jest tak bezkrytyczna jak dawniej. Jest idealistą, który wciąż nie może uwierzyć, że otacza nas tyle głupoty, zła i nienawiści.

W czym pomoże:

Prawo prywatne międzynarodowo, prawo cywilne, arbitraż

Łuszczuk Michał

BIO:

Dr habilitowany nauk o polityce, specjalność stosunki międzynarodowe. Sekretarz Naukowy Komitetu Badań Polarnych PAN, członek władz mn. organizacji  zajmujących się badaniami w Arktyce (IACS, IASSA), stypendysta Fulbrighta w 2015 roku, więcej na: http://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,1636,pl.html

W czym pomoże:

Chętnie podzielę się doświadczeniem, wiedzą oraz siecią kontaktów w zakresie pracy naukowej oraz przemysłowej zarówno w kraju jak i zagranicą.Pomogę w planowaniu ścieżki kariery naukowej dla zainteresowanych studentów oraz wesprę starania w konkursach o stypendia, granty, czy też wyjazdy zagraniczne. Dla osób zainteresowanych karierą w przemyśle z przyjemnością podzielę się umiejętnościami z zakresu negocjacji, zarządzania, komunikacji, budowania wizerunku, czy też prezentacji. Reasumując, jestem otwarty na dyskusje i burze mózgów zarówno w zakresie badań naukowych jak i umiejętności miękkich.

 

 

 

Copyright 2017- 2020 - TopMinds