Mentorzy Edycji 2019

Mentorzy i Mentorki edycji 2019

 • Barczak Mariusz

 • Bogdan Łukasz

 • Bury Marek

 • Chruszczewski Piotr

 • Cieślak Agnieszka

 • Demchuk Oleg

 • Drygalska Ewa

 • Dutkiewicz Anna

 • Filip Artur

 • Frelik Paweł

 • Helman Joanna

 • Jachimska Barbara

 • Janiszewska Dominika

 • Jaśkowska Jolanta

 • Kaczmarek Monika

 • Kańtoch Eliasz

 • Kociuba Dagmara

 • Kowalik Adam

 • Krzystała Edyta

 • Krzysztof Dyczkowski

 • Kujawska Małgorzata

 • Kupecki Jakub

 • Lalicka Małgorzata

 • Maciejewski Michał

 • Madura Izabela

 • Malińska Krystyna

 • Michalska Anna

 • Moczkowska Małgorzata

 • Moskalewicz Marcin

 • Noszczyk-Nowak Agnieszka

 • Osial Magdalena

 • Oziębło Artur

 • Paczesny Jan

 • Pajdak Michał

 • Postuła Marek

 • Radek Patrycja

 • Rom Monika

 • Sachpazidu-Wójcicka Karina

 • Sękalski Przemysław

 • Skwarczyński Mariusz

 • Sulikowski Piotr

 • Szufa Szymon

 • Tyliszczak Bożena

 • Waligóra Marcin

 • Wodo Wojciech

 • Zacharczuk Katarzyna

 • Żak Agata

 • Zuzda Jolanta

Barczak Mariusz

Afiliacja:Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Obszar naukowy/zawodowy: Chemia, szkolnictwo wyższe

BIOSwoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pracuje na Wydziale Chemii. Bardzo intensywna współpraca naukowa zaowocowała do tej pory wieloma interesującymi projektami, np. z firmą ASTRIUM SAS, przy tworzeniu wytrzymałych materiałów do elementów pojazdów kosmicznych czy jednym ze start-upów zajmującym się opracowanie sensorów do małoinwazyjnego wykrywania nowotworów. Wielokrotnie uczestniczył w stażach i stypendiach w różnych ośrodkach naukowych, m.in. Dublin City University, Universidad de Granada, Stanford University, NASA Ames Research Center, The City College of New York, Ukrainian Academy of Sciences. Laureat Programu Fulbrighta oraz Top 500 Innovators. Poza nauką gra w koszykówkę, szachy i pokera oraz planuje kolejne podróże.

W czym pomoże: Jeśli interesuje Cię chemia, nanotechnologia, ochrona środowiska, sensing, innowacje i wiesz już że z nimi wiążesz swoją przyszłość to po pierwsze gratuluję a po drugie chętnie podzielę się moimi doświadczeniami zawodowymi w tym zakresie. Jeśli szukasz nowych wyzwań naukowych, kontaktów w Polsce i za granicą lub chcesz współpracować z przemysłem lub wiedzieć jak pozyskiwać środki na badania naukowe również służę pomocą. Jeśli nie wiesz jeszcze z czym wiążesz swoją przyszłość to również podzielę się z Tobą moimi dylematami, które sam kiedyś miałem.

Bogdan Łukasz

Afiliacja:Kancelaria JVWF.PL / EQELIBRIUM.ORG

Obszar naukowy/zawodowy: Ochrona własności intelektualnej

BIO:  Łukasz Bogdan, rzecznik patentowy, inżynier elektronik. Specjalizuje się w ochronie prawno-technicznej rozwiązań z zakresu elektroniki, telekomunikacji i informatyki. Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych o wieloletnim doświadczeniu. Polski koordynator kursu „Basic Training Course in European Patent Law” prowadzonego przez Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Uniwersytetu w Strasburgu. Stypendysta programu Top 500 Innovators na Hass School of Business, University of California, Berkeley. Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z wynikiem pozytywnym złożył 4 z 5 części egzaminu European Qualifying Examination przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium. Jest rzecznikiem patentowym w kancelarii JvWF JAKUBIAK vel WOJTCZAK & FERT RZECZNICY PATENTOWI i jest twórcą platformy edukacyjnej EQELIBRIUM.ORG.

W czym pomoże: Mogę pomóc w rozpoczęciu drogi do uzyskania uprawnień rzecznika patentowego. Jeśli masz wykształcenie techniczne, szczególnie w dziedzinie ICT lub pokrewnej, bądź naukach przyrodniczych i chciałbyś zmienić swoją drogę zawodową wchodząc w zupełnie nową dziedzinę na pograniczu techniki, prawa i biznesu to mentoring pod moimi skrzydłami jest właśnie dla Ciebie.

Bury Marek

Afiliacja:Bury & Bury Kancelaria Patentowa sp. z o.o.

Obszar naukowy/zawodowy: Rzecznik patentowy

BIO:Jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym. W 2004 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a w  2009 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych oraz złożył egzamin rzecznikowski i został wpisany na listę polskich rzeczników patentowych. Dodatkowo w 2017 r. zdobył tytuł magistra prawa. Od 2010 r. pracował równolegle jako rzecznik patentowy w dużej kancelarii oraz jako adiunkt na Politechnice Warszawskiej. Stypendysta TOP500 Innovators, członek IEEE. Odbył staż w firmie Metasensing w Holandii i  realizował projekty dla firmy Ratel w ramach programu stażowego Investin. Brał udział w licznych projektach naukowych i badawczo rozwojowych dotyczących szerokiego spektrum zagadnień z dziedziny radioelektroniki, między innymi standardów telewizji cyfrowej, lokalizacji obiektów, obrazowania mikrofalowego, systemów radarowych oraz systemu zarządzania kryzysowego wykorzystującego zespół robotów. Zajmuje się sprawami patentów, głównie z zakresu elektrotechniki. Specjalizuje się w ochronie wynalazków realizowanych z zastosowaniem komputera (CII – ang. Computer Implemented Invention) oraz z dziedziny telekomunikacji, zwłaszcza radiokomunikacji. Jest autorem bądź współautorem ok. 30 publikacji naukowych z dziedziny radioelektroniki oraz 5 z dziedziny własności przemysłowej. Jest członkiem IEEE. Świadczy pomoc w zakresie oceny zdolności patentowej, opracowania strategii występowania o ochronę patentową w Polsce i poza jej granicami, oceny i wykazywania naruszenia patentu, a także unieważniania nieprawidłowo udzielonych patentów i praw ze wzorów użytkowych. Doradza w zakresie ochrony IP przy komercjalizacji wyników badań naukowych.W 2015 roku wraz z ojcem, Lechem Burym założył Kancelarię Patentową Bury & Bury, w której obecnie pełni funkcję prezesa zarządu.

W czym pomoże: Chętnie podzielę się doświadczeniem z osobami planującymi lub rozważającym związanie kariery z ochroną własności przemysłowej. Mogą pomóc w oszacowaniu nakładów czasowych i kosztowych potrzebnych na zdobycie kwalifikacji i podpowiedzieć, w jaki sposób zacząć lub jakie kolejne kroki podjąć.

Chruszczewski Piotr

Afiliacja:Uniwersytet Wrocławski, Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych

Obszar naukowy/zawodowy:Językoznawstwo antropologiczne, ogólne i angielskie, narratologia, przekładoznawstwo, skandynawistyka z runologią

BIO:  prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski, anglista i amerykanista specjalizujący się w językoznawstwie antropologicznym, w tym w badaniach nad tekstem, przekładem, pismem, narracją i językiem. Dyrektor Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego; przewodniczący Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu; stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Komisji Fulbrighta; Fundacji Kościuszkowskiej; Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Od 2011 jest członkiem rzeczywistym waszyngtońskiego International Communicology Institute. Jest jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji, powstałego w 2013 roku we Wrocławiu. Wypromował ponad dwustu magistrów filologii angielskiej oraz trzynastu doktorów nauk humanistycznych. Promuje zaawansowane badania interdyscyplinarne.

 

W czym pomoże: Mogę pomóc w zaprojektowaniu indywidualnej i kreatywnej ścieżki rozwoju ambitnego i pracowitego studenta planującego np. przyszłą pracę naukową.

Cieślak Agnieszka

Afiliacja:Uniwersytet Warszawski

Obszar naukowy/zawodowy:Muzykologia

BIO: Doktorantka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką muzyki filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcjonowania w epoce kina niemego. Jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w latach 2016-2017 prowadziła badania na Uniwersytecie w Pittsburghu. Z wykształcenia jest pianistką. Ukończyła również Podyplomowe Studia Menedżerów Kultury w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Pracowała w takich instytucjach, jak Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Instytut Muzyki i Tańca oraz Polskie Centrum Informacji Muzycznej. Hobbystycznie zajmuje się dziennikarstwem muzyczno-filmowym.

W czym pomoże:Interesujesz się muzyką bądź filmem? Masz ciekawy projekt artystyczny, ale brakuje Ci narzędzi do jego realizacji? Zastanawiasz się jak działa rynek muzyczny lub filmowy w Polsce i na świecie? Postaram się odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania i doradzę, jak osiągnąć wytyczone cele. Jeżeli natomiast planujesz poświęcić się karierze naukowej i zastanawiasz się, jakie możliwości oferuje muzykologia, chętnie podzielę się swoim doświadczeniem związanym z pracą w środowisku akademickim. Możemy porozmawiać o tym, jak dobrze przygotować się do wystąpienia na konferencji bądź poprowadzenia zajęć, jak napisać artykuł naukowy czy też jak zdobyć grant na badania.

Demchuk Oleg

Afiliacja: Pharmaceutical Research Institute

Obszar naukowy/zawodowy: Chemistry, Organic Chemistry, Catalysis, Metalorganic chemistry, Phosphorus chemistry, Pharmacy, Drug design

BIO: Dr hab. Oleh M. Demchuk, Prof. IFarm otrzymał w roku 1997 dyplom magistra chemii w Uniwersytecie imienia I. Franka we Lwowie, a stopień doktora w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w roku 2004. Po zakończeniu stażu podoktorskiego, w ramach programu “NATO Science fellowship”, który miał miejsce w latach 2004-2006 na uniwersytecie Queens w Kanadzie, następnie pracował na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w roku 2017 otrzymał stopień doktora habilitowanego, a od roku 2018 jest zatrudniony w Instytucie Farmaceutycznym na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zainteresowania naukowe dr O. Demchuka obejmują, między innymi chemię organiczną, chemię koordynacyjną, chemie farmaceutyczną, syntezę asymetryczną, reakcje sprzęgania krzyżowego oraz aktywacji wiązań CH jak również inne procesy katalityczne prowadzone z udziałem kompleksów metali przejściowych. Dr Demchuk opublikował ponad 40 publikacji naukowych w wysokiej randze czasopismach międzynarodowych, jest współautorem kilku książek oraz rozdziałów, brał udział w tworzeniu treści sekcji heterocyklicznej czasopisma SYNFACTS, a od 2014 roku pełni również obowiązki edytora naczelnego czasopisma Current Chemistry Letters wydawanego przez Growing Science. Dr hab. Demchuk jest on tytularnym członkiem komitetu CHEMRAWN IUPAC oraz członkiem Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz PTChem. W wolnym czasie interesuje się filozofią i popularyzacją nauki i edukacji.

W czym pomoże: Organiczna chemia podstawowa i stosowana, opracowywanie planu badań, przygotowanie publikacji naukowych, wniosków grantowych, prezentacji oraz wystąpień.

Drygalska Ewa

Afiliacja:Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych

Obszar naukowy/zawodowy:Kultura / nowe technologie

BIO: Historyczka filmu, kulturoznawczyni, absolwentka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Society–Environment–Technology, stypendystka Fulbright Junior Research Award na University of California, Los Angeles. W 2017 roku obroniła na UJ pracę doktorską na temat kultury filmowej blaxploitation lat 70. Współpracuje z Muzeum Narodowym w Warszawie nad wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych do instytucji publicznych. Wykładowca na Polsko-Japońskiej Szkole Technik Komputerowych.

W czym pomoże: Odnalezienie się humanisty poza obszarem humanistyki, jak pogodzić interdyscyplinarne zainteresowania z pomysłem na karierę lub badania naukowe, czy studia doktoranckie to najlepszy wybór? Jak zdobyć finansowanie na swoje projekty? Jak wyjechać na stypendium Fulbrighta.

Dutkiewicz Anna

Afiliacja:Stowarzyszenie Top500 Innovators, Business Consulting Sp. z o. o.

Obszar naukowy/zawodowy:Doradztwo biznesowe

BIO: Od ponad 13 lat pracuje w branży doradztwa biznesowego, w tym od 8 lat pełniąc funkcje kierownicze. Zarządza zespołami oraz projektami, również współfinansowanymi ze środków publicznych, w tym Unii Europejskiej. Absolwentka Coventry University (Executive MBA), Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Finanse i inwestycje), Politechniki Śląskiej (Menedżer innowacji) oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Zarządzanie przedsiębiorstwem). Zajmuje się doradztwem dla firm w różnych branżach, w zakresie zarządzania strategicznego, wsparcia decyzji strategicznych, modelowania scenariuszowego. Ma doświadczenie w opracowywaniu dokumentów o charakterze strategicznym, biznes planów, studiów wykonalności itp. Zajmuje się też finansami przedsiębiorstw, doradza w zakresie pozyskiwania finansowania, również aplikowania o pomoc publiczną z różnych źródeł. Bierze udział w projektach związanych z komercjalizacją prac badawczo-rozwojowych. Stypendystka programu MNiSW Top 500 Innovators: Science, Management, Commercialization.

W czym pomoże:Myślisz o założeniu firmy? Chcesz przekuć swoje pomysły w konkretne produkty lub usługi i zaoferować je na rynku? Pomogę Ci opracować model biznesowy dla planowanego przedsięwzięcia, przygotować dokumenty niezbędne w procesie pozyskiwania kapitału i inwestora, w tym prezentacje i teasery inwestycyjne. Oferuję wsparcie również w procesie aplikowania o wsparcie publiczne.

Filip Artur

Afiliacja:Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Obszar naukowy/zawodowy: Architektura i urbanistyka

BIO: Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz w Pratt Institute w Nowym Jorku. Specjalista w dziedzinie projektowania urbanistycznego i planowania miast. Badacz i praktyk innowacyjnych struktur międzysektorowego współzarządzania realizacją projektów urbanistycznych. Swoją rozprawę doktorską poświęcił amerykańskim oddolnym grupom partnerskim działającym na rzecz realizacji wielkoprzestrzennych projektów urbanistycznych. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz stały współpracownik Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

W czym pomoże: Moje pole specjalizacji to teoria i praktyka planowania miast, w szczególności badanie i rozwijanie eksperymentalnych metod międzysektorowego współzarządzania realizacją przedsięwzięć urbanistycznych. Z chęcią wesprę osobę podejmującą pogłębione studia nad zagadnieniami miejskimi lub chcącą praktycznie zaangażować się w kształtowanie miasta.

Frelik Paweł

Afiliacja:Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

Obszar naukowy/zawodowy:Kulturoznawstwo/medioznawstwo/literaturoznawstwo

BIO:Profesor nadzwyczajny w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Literaturoznawca i kulturoznawca. Zajmuje się literaturami spekulatywnymi (science fiction i fantasy), mediami audiowizualnymi (gry wideo, film, telewizja, wideo muzyczne) i kulturą niepopularną. Autor ponad 100 recenzowanych publikacji zagranicznych w tych dziedzinach, członek rad redakcyjnych “Science Fiction Studies”, “Extrapolation” i “Journal of Gaming and Virtual Worlds” oraz współredaktor serii książkowej “New Dimensions in Science Fiction” wydawanej przez University of Wales Press. Kierownik dwóch grantów badawczych OPUS NCN. W latach 2011-12 Senior Fulbright Scholar na University of California, Riverside, a w 2017 – Visiting Professor na Florida Atlantic University. Współzałożyciel i dyrektor Centrum Badań Gier Wideo UMCS (2015-2018). W latach 2012-14 piastował stanowisko Prezesa Science Fiction Research Association jako pierwszy członek Zarządu spoza USA i Kanady w historii organizacji, a obecnie zasiada w jej Zarządzie jako Immediate Past President. Jest również Division Head Sekcji Science Fiction w International Association for the Fantastic in the Arts. W 2017 roku otrzymał Nagrodę im. Thomasa D. Claresona przyznawaną za całokształt działań na rzecz dyscypliny badań nad science fiction. Jest pierwszym laureatem nagrody spoza Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii.

W czym pomoże:Obszary tematyczne: fantastyka, kultura popularna, narracyjne media cyfrowe, literaturoznawstwo, kultura wizualna. Obszary umiejętności: publikowanie za granicą, umiędzynarodowienie kariery, znajdowanie swojego akademickiego “głosu”, planowanie kariery naukowej.

Helman Joanna

Afiliacja:Politechnika Wrocławska

Obszar naukowy/zawodowy:Inżynieria produkcji, open innovation

BIO:  Ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od 2009 na Politechnice Wrocławskiej pracowała zarówno w projekcie podnoszącym kompetencje młodych naukowców, a także w kilku projektach badawczo-rozwojowych w Centre of Advanced Manufacturing Technologies na Wydziale Mechanicznym, gdzie obecnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta. Od 2016 jest doktorem nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Produkcji. Jest także absolwentką programu TOP500 Innovators na Stanford University. W pracy naukowej zajmuje się różnymi aspektami optymalizacji procesów produkcyjnych. Od kilku ostatnich lat zajmuje się także innowacyjnymi modelami współpracy nauki i przemysłu w środowisku otwartych innowacji. Współpracuje z wieloma jednostkami zagranicznymi z Europy. W ramach programu Erasmus+ była Visiting Professor w uczelniach w Indiach, Bhutanie i RPA.

 W czym pomoże: Mogę pomóc przy pracach z obszaru R&D, planowaniu ścieżki kariery, metodach podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw, metodach kreatywnych w rozwoju produktów, zarządzaniu zasobami przedsiębiorstw, optymalizacji i organizacji procesów produkcyjnych, komputerowym wspomaganiu zarządzania produkcją, Lean Manufactuing, Lean Mining, optymalizacji procesów produkcyjnych w górnictwie.​

Jachimska Barbara

Afiliacja:Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN

 Obszar naukowy/zawodowy:Chemia

 BIO:Pracuje w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN w Krakowie. Posiada tytuł doktora habilitowanego nauk chemicznych i jest autorką ponad  60 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz około 300 prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych. Zainteresowania badawcze profesor Jachimskiej dotyczą głównie fizykochemii układów nanokoloidalnych i ich zastosowania w biotechnologii. Brała udział w realizacji kilkunastu projektów naukowo-badawczych krajowych i europejskich. Ma doświadczenie w organizacji konferencji i warsztatów naukowych. Odbyła liczne staże naukowe (University of Strathclyde, University of Limerick, National Center for Nanoscience and Technology Beijing, University of Dortmund, Max Planck Institute Berlin, University of Paisley, Instytut Charlesa Sadrona Strasbourg), a swoje badania realizuje w ramach  współpracy  zarówno z ośrodkami krajowymi jak i zagranicznymi. Stypendystka programu MNiSW TOP 500 Innovators: Science-Management-Commercialization, w ramach którego odbyła staż na Uniwersytecie w Cambridge i Oxford. Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie RIS: Chemii oraz Nauki o Życiu. Ukończyła profesjonalny kurs Mentoringu prowadzony przez Collegium Wratislaviense oraz uczestniczyła w programie Skills Fundacji Nauki Polskiej dotyczącym między innymi komercjalizacji, przedsiębiorczości, zarządzania Zespołem, wystąpień publicznych czy negocjacji. Należy do założycieli i edytorów czasopisma Innovation & Impact pubpub.org.

 W czym pomoże:Ciekawi Cię praca naukową, ale nie masz pewności jak zaplanować dalsze etapy kariery? Potrzebujesz wsparcia mentora? Przygotowujesz artykuł lub wystąpienie konferencyjne i oczekujesz konstruktywnej opinii? Jeżeli interesuje Cię  nanotechnologia, to chętnie podzielę się z Tobą moim doświadczeniem zawodowym, udzielę wsparcia w zakresie rozwoju osobistego, nauczę kreatywnego myślenia, pomogę stworzyć strategię działania w dążeniu do celu.

Janiszewska Dominika

Afiliacja:Instytut Technologii Drewna

Obszar naukowy/zawodowy: Technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, drzewnictwo

BIO: Dr nauk chemicznych (Politechnika Poznańska), 13-letnie doświadczenie w obszarze R&D, studia podyplomowe z zakresu zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Technologii Drewna, od 7 lat pełni funkcje kierownicze. W pracy badawczej zajmuje się optymalizacją produkcji materiałów drewnopochodnych z wykorzystaniem alternatywnych surowców lignocelulozowych oraz opracowywaniem bioklejów dla potrzeb przemysłu drzewnego. Stażystka Uniwersytetu Stanforda, USA oraz CNR-IVALSA we Włoszech. Beneficjentka Programu Leadership Academy for Poland, 2018. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, 2016 oraz programu TOP 500 Innovators, 2013. Laureatka konkursu ,,Kuźnia Talentów’’, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu systemowego ,,Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie’’, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, 2011. Stypendystka w ramach projektu pt. ,,Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski’’, Poddziałanie 8.2.2 POKL, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS 2010. Członek Komitetu Zarządzającego akcji COST FP1105. Współautor i współtwórca kilku patentów krajowych i międzynarodowych, prelegent oraz uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Wykonawca kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych. Kierownik projektu LIDER w ramach VII edycji konkursu NCBR, 2016. Członek SITLiD, Forest Products Society oraz Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.

W czym pomoże: Planowanie ścieżki kariery zawodowej, możliwości i wyzwania związane z pracą naukową, pozyskiwanie funduszy na badania, aplikowanie i realizacja projektów badawczych, budowanie zespołu interdyscyplinarnego, kierowanie grupą badawczą, przygotowanie wystąpień naukowych i publikacji, wyjazdy/staże zagraniczne, współpraca międzynarodowa, networking, organizacja konferencji naukowych, doskonalenie kompetencji miękkich, rozwój osobisty, coaching, motywacja i dużo pozytywnej energii 🙂

Jaśkowska Jolanta

Afiliacja:Politechnika Krakowska

Obszar naukowy/zawodowy: Chemia farmaceutyczna

BIO: Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Studia magisterskie ukończyła na Politechnice Krakowskiej, natomiast studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Jest także absolwentką studiów podyplomowych – Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów naukowych oraz projektów we współpracy z przemysłem farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym. Posiada wiedzę z zakresu komercjalizacji badań naukowych zdobytą podczas licznych szkoleń organizowanych przez centra transferu technologii, agencje rozwoju przedsiębiorczości czy też Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Swoją wiedzę w zakresie komercjalizacji poszerzyła także podczas stażu na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii w ramach programu MNiSW “TOP 500 Innovators”.

W ramach pracy naukowej prowadzi badania mające na celu poszukiwanie nowych związków bioaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem ligandów receptorów serotoninowych. Ponadto interesuje się reakcjami prowadzonymi w warunkach bezrozpuszczalnikowych zaliczanych do „green chemistry”.

W czym pomoże: Jeśli interesuje Cię chemia organiczna, szczególnie w aspekcie poszukiwania nowych leków lub nowych metod ich pozyskiwania i wiążesz swoją przyszłość z pracą w branży life science – to chętnie podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami zawodowymi. Ponadto jeśli szukasz nowych wyzwań naukowych lub potrzebujesz wsparcia przy pozyskaniu środków na badania czy realizacji projektu, również możesz na mnie liczyć.

Kaczmarek Monika

Afiliacja:Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

Obszar naukowy/zawodowy:Biologia molekularna, biologia rozrodu, programowanie żywieniowe

BIO: Przede wszystkim jest badaczem w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, gdzie od 2011 roku prowadzi Laboratorium Biologii Molekularnej. Każdy badacz powinien dzielić się wiedzą dlatego angażuje się w działania akademickie, jako wykładowca na różnych etapach edukacji. Zainteresowania naukowe Moniki skupiają się na poznaniu molekularnych mechanizmów interakcji zarodek–matka podczas wczesnej ciąży oraz programowaniu żywieniowym funkcji rozrodczych w ujęciu wielopokoleniowy. Kieruje się motto „Go beyond your limits on an everyday basis”. Nie zapomina również o istocie promowania młodych pracowników nauki i studentów, z których zdecydowana większość z sukcesami kontynuuje pracę naukową w kraju i za granicą. Jest beneficjentką wielu nagród i stypendiów, m.in. z Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Fundacji Aleksandra von Humboldta i Hertie, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Angażuje się również w działania mające na celu poprawę sytuacji nauki w Polsce, m.in. podczas organizacja konferencji Polish Scientific Networks oraz w Radzie Narodowego Kongresu Nauki. Od 2017 roku jest członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Więcej informacji na stronie laboratorium lub na www.kaczmareklab.pl

W czym pomoże: Rozważasz podjęcie ścieżki kariery naukowej, a może już tam jesteś? Chcesz porozmawiać o wyzwaniach i możliwościach jakie daje praca naukowa? Jesteś gotów podjąć wyzwanie odpowiedzi na ważne pytania, które pomogą zwiększyć Twoje poczucie kompetencji, tożsamości i skuteczności? A może jesteś w trudnym okresie realizacji projektu albo stajesz się niezależnym badaczem. Czy po prostu chcesz poprawić swoje umiejętności prezentacji danych lub zapoznać się z konkretnymi technikami badawczymi? Z chęcią podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami.

Kańtoch Eliasz

Afiliacja:AGH w Krakowie

Obszar naukowy/zawodowy:inżynieria biomedyczna

BIO: Doktor nauk technicznych, adiunkt i wykładowca akademicki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Absolwent AGH na kierunkach Informatyka oraz Inżynieria Biomedyczna. Jego pasją jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie zastosowania nowych technologii informatycznych w medycynie. Posiada doświadczenie w kierowaniu projektami B+R z zakresu telemedycyny, analizy i przetwarzania biosygnałów, sieci sensorycznych, sztucznej inteligencji oraz wearable computing. Stypendysta Sapere Auso, programu MNiSW TOP 500 Innovators (1. edycja) na Uniwersytecie Stanforda w USA oraz NCBR SIMS w Instytucie Fraunhofera, TU Dresden oraz IBM Thomas J. Watson Research Center w USA. Organizator światowych kongresów m.in. kongresu IEEE Computing in Cardiology w 2012 roku. Ukończył szereg kursów oraz szkoleń w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarządzania badaniami naukowymi, transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań naukowych m.in. Fast Track Technology Venture Kauffman Foundation. Zakwalifikowany do projektu MNiSW Mistrzowie Dydaktyki. Aktywnie działa na rzecz współpracy środowiska akademickiego z przemysłem oraz w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych. Jest prelegentem i uczestnikiem paneli podczas licznych konferencji m.in. MEDmeetsTECH, POLONEZ Fellows’ Forum czy II Forum Inteligentnego Rozwoju. Od 2013 pełni funkcję eksperta oraz jest członkiem Komitetu Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W czym pomoże:Wsparcie w zakresie pisania grantów badawczych (np. PRELUDIUM), pozyskiwania środków na badania, współpraca naukowa w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.

Kociuba Dagmara

Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Obszar naukowy/zawodowy:Gospodarka przestrzenna, rozwój regionalny, polityka spójności UE

BIO:  Adiunkt w Zakładzie Polityki Przestrzennej i Planowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie oraz opiekun Studenckiego Koła Naukowego Planistów “SmartCity”. Ukończyła studia magisterskie w zakresie  geografii ze specjalnością  kartografia. Po studiach zdobywała doświadczenie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw i zarządzania MŚP. W wieku 26 lat założyła własną firmę oferującą usługi kartografii cyfrowej i wsparcie dla wydawnictw edukacyjnych. W ciągu kilku lat w firmie zredagowano ponad 2000 map do podręczników, atlasów i na globusy.


Po odbyciu studiów doktoranckich, zakończonych uzyskaniem tytułu doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej, rozpoczęła pracę naukową na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Współpracuje jako ekspert z instytucjami rządowymi oraz władzami regionalnymi i lokalnymi. Jako kierownik Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS realizowała zadania w zakresie transferu technologii i wiedzy, doradztwa, zarządzania IP, tworzenia firm spin-off. Pełni funkcje eksperckie w wielu krajowych i międzynarodowych organizacjach, m.in. jest ekspertem ds. oceny merytorycznej w POWER, POPW i POIR, ekspertem w zakresie wdrażania ZIT oraz członkiem Local Support Group w projekcie Regional Creative Industries Alliance realizowanym w ramach programu Interreg Europe. Uczestniczyła również w krajowych i zagranicznych programach stażowych, m.in. SIMS, TOP 500 Innovators (edycja 40.10 Cambridge) oraz była mentorką w TopMinds (edycja 2018). Odbyła staże naukowe w Czechach i w Niemczech. Realizowała granty oraz projekty naukowe, m.in. w ramach POIG i URBACT II (USER, EUniverCities), a także zamawiane przez MIR. Jest członkiem Zarządu European Regional Science Association (ERSA) – Polish Section. W swych działaniach skutecznie rozwija współpracę uczelni z władzami lokalnymi i  regionalnym oraz biznesem.

 

W czym pomoże: Wsparcie w planowaniu kariery zawodowej, przygotowaniu wniosków grantowych, artykułów naukowych. Podpowiem jak skomercjalizować wyniki prac B+R, jak założyć i zarządzać start-upem, rozwijać kompetencje miękkie (autoprezentacja, zarządzanie czasem, przygotowanie prezentacji, prowadzenie negocjacji itp.). Potrafię doradzić i zmotywować do podjęcia działań kończących się osiągnięciem sukcesu. Ponadto oferuję włączenie w sieć moich kontaktów i dużą dawkę optymizmu.

Kowalik Adam

Afiliacja: SWPS

Obszar naukowy/zawodowy:Biznes, zarządzanie, analiza

BIO:  Doradca, trener, menedżer, analityk. Specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie konkurencyjnym i rynkowym, symulacjach strategicznych (strategy wargame), zarządzaniu wiedzą. Pracował dla kadry zarządzającej kilkudziesięciu największych polskich firm z różnych branż. Realizował także zlecenia dla jednostek administracji publicznej. Swoją wiedzą dzieli się w trakcie praktycznych szkoleń, warsztatów. Prowadzi zajęcia na studiach MBA. Stosuje metody tzw. „active learning” oraz prowokuje uczestników zajęć do krytycznego myślenia. Tworzy programy rozwojowe dla menedżerów (executive education). Założyciel polskiego oddziału stowarzyszenia Strategic & Competitive Intelligence Professionals i jego przewodniczący do 2015 r. Za wolontaryjny wkład w rozwój profesji wywiadu biznesowego w Polsce otrzymał wyróżnienie Catalyst Award. Jest mentorem w programach TopMinds oraz Youth Business Poland. Współpracuje z NCBR, PARP, MIR jako niezależny ekspert. Prowadzi firmę OUTSMART, która dostarcza klientom niezależne analizy i wartościową wiedzę rynkową do kluczowych decyzji. Wcześniej pracował m.in. w EY oraz Plus GSM. Stopień magistra i następnie doktora uzyskał w SGH. Jest stypendystą CEMS oraz Fulbright’a. Posiada licencję detektywa.

Krzystała Edyta

Afiliacja:Politechnika Śląska

Obszar naukowy/zawodowy: inżynieria mechaniczna, technologie obronne

BIO: Jest doktorem nauk technicznych, adiunktem i wykładowcą akademickim na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej.

Pasjonują ją badania eksperymentalne na obiekcie rzeczywistym, pozwalające na weryfikację nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania są badania eksperymentalne weryfikujące środki ochrony żołnierzy. Prowadzi badania dotyczące odporności pojazdów specjalnych na oddziaływanie fali uderzeniowej wybuchu oraz badania w zakresie oddziaływania ciśnienia fali uderzeniowej wybuchu na organizm człowieka.

Posiada doświadczenie w realizacji projektów B+R jako wykonawca oraz koordynator konsorcjum naukowo- przemysłowego.  Jest współautorką 8 patentów. Opracowana autorska aparatura badawcza została nagrodzona dwoma złotymi medalami na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

Odbyła staże zagraniczne na Stanford University w ramach programu Top 500 Innovators, Univeristy of Maryland w Waszyngtonie, Technische Universität Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik w Dreźnie oraz Danmarks Tekniske Universitet  DTU Ballerup Campus.

Posiada wiedzę z zakresu komercjalizacji badań naukowych zdobytą podczas licznych szkoleń organizowanych przez centra transferu technologii oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

W czym pomoże: planowanie ścieżki kariery zawodowej, wsparcie w konkursach o stypendia, granty czy wyjazdy naukowe, współpraca naukowa w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, chętnie podzieli się również doświadczeniem w prowadzeniu badań z związanych z bezpieczeństwem i obronnością.

Krzysztof Dyczkowski

Afiliacja:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Obszar naukowy/zawodowy:Sztuczna inteligencja / informatyka

BIO:Ekspert w obszarze przetwarzania informacji nieprecyzyjnej w systemach decyzyjnych, diagnostyce medycznej, widzeniu komputerowym i modelowaniu języka naturalnego. Współzałożyciel i wieloletni prezes firmy informatycznej produkującej i wdrażającej systemy klasy ERP. Koordynator zespołu recenzyjnego programu US-Poland Innovation Hub (http://innovationhub-usptc.org). Stypendysta TOP 500 Innovators. Laureat wielu prestiżowych nagród m.in. IBM Faculty Award (2010) oraz Microsoft Research Azure Award (2015). Mentor zespołu studentów, którzy w roku 2017 wygrali polską edycję Microsoft Imagine Cup w kategorii gry.

 W czym pomoże:Rozwój, wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych, rozwój i ewaluacja modeli biznesowych, Internacjonalizacja produktów (rynek amerykański), R&D w firmie, współpraca nauka-biznes, zagadnienia sztucznej inteligencji, medyczne systemy wspomagania decyzji, przetwarzanie obrazu i widzenie komputerowe.

Kujawska Małgorzata

Afiliacja:Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Obszar naukowy/zawodowy: Farmacja/biotechnologia

BIO: Pracuje w Katedrze i Zakładzie Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2001 roku ukończyła studia farmaceutyczne, a w 2010 roku uzyskałam stopień doktora nauk farmaceutycznych. Jeste także absolwentką studiów podyplomowych Menedżer Projektów Badawczych realizowanych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaangażowana jeste w kształcenie przyszłych farmaceutów i kosmetologów oraz wykonywanie prac badawczych. Naukowo zajmuje się poszukiwaniem nowych substancji pochodzenia naturalnego do zastosowania w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, w szczególności nowotworów i chorób neurodegeneracyjnych. Kierownik projektu badawczego finansowanym przez NCN w ramach programu Sonata. Celem tego przedsięwzięcia, realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej, jest badanie działania ochronnego przeciwko Chorobie Parkinsona urolityny A, która naturalnie powstaje w ustroju pod wpływem flory bakteryjnej jelit po spożyciu niektórych produktów roślinnych. Prace badawcze prowadzi zarówno we współpracy z jednostkami naukowymi jak również podmiotami gospodarczymi. Część tych prac zaowocowała zgłoszeniem patentowym. Kompetencje w zakresie wdrażania wyników badań zdobyła na Uniwersytecie Stanforda w ramach rządowego programu TOP 500 Innovators oraz na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, gdzie uczyła się komercjalizacji wiedzy w dziedzinach Life Sciences. Natomiast podczas stażu w NASA (Ames Research Center) w laboratorium Synthetic Biology nauczyła się poszukiwać rozwiązań dla „crazy ideas”. Posiada także doświadczenie w mentoringu. Jako mentorka w programach Girls go start-up! Academy i Lean in STEM korzystała z własnego doświadczenia i sieci kontaktów, aby wspierać kobiety rozpoczynające karierę w branży technologicznej i w nauce. Ponadto jako ekspertka w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu jest zaangażowana przez polskie i zagraniczne agencje finansujące działalność badawczo-rozwojową oraz kształcenie kadry medycznej. Aktywnie uczestniczy w ocenie prac naukowych, wg Publons Clarivate Analytics jest w grupie recenzentów Top 1% in the field of Pharmacology & Toxicology, za co otrzymała nagrodę Peer Review Awards 2018.

W czym pomoże: Chętnie pomogę osobom, które mają pomysł na projekt w branży Life Sciences, ale nie wiedzą od czego zacząć, lub są już na etapie jego wdrożenia i szukają do tego wsparcia, jak również osobom oczekującym porady w zaplanowaniu ścieżki swojej kariery.

Kupecki Jakub

Afiliacja:1. Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP), Instytut Energetyki.2. National Fuel Cell Research Center (HiTEP), University of California, Irvine.

Obszar naukowy/zawodowy:Energetyka, elektrochemia, modelowanie matematyczne

BIO:Absolwent Politechniki Warszawskiej, University of Iceland i University of California, Berkeley. Odbywał staże w Colorado School of Mines w USA, KTH – Royal Insitute of Technology w Szwecji, TU Delft, Budapest University of Technology and Economics, Politechnice Turyńskiej oraz  Uniwersytecie w Genui przez łączny okres ponad 4 lat. Realizował, w roli kierownika projektu, koordynatora i głównego badacza (Principal Investigator) ponad 30 projektów B+R finansowanych ze środków MNiSW, NCBR, NCN, Komisji Europejskiej oraz DoE i DoS US. Kieruje kilkunastoosobowym międzynarodowym zespołem badawczym w Instytucie Energetyki oraz od 2017 roku jest Profesorem Wizytującym w National Fuel Cell Research Center, University of California w Irvine. Od 2011 wykładowca na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Doktor Jakub Kupecki realizuje prace B+R zorientowane na potrzeby przemysłu sektora paliwowo-energetycznego oraz jest autorem kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw. Autor/współautor ponad 150 publikacji, wystąpień konferencyjnych, książek i rozdziałów w książkach, 2 patentów i 3 wniosków patentowych. Obecnie sprawuje opiekę nad 5 uczestnikami programu Doktoraty Wdrożeniowe MNiSW. Stypendysta Komisji Fulbrighta, Programu TOP 500 Innovators oraz Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. 

W czym pomoże:Współpraca nauka-przemysł (sektor energetyczno-paliwowy).

Organizacja stażów w formie realizacji prac zorientowanych pod potrzeby przemysłu.

Pisania publikacji naukowych vs. raporty i analizy dla przemysłu

Lalicka Małgorzata

Afiliacja:Politechnika Krakowska

Obszar naukowy/zawodowy:Komercjalizacja, fundusze, zarządzanie, szkolenia

BIO:  Trener, wykładowca akademicki, przedsiębiorca i konsultant. Kierownik zespołu ds. funduszy strukturalnych w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Jestem absolwentką studiów MBA w Boston College i filologii angielskiej na UJ. Koordynator przygotowania, autorka i współautorka projektów w zakresie m.in. dydaktyki, zarządzania, badań i rozwoju oraz doradztwa zawodowego, a także autorka publikacji w zakresie zarządzania, finansów i audytu. Od 2009 roku prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą pn. IFISE. Dodatkowo jest trenerem i wykładowcą akademickim w zakresie zarządzania, finansów i przedsiębiorczości. Poza pracą jej pasją są książki, najchętniej te obszerne i ambitne.

W czym pomoże: Mogę pomóc w opracowaniu strategii naukowo-zawodowej w dojściu do zamierzonego celu, w optymalny sposób uwzględniający uwarunkowania osoby mentorowanej tj. zainteresowania, wykształcenie, predyspozycje, preferencje zawodowe i prywatne.

Maciejewski Michał

Afiliacja:Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN

Obszar naukowy/zawodowy:Inżynieria elektryczna

BIO: Absolwent Automatyki i Robotyki na Politechnice Łódzkiej. Podczas rocznego stażu w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek, (CERN) napisał pracę magisterską dotyczącą modelowania nadprzewodzących magnesów stosowanych w akceleratorach cząstek elementarnych. Dodatkowo, odbył staże w międzynarodowych korporacjach (ABB, Procter&Gamble Gillette, i Raytheon jako stypendysta Polsko‑Amerykańskiej Fundacji Wolności). Obecnie Senior Research Fellow w CERN (laureat IEEE CSC Graduate Study Fellowship in Applied Superconductivity). Brał udział w kursach podyplomowych z zakresu negocjacji na Uniwersytecie Harvarda oraz MIT. W 2015 r. odbył kurs z zakresu przedsiębiorczości, przywództwa i transferu technologii na Uniwersytecie Stanforda w ramach programu Top 500 Innovators. Obecnie jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Chętnie angażuje się w działania charytatywne i społeczne jako członek kół naukowych, wolontariusz oraz współzałożyciel i wiceprezes Polskiej Fundacji Baseballu i Softballu.

W czym pomoże: Chętnie podzielę się doświadczeniem, wiedzą oraz siecią kontaktów w zakresie pracy naukowej oraz przemysłowej zarówno w kraju jak i zagranicą.

Madura Izabela

Afiliacja: Politechnika Warszawska

Obszar naukowy/zawodowy: Chemia nieorganiczna

BIO: Jest naukowcem i wykładowcą akademickim. Pracuję na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, którego jest absolwentką. Jest stypendystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Senior Research Award, 2014-2015) oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW (2012). Prowadzi zajęcia ze studentami z różnych wydziałów oraz programu Erazmus (w języku angielskim). Uczestniczy również w tworzeniu programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich. Zajmuje się badaniami naukowymi na pograniczu chemii, fizyki i biologii związanymi z analizą budowy związków chemicznych w fazie krystalicznej. Celem tych badań podstawowych jest powiązanie budowy związku z jego właściwościami, a w konsekwencji projektowanie związków o predefiniowanych właściwościach. Szczególnym zainteresowaniem Izabeli są związki o znaczeniu biologicznym, w tym leki. Aktywnie działa na rzecz społeczności akademickiej oraz społeczeństwa m.in. w ramach Polskiego Towarzystwa Chemicznego (obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego) i prowadzonego przez Towarzystwo Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Organizuje konferencje, spotkania z ciekawymi ludźmi nauki, kultury i sztuki, zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych ciekawych zadań, których misją jestupowszechnianie nauki i kultury.

W czym pomoże: Organiczna chemia podstawowa i stosowana, opracowywanie planu badań, przygotowanie publikacji naukowych, wniosków grantowych, prezentacji oraz wystąpień.

Malińska Krystyna

Afiliacja: Politechnika Częstochowska

Obszar naukowy/zawodowy:  inżynieria i ochrona środowiska, rolnictwo ekologiczne, zarządzanie projektami

BIO:

Jest naukowcem i wykładowcą akademickim, pracuje na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Ukończyła Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Technologia żywności), Uniwersytet Śląski (Business English), Uniwersytet Warszawski (Studium Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej). Jest też stypendystką m.in. Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, USDA Borlaug Fellowship Program oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators: Science, Management, Commercialization.

Zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie inżynierii i ochrony środowiska oraz rolnictwa ekologicznego, a także problematyką związaną z zarządzaniem projektami badawczymi, ochroną własności intelektualnej i komercjalizacją wyników badań naukowych. Aktualnie realizuje w partnerstwie dwa międzynarodowe projekty badawcze w ramach Programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020: Pathways to phase-out contentious inputs from organic agriculture in Europe (Organic +, lider – Conventry University, UK) oraz Transition towards a more carbon and nutrient efficient agriculture in Europe (Nutri2Cycle, lider University of Ghent, BE).

Poprzez zajęcia dydaktyczne i pracę badawczą stara się zachęcić studentów do odkrywania własnych zainteresowań naukowych i poszukiwania własnej ścieżki zawodowej. Temu też służy program mentoringowy TopMinds, który prowadzi wspólnie z Absolwentami programów Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Aktywnie działa na rzecz społeczności akademickiej oraz współpracy nauki z gospodarką, m.in. w ramach inicjatyw Stowarzyszenia Top 500 Innovators (pełni funkcję wiceprezesa), konsultacji dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej.

W czym pomoże:

Myślisz o pracy naukowej? Chcesz zobaczyć jak wygląda praca naukowca i wykładowcy akademickiego? Interesujesz się tematami związanymi z gospodarką odpadami, recyklingiem organicznym, nawozami organicznymi? Jesteś na studiach doktoranckich, i właśnie piszesz artykuł do czasopisma albo przygotowujesz się do wystąpienia na konferencji międzynarodowej i potrzebujesz wskazówek? A może chcesz zwiększyć “visibility” i “impact” swojego dorobku naukowego i potrzebujesz wsparcia? Chętnie pomogę!

Michalska Anna

Afiliacja:Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Obszar naukowy/zawodowy:Technologia żywności

BIO:Absolwentka biotechnologii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2009 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. W latach 2009-2011 odbyła 18 miesięczny staż podoktorski na Uniwersytecie Badań Stosowanych (University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland Valais – HES-SO Valais-Wallis; Sion) w Szwajcarii w ramach stypendium SCIEX. Tam też prowadziła badania dotyczące wpływu procesów przetwórczych na jakość produktów. Odbyła również szereg staży naukowych m.in. na Uniwersytecie Miguela Hernandeza (Hiszpania), Norweskim Uniwersytecie Technologicznym (Norwegia), Uniwersytecie Stanforda (Stany Zjednoczone) biorąc udział w programie TOP 500 Innovators oraz w Institute of Industrial Fermentations – CSIC (Hiszpania) i na Uniwersytecie Hacettepe w Turcji. Autorka 35 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz dwóch rozdziałów w książkach z dziedziny technologii żywności i żywienia. Laureatka nagród naukowych m.in. „Pro Scienta et Vita”. Stypendystka programu „Start” Fundacji Nauki Polskiej, laureatka stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców oraz stypendystka polskiej edycji programu L’Oréal dla Kobiet i Nauki. Kierowniczka i uczestniczka kilku projektów badawczych. Obecnie kieruje grantem przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki.

W czym pomoże:Oferuję wsparcie w zakresie prowadzenia badań naukowych, zwłaszcza technologii żywności, w tym oznaczania wybranych związków bioaktywnych, produktów reakcji Maillarda oraz pojemności przeciwutleniającej. Wsparcie może dotyczyć również interdyscyplinarnych badań naukowych z pogranicza technologii żywności oraz suszarnictwa. Zainteresowanym osobom podpowiem, jak znaleźć swoją ścieżkę w obszarze technologii żywności oraz doradzę jak skutecznie zdobywać środki na swoje badania. Pomogę w napisaniu projektu badawczego, publikacji naukowej.

Moczkowska Małgorzata

Afiliacja:Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Obszar naukowy/zawodowy: Technologia żywności i żywienie człowieka

BIO: Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doktor Nauk Rolniczych, specjalność Technologia żywności i żywienie człowieka. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta naukowego w Katedrze Techniki i Projektowania Żywności. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków UE oraz dotacji z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów realizowanych przy współpracy z przemysłem spożywczym. Stypendystka Programu “Top 500 Innovators Science Management and Commercialization”, Stany Zjednoczone oraz stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego. Posiada wiedzę z zakresu komercjalizacji badań naukowych zdobytą podczas licznych szkoleń, m.in. z zakresu modeli biznesowych i rozwoju firm Spin-off, jak również zarządzania badaniami naukowymi organizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W ramach pracy naukowej zajmuje się kształtowaniem i oceną jakości produktów spożywczych, z fokusem na właściwości białek i ich roli w technologii żywności. Posiada doświadczenie w realizacji badań w oparciu o techniki elektroforetyczne, spektrometryczne, chromatograficzne oraz instrumentalne. Obecnie zajmuje się poszukiwaniem alternatywnych źródeł białka oraz naturalnych substancji o właściwościach teksturo i strukturotwórczych.

W czym pomoże: Interesuje Cię technologia żywności, projektowanie nowych produktów, a może planujesz pracę naukową? Chcesz napisać projekt lub publikację naukową, ale nie wiesz od czego zacząć – chętnie podzielę się swoim doświadczeniem zawodowym – zapraszam do współpracy !!! „Sky is the limit”

Moskalewicz Marcin

Afiliacja:Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; Uniwersytet Oxfordzki

Obszar naukowy/zawodowy:Filozofia; nauki o zdrowiu

BIO: Zajmuje się badaniami transdyscyplinarnymi z pogranicza humanistyki i nauk ścisłych, w szczególności filozofią psychiatrii i psychoterapii oraz humanistyką medyczną. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na University of California w Berkeley oraz na Rijkuniversiteit Groningen (Holandia). W 2009 roku obronił doktorat europejski z filozofii historii. W ostatnich latach pracował na Politechnice Federalnej w Zurychu oraz na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Oxfordzkiego. Aktualnie jest związany z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu (Katedra Nauk Społecznych) oraz z The Oxford Research Centre in the Humanities (TORCH); w St. Catherine’s College w Oxfordzie prowadzi międzynarodową sieć “Phenomenology and Mental Health”. Interesuje się fenomenologią, filozofią egzystencjalną oraz doświadczeniem pierwszoosobowym, w szczególności alternatywnymi stanami świadomości. Jest absolwentem programu Fulbrighta (Texas A&M University, 2015/16).

W czym pomoże: Oferuję wsparcie w zakresie prowadzenia badań naukowych, w szczególności badań inter- i transdyscyplinarnych z pogranicza humanistyki oraz nauk medycznych. Wsparcie może dotyczyć kwestii formalnych (zdobywanie środków na badania, publikowanie wyników, staże zagraniczne) oraz merytorycznych. Chętnych włączę do międzynarodowych projektów badawczych.

Noszczyk-Nowak Agnieszka

Afiliacja:Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Chorób Wewnętrznych z Klinika Koni, Psów i Kotów

Obszar naukowy/zawodowy:Nauki weterynaryjne

BIO:  Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe i prowadzone przeze nią badania koncentrują się w obszarze kardiologii weterynaryjnej oraz kardiologii doświadczalnej i dotyczą następujących kierunków badawczych: mechanizmów zaburzeń rytmu serca, ich diagnostyki i nowych sposobów ich leczenia u zwierząt oraz tworzenia i wykorzystania modeli zwierzęcych do badań eksperymentalnych w dziedzinie kardiologii. Jest stypendystką TOP 500 Innovators. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem badawczym i komercjalizacji badań naukowych. Była i jest wykonawcą wielu projektów finansowanych ze środków NCN i NCBiR, kierowała także projektami badawczymi. Obecnie realizuje projekt NeoVetCard w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej “MOZART” we Wrocławiu. Jest recenzentem w czasopismach z listy JCR oraz była powołana jako ekspert NCBiR.

W czym pomoże: Jesteś na rozdrożu i nie wiesz którą ścieżką pójść? Oferuję wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kariery. Zapoznam Cię ze specyfiką badań naukowych z zakresu medycyny doświadczalnej i modeli zwierzęcych. Mam także doświadczenie we współpracy naukowiec-przedsiębiorca. Nie wiesz jak napisać publikację czy projekt badawczy? W tym zakresie też pomogę.

Osial Magdalena

Afiliacja: Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Obszar naukowy/zawodowy: Chemia

BIO: Jest naukowcem i pasjonatem popularyzacji nauki. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się wytwarzaniem i badaniem nanomateriałów do zastosowania w terapii przeciwnowotworowej. Posiada także doświadczenie w zakresie badań nad wytwarzaniem i charakteryzacją materiałów do zastosowania w fotowoltaice. Odbyła staż badawczy na Adelphi University w USA, Brookhaven National Laboratory w USA, na Universite Libre de Bruxelles w Belgii, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w zakresie biostatystyki i jest stypendystą beneficjentem programu TOP 500 Innovators. Odbyła liczne szkolenia w różnych instytucjach. Od 3-ech lat aktywnie uczestniczy w koordynowaniu prac badawczych studentów z USA, którzy odbywają staże wakacyjne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywnie działa na rzecz popularyzacji nauki prowadząc i rozwijając projekt Manufaktura Naukowców (www.manufakturanaukowcow.pl). Organizuje warsztaty, spotkania, wykłady dla dzieci, młodzieży i dorosłych mające na celu przybliżeniu społeczeństwu roli nauk ścisłych oraz zawodu naukowca.

W czym pomoże: Zarządzanie projektem, popularyzacja nauki, działania promocyjne, aplikowanie o granty, chemia, elektrochemia, nowe materiały, umiejętności miękkie, planowanie ścieżki kariery.

Oziębło Artur

Afiliacja:Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Obszar naukowy/zawodowy:Inżynieria materiałowa

BIO:  Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Doktorat dotyczący kompozytów ceramika-metal obronił w 2005 roku. W roku 2010 ukończył roczny kurs komercjalizacji wyników badań naukowych na Uniwersytecie Łódzkim. Rok później studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku “Menedżer Innowacji”. W roku 2013 brał udział programie Top 500 Innovators realizowanym w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim.
W latach 2003 – 2015 pracownik naukowy w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. W latach 2015-2018 prezes i współwłaściciel spółki A+ Ceramics. Od lutego 2018 r. Dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów w ICIMB.
Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych i infrastrukturalnych. Ukończył ponad 20 kursów obsługi urządzeń analitycznych. Współautor patentów oraz laureat nagród za osiągnięcia wynalazcze. Prowadzi działalność doradczą i ekspercką zasiadając w radach programowych instytucji otoczenia biznesu oraz stowarzyszeń branżowych. Posiada szeroką sieć kontaktów zawodowych.

W czym pomoże: Zawodowo zajmuję się prowadzeniem badań o charakterze aplikacyjnym z dziedziny inżynierii materiałowej. Głównie: ceramika, szkło, metalurgia proszków, kompozyty, wyroby medyczne. Od lat działań na pograniczu nauki i biznesu ściśle współpracując z partnerami gospodarczymi. Posiadam doświadczenie w transferze technologii i scoutingu technologicznym oraz budowaniu zespołów badawczych. Przez trzy lata kierowałem start-upem, którego jestem współwłaścicielem. Obecnie kieruję Oddziałem Ceramiki i Betonów w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Chętnie podzielę się zdobytymi doświadczeniami.

Paczesny Jan

Afiliacja:Instytut Chemii Fizycznej PAN

Obszar naukowy/zawodowy:Chemia fizyczna, nanotechnologia, materiały

BIO: Jan Paczesny was born in Żary (Poland) in 1985. He graduated maxima cum laude in chemistry from the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, in 2009 and received his PhD in physical chemistry from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland, in 2012 (with honors). During his studies he was appointed as “Researcher from abroad” in Biomedical Center in Lund, Sweden (2008). His doctoral research was focused on thin films of amphiphilic compounds and nanoparticles and their applications. He has been appointed as an Assistant Professor at the Department of Soft Condensed Matter and Fluids at the Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences in 2012. His research interests have changed towards bio-inspired functional nanomaterials. From May 2016 to March 2018 he was post-doc fellow in group of Professor Bartosz Grzybowski in IBS Center for Soft and Living Matter in Ulsan, South Korea. He obtained funding for two main research pathways: 1) utilizing biomolecules and organisms for preparation of functional nanomaterials 2) design and production of novel materials for molecular biology and microbiology.

W czym pomoże: Jestem zainteresowany przede wszystkim zagadnieniami związanymi z “warsztatem” naukowca: jak wybrać temat badawczy, jak złożyć wniosek grantowy, jak pisać publikacje, jak prezentować wyniki badań, jak popularyzować naukę.

Pajdak Michał

Afiliacja:Appgration Sp. z o.o. CEO

Obszar naukowy/zawodowy: komercjalizacja

BIO: Stypendysta Top500 Innovators, ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na kierunku Handel i Marketing. Jest prezesem spółki technologicznej Appgration Sp. z o.o. w której współtworzył oprogramowanie – platformę integracyjną iPaas dla fińskiej spółki Youredi, które jest umieszczone przez firmę konsultingową Gartner w Magicznym Kwadracie w roku 2017, 2016, 2015. Współzałożyciel i w latach 2016-2018 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Fabryka i3 zrzeszającej dyrektorów finansowych, właścicieli firm. Mentor w międzynarodowym inkubatorze EUXCEL, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, Huge Thing. Szef kapituły Nagrody Innowacyjności Targów Outsourcingu, pomysłodawca i szef kapituły konkursu dla start-upów logistycznych Log-up, wykładowca akademicki. Był odpowiedzialny w Comarch S.A. za sprzedaż elektronicznej platformy wymiany dokumentów ECOD w Polsce i w Europie jako Dyrektor Sprzedaży. W latach 2009 – 2013 w Instytucie Logistyki i Magazynowania i GS1 był odpowiedzialny za sprzedaż i marketing, brał udział w projekcie w ramach KSU, w którym zajmował się komercjalizacją technologii wymiany dokumentów EDI i współuczestniczył w kilkudziesięciu transferach technologii. Jest współtwórcą aplikacji Blix, integratora promocji handlowych, jednej z  największych aplikacji z polskim kapitałem w Polsce, stworzonej od zera, sprzedanej do Qpony Sp. z o.o. w 2016 roku, a także pomysłodawcą pierwszej konferencji w Polsce poświęconej Api Economy.

W czym pomoże: Mogę pomóc w procesie komercjalizacji, a w szczególności w dotarciu do właściwych klientów.

Postuła Marek

Afiliacja:Warszawski Uniwersytet Medyczny

Obszar naukowy/zawodowy:Nauki medyczne

BIO:Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny i jest lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Główne zainteresowania doktora Postuły obejmują kardiologię oraz farmakologię, a badania naukowe skupiają się na lekach przeciwpłytkowych oraz spersonalizowanej terapii przeciwpłytkowej. Ponadto cały czas aktywnie pracuje w zawodzie lekarza i obecnie rozpoczął specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Odbycie szkolenia z chorób wewnętrznych oraz kardiologii pozwoliło mu na rozwinięcie zainteresowań w zakresie układu krzepnięcia. Podczas odbywania stypendium Fulbrighta w Laboratorium Genetyki Okołooperacyjnej Kliniki Anestezjologii w Penn State College of Medicine w Hershey zainteresował się genetycznym podłożem reaktywności płytek krwi i indywidualnej terapii przeciwpłytkowej. W efekcie przeprowadził ponad 20 interdyscyplinarnych badań dotyczących tego zagadnienia we współpracy z kilkoma ośrodkami w kraju oraz za granicą. Jest także nauczycielem akademickim i wykładowcą. Ma na celu pomoc młodym naukowcom oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony zdrowia oraz prowadzonych badań naukowych szerszemu gronu zainteresowanych. Obecnie jest studentem w London School of Economics na kierunku Executive MSc in Health Economics, Outcomes and Management in Cardiovascular Science.       

W czym pomoże:Czy rozważasz połączenie pracy klinicznej z pracą naukową w laboratorium? Chcesz dowiedzieć się jak znaleźć zagranicznego partnera do Twojego projektu? Jeśli przygotowujesz aplikacje grantu naukowego i nie wiesz jak zacząć i gdzie aplikować? Może chcesz zaprezentować swoje wyniki na konferencji naukowej? A może potrzebujesz pomocy eksperta w dziedzinie medycyny z zapleczem naukowym, który pomoże w Twoich pomysłach lub wskaże nowe ciekawe obszary poszukiwań? Chętnie Ci pomogę!!!

Radek Patrycja

Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Obszar naukowy/zawodowy: Zarządzanie

BIO:  Od 13 lat jej pasją i aktywność zawodowa związana jest z rozwojem nowych biznesów. Od projektu wprowadzania do Polski marki TAW Polska – oddziału największej niemieckiej firmy szkoleniowej Technische Akademie Wuppertal przez kierowanie rozwojem biznesu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, które dostarcza technologie i usługi badawcze dla przemysłu. Prowadzi też szereg projektów w oparciu o design thinking. Z przyjemnością, jaką tylko może dawać obcowanie z ludźmi, rozwija interdyscyplinarną sieć kontaktów w całej Polsce. Jest Wrocławianką i to środowisko zna szczególnie dobrze. Mocno wierzy w skuteczność content marketingu i na co dzień świadomie wykorzystuje media społecznościowe do budowania wizerunku i podtrzymywania relacji. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu tworzy złożone projekty i jest w stanie w nich aktywnie i merytorycznie uczestniczyć. Potrafi też łączyć ludzi, prowadzić działania consultingowe, skomplikowane procesy sprzedażowe, projektować programy rozwojowe oraz motywować i kierować złożonymi zespołami. Jest w trakcie studiów doktoranckich, a obszarem jej zainteresowań jest przywództwo w projektach R&D.

W czym pomoże: Zarządzanie projektami i rozwój usług eksperckich, to temat, którym zajmuje się od lat. Prowadzi projekty z wykorzystaniem design thinking do rozwiązywania złożonych problemów, rozwoju nowych produktów i usług.

Rom Monika

Afiliacja: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Obszar naukowy/zawodowy:  nauki o materiałach, włókiennictwo, autoprezentacja

BIO:  

Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki  w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w otrzymywaniu włókien i badaniu materiałów polimerowych. Jako stypendystka programu MNISW Top 500 Innovators: Science, Management, Commercialization, odbyła staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Naukowo zajmuje się problematyką polimerów biodegradowalnych, w tym włóknami, mikrowłóknami i nanowłóknami z tych polimerów, ich zastosowaniem w różnych produktach, jak również kwestiami związanymi z gospodarką odpadami włókienniczymi i budowaniem świadomości społecznej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz w opracowywaniu strategii. Jest prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska,  działa na rzecz współpracy środowiska akademickiego z otoczeniem uczelni, bierze udział w projektach społecznych na rzecz dzieci i młodzieży. W ramach Stowarzyszenia Top 500 Innovators angażuje się również w działalność ekspercką i konsultacyjną w zakresie polityki naukowej.

W czym pomoże:

Pomogę w zidentyfikowaniu i wzmocnieniu Twoich mocnych stron, tak by stały się Twoim znakiem firmowym, wsparły doprecyzowanie ścieżki kariery i zwiększyły prawdopodobieństwo sukcesu. Chętnie podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z obszaru biomimetyki i włókien polimerowych, jak również w zakresie generowania i pisania projektów. Oferuję ponadto doradztwo w odnośnie technik autoprezentacji i opanowania stresu towarzyszącego wystąpieniom publicznym, pomogę w przygotowaniach prezentacji wyników twojej pracy (z różnych dziedzin), zarówno w postaci publikacji, jak i wystąpienia konferencyjnego czy przygotowania do obrony dyplomu.

 

Sachpazidu-Wójcicka Karina

Afiliacja:Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku

Obszar naukowy/zawodowy: Innowacje, zarządzanie, transfer technologii, ekonomia

BIO: Doktor ekonomii, specjalizacja innowacje i transfer technologii, wykładowca akademicki. Naukowo zajmuje się ekonomiką innowacji, zarządzaniem działalnością innowacyjną, strategiami innowacyjnymi i transferem technologii. Jej badania bazują na współpracy z licznymi firmami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Swoje wyniki pracy naukowej wykorzystuje w biznesie oraz ciałach eksperckich wielu organizacji doradzając w zakresie podniesienia poziomu innowacyjności oraz zarządzania działając m.in. w ramach inicjatyw Stowarzyszenia Top 500 Innovators, konsultacji dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, eksperta i członka komisji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Do 2018 roku pełniła funkcję dyrektora Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie zajmowała się zarządzaniem technologią, innowacjami działalnością start-up, wspierała innowacyjne pomysły oraz projekty naukowców i studentów. W ramach swojej działalności stara się budować most między nauką a biznesem, między studentem, naukowcem a przedsiębiorstwami. Aktywnie działa na rzecz społeczności akademickiej oraz współpracy nauki z gospodarką. Koordynator i kierownik licznych projektów, w tym typowych grantów naukowych jak również projektów UE. Zajmuje się szeroko rozumianym zarządzaniem projektami poczynając od etapu projektowania koncepcji, pisania wniosku, zarządzania jego realizacja. W wolnych chwilach opiekuje się Klubem Austriackiej Szkoły Ekonomii, który rozwija zainteresowania ekonomią austriacką studentów, młodzież licealna i wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomii wolnorynkowej.

W czym pomoże: Działalność naukowa, jak zacząć karierę naukową, jakich błędów nie popełniać, jak planować i budować swoją aktywność, jak pisać artykuły i gdzie publikować, jak współpracować aby stać się efektywnym i skutecznym w swojej działalności naukowej. Jak pozyskać grant? Praca menadżera, kierownika projektów, jak planować projekt, jak go sfinansować, jak go realizować. Jak wdrożyć swój innowacyjny pomysł w życie, ale również jak rozpocząć swoją działalność. Praktyczny udział w realizacji projektów, szeroko pojęta tematyka zarządzania, zarządzania innowacjami i transferem technologii.

Sękalski Przemysław

Afiliacja:Politechnika Łódzka

Obszar naukowy/zawodowy:IT, IoT, mobile apps, zastosowanie ICT w rolnictwie

BIO:  Elektronik z zamiłowaniem do IT, architekt systemów, współwłaściciel firm zakładanych ze studentami, dyrektor Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej, absolwent Top 500 Innovators (I edycja), ekspert NCBR, COP, POIR w obszarze ICT, mentor Top Minds, posiadacz patentów i wdrożeń, realizator wielu projektów, w tym najważniejszego rodzina (ojciec 3 dzieci).

 

W czym pomoże: Pomogę przy komercjalizacji badań, zakładaniu firm, nawiązywaniu kontaktów oraz użyciu ICT/IoT w różnych branżach.

Skwarczyński Mariusz

Afiliacja:VERANO Ryszard Miazga

Obszar naukowy/zawodowy: Ogrzewnictwo Wentylacja Klimatyzacja

BIO: Doktor nauk technicznych z ponad 10-letnim doświadczeniem akademickim. Kierownik B+R projektów “Szybkiej Ścieżki” z NCBR. Stypendysta Rządu Danii w Duńskim Uniwersytecie Technicznym oraz programu MNiSWu “TOP 500 Innovators” w Uniwersytecie Standforda. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych, oraz targów branżowych. Obecnie zajmuje się wdrażaniem produktów na wszystkich etapach tj: od pomysłu, poprzez projektowanie, wytwarzanie, zbadanie, certyfikację i przekazania klientowi produktu do zakupu.

W czym pomoże: Jeżeli stoisz przed wyborem swojej ścieżki kariery, masz pomysł na biznes ale nie wiesz w jaki sposób aplikować o środki unijne, Twój pomysł wymaga analizy opłacalności zgłoś się do Mnie.

Sulikowski Piotr

Afiliacja:Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Obszar naukowy/zawodowy: Informatyka, zarządzanie, B+R, muzyka

BIO: Jest absolwentem informatyki oraz zarządzania i marketingu, a także jednym z pierwszych absolwentów TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda. Pracuje jako adiunkt w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, działa w funduszach inwestycyjnych, a także jako ekspert biznesowy i naukowy w projektach unijnych i rządowych. Był prezydenckim ekspertem ds. nowych technologii i innowacji (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej). Odbył staże m.in. w centrali IBM Research w Nowym Jorku i Fraunhofer MOEZ w Lipsku (Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy), zajmował się projektami IT w Komisji Europejskiej w Luksemburgu. Stopień doktora informatyki uzyskał za pracę dot. sztucznej inteligencji i zarządzania relacjami z klientami. Jego zainteresowania to pogranicze informatyki i innych dyscyplin, w szczególności zarządzania i nauk medycznych. Laureat konkursów i programów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, takich jak SAS Ambassadors, Primus Inter Pares Ekspert i SIMS, stypendysta MENiS, influencer MIT Technology Review, członek wspierający US-Poland Trade Council i członek Rady Stowarzyszenia Top 500 Innovators, b. prezes i wiceprezes organizacji charytatywnej Solidarité-Luxemburg oraz edukacyjnej Toastmasters International.

Pasjonuje się muzyką, emisją głosu i śpiewaniem, tańcem hip-hop, przemawianiem publicznym oraz teatrem. Fan street workoutu. Jeden z pomysłodawców i organizatorów TopMinds. W pilotażowej edycji programu z jego realnego wsparcia i kontaktów na drodze estradowego rozwoju skorzystał młody talent – wokalista Dominik Good.

W czym pomoże: Pasjonuje Cię muzyka, emisja głosu, śpiewanie, publiczne przemawianie albo sport? Zastanawiasz się jak pogodzić studia z realizacją marzeń o rozwoju artystycznym lub sportowym? Interesujesz się zastosowaniami informatyki w biznesie lub naukach medycznych? Zakładasz technologiczny start-up? Albo po prostu zastanawiasz się, jaką wybrać ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego? Uwierz w siebie! „Make it happen!” Zapraszam do współpracy! 🙂

Szufa Szymon

Afiliacja:Politechnika Łódzka

Obszar naukowy/zawodowy:Toryfikacja, suszenie, energetyka, konwersja paliw, spalanie biomasy

BIO:Przedsiębiorca i naukowiec, który ukończył swoją pracę doktorską w 2014 roku z obszaru nowoczesnych technologii sektora Odnawialnych Źródeł Energii. Posiada również wykształcenie związane z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi (studia MBA Energetyka, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie). Kierownik oraz główny wykonawca wielu projektów związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze energetyki zarówno w Polsce jaki i na świecie. Realizuje jako kierownik granty badawczo-rozwojowe z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie (Program Preludium), granty badawczo-rozwojowych z NCBiR (Alfa Bridge, PBSE, Szybka Ścieżka, LIDER) granty wewnętrznie finansowane z Politechniki Łódzkiej. Posiada doświadczenie w pracy w zespole, w tym w pracy w zespołach międzynarodowych. Obecnie od czterech lat prowadzi własną działalność gospodarczą (Biomass Training Research) a także jest współudziałowcem w spółce APS-Ekoinnowacje, w których świadczy usługi z zakresu badań, usług doradczych jak i szkoleniowych (energetyka konwencjonalna, ograniczanie emisji, konwersja paliw i energetyka z odnawialnych źródeł energii). Dodatkowo, aktywny członek Stowarzyszenia TOP500 Innovators.

 W czym pomoże:Przygotowanie projektu grantowego, pomoc w przygotowaniu publikacji, wsparcie w rozwoju kariery (wybór ścieżki rozwoju), udostępnienie kontaktów w przemyśle.

Tyliszczak Bożena

Afiliacja:Politechnika Krakowska

Obszar naukowy/zawodowy: Nauki techniczne / inżynieria materiałowa i biomateriały

BIO: Z wykształcenia jest technologiem tworzyw sztucznych, z zamiłowania podróżnikiem i fotografem, a z natury odkrywcą i to właśnie dzięki takiemu podejściu do świata nieustannie rozwijam swoją pracę badawczo – naukową. W swoich badaniach zajmuje się interdyscyplinarną tematyką związaną z technologią chemiczną, inżynierią materiałową, nanotechnologią oraz biotechnologią. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała ponad 90 nagród i wyróżnień. W 2014 zdobyła wyróżnienie w Plebiscycie Krakowianin Roku 2014 w Kategorii Nauka, a 2015 roku została laureatką Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 została wyróżniona Medalem Honorowym Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusz Sendzimira. W latach 2013 – 2015 oraz 2015 – 2017 byłam członkiem Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w kadencji IV oraz V. Ponadto, w latach 2014 – 2017 pełniła funkcję Społecznego Doradcy Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za wynalazki opracowane w trakcie prowadzenia interdyscyplinarnych badań została uhonorowana w 2016 roku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO nagrodą „Medal for Inventors OMPI”. OMPI to jedna z 16 Organizacji Wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Organizacje Wyspecjalizowane ONZ. W 2018 roku zdobyła wyróżnienie w IX Edycji Konkursu Sukces Pisany Szminką – Bizneswoman Roku w kategorii nauka i biznes za działanie w trudnym obszarze nauki i biznesu oraz opracowywanie technologii kluczowych w obszarach medycyny i farmacji.

W czym pomoże: Jeśli interesujesz się tematyką biomateriałów, planujesz swoją pracę w branży life science to chętnie podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami zawodowymi. Jeżeli planujesz pracę naukową chętnie pomogę zaplanować etapy kariery i udzielę wsparcia w zakresie rozwoju osobistego. Potrafię kierować własna karierą oraz pomagać innym w osiąganiu sukcesów.

Waligóra Marcin

Afiliacja:Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Obszar naukowy/zawodowy:Bioetyka, nauki o zdrowiu, evidence based medicine

BIO:Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje pracami interdyscyplinarnego zespołu Research Ethics in Medicine Study Group (REMEDY). W swoich badaniach skupia się na etycznych aspektach prowadzenia badań z udziałem ludzi w bioemedycynie. Jest członkiem Sanofi Advisory Bioethics Council. W latach 2013-2016 zasiadał w Komitecie Zarządzającym europejskiego projektu COST Disaster Bioethics. Jest laureatem stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Poprzedni rok akademicki spędził w Harvard Medical School Center for Bioethics jako Fulbright Visiting Scholar. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim (doktorat w zakresie filozofii, 2007; habilitacja w zakresie nauk o zdrowiu, 2017) oraz w The International Academy of Philosophy w Santiago de Chile.

W czym pomoże:W opracowaniu strategii rozwoju naukowego i stworzeniu międzynarodowego profilu naukowego. Chętnie podzielę się wiedzą na temat pisania artykułów naukowych i przygotowania dobrej prezentacji konferencyjnej. Służę radami dla początkujących kierowników/kierowniczek zespołów naukowych.

Wodo Wojciech

Afiliacja:Politechnika Wrocławska

Obszar naukowy/zawodowy:Bezpieczeństwo komputerowe, konsulting biznesowy

BIO:  Wojciech Wodo jest asystentem naukowo-dydaktycznym na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Informatyki (od 2015). W kręgu jego zainteresowań naukowych leżą zagadnienia bezpieczeństwa komputerowego, ze szczególnym naciskiem na biometrię. Jest absolwentem specjalnego programu MNiSW Top 500 Innovators (2012) w Szkole Biznesu Haas na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie kontynuował swoje badania w obszarze przedsiębiorczości i innowacji jako wizytujący naukowiec w 2015 roku. Swoje doświadczenia w zakresie transferu technologii zdobywał podczas pracy jako specjalista ds. transferu technologii we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ (2011-2012) oraz jako wiceprezes i członek zarządu Fundacji MANUS (2011-2017) będąc odpowiedzialnym za rozwój przedsiębiorczości akademickiej i konsulting dla start-upów. W ramach tych działań prowadził akademicki inkubator oraz preinkubator przedsiębiorczości dla społeczności akademickiej Politechniki Wrocławskiej, a w 2017 roku uruchomił Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu „Dąbię” na terenie dawnej zajezdni tramwajowej we Wrocławiu. Wojciech Wodo jest też doświadczonym mówcą – występował na wydarzenia TEDx, międzynarodowych konferencjach naukowych, a także był sędzią i mentorem w międzynarodowych konkursach np. Climate KIC Launchpad, Accelerator czy NASA App Challenge. Jego polami zainteresowań są również zarządzenie innowacją, przedsiębiorczość, partnerstwa publiczno-prywatne i wysokie technologie. Prowadzi własną firmę konsultingową 360 Degrees, w ramach której pomaga przedsiębiorcom sektora MŚP w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na projekty B+R i udziela doradztwa biznesowego.

 

W czym pomoże: Pomogę przy stworzeniu modelu biznesowego, strategii rozwoju, budowie MVP, pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych, bezpieczeństwie komputerowym oraz zagadnieniach związanych z biometrią.

Zacharczuk Katarzyna

Afiliacja:Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny

Obszar naukowy/zawodowy:Biotechnologia, mikrobiologia

BIO:  Doktor n.med., obecnie adiunkt w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH). Studiowała na kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje tematykę lekooporności bakterii, zdolności chorobotwórczych mikroorganizmów, opracowywanie metod diagnostycznych do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki zakażeń bakteryjnych przy wykorzystaniu nowych technik, bezpiecznej pracy z wysoce chorobotwórczymi drobnoustrojami. Koordynuje również prace zespołu Centrum Kształcenia Kadr NIZP-PZH przy organizacji szkoleń. Jest absolwentką TOP500 Innovators i członkiem Stowarzyszenia TOP500 Innovators. W ramach działań Stowarzyszenia działa w zespole Affiliate Program mającym na celu łączenie nauki i biznesu. W 2016 r. odbył 3-miesieczny staż w Instituto Superiore di Sanita w Rzymie w ramach otrzymanego stypendium FEMS. Interesuje się metodologią Design Thinking, efektywnym zarządzaniem pracą zespołu, upowszechnianiem nauki, a po godzinach tańczy jazz, jeździ na rowerze i ogląda musicale.

W czym pomoże: Chętnie pomogę w rozwóju zawodowym w obszarze: biotechnologii, mikrobiologii, nauki bio-med, nawiązywaniu współpracy interdyscyplinarnej, wolontariatem, realizacją swoich pasji, aplikowaniu o stypendium naukowe, poszukiwaniu możliwości odbycia stażu, szkoleniach, praktyk w kraju i zagranicą.

Żak Agata

Afiliacja: Politechnika Warszawska

Obszar naukowy/zawodowy:  planowanie przestrzenne, smart city, ochrona środowiska, transfer technologii.

Z wykształcenia – architekt krajobrazu,  absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, ukończyła studia podyplomowe z Ochrony Własności Intelektualnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystką Programu MNiSW Top 500 Innovators: Science, Management, Commercialization.

Pracowała w pracowni urbanistycznej, zajmowała się planami miejscowymi, prognozami oddziaływania na środowisko, opracowaniami ekofizjograficznymi, wytycznymi konserwatorskimi; na  Uniwersytecie Warszawskim w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii. Zajmowała się projektami międzynarodowymi, pracowała w różnych zespołach, miała do czynienia z różnymi branżami i technologiami, różnymi instytucjami otoczenia biznesu,  zajmowała się koordynacją działań konsorcjum, przygotowywaniem spotkań brokerskich, misji handlowych, współpracą z różnymi instytucjami, firmami. Brała też udział w pracach grupy roboczej ScaleUp, która przygotowała przewodnik dla wszystkich konsultantów sieci Enterprise Europe Network. Zajmowała się również przygotowaniem nowych rozwiązań powstałych na UW do uzyskania ochrony  patentowej. Recenzent artykułów naukowych w ramach konferencji EUROMED. Obecnie na Politechnice Warszawskiej wspiera działania projektowe, związane z rozwojem młodych naukowców. Współtworzy inicjatywy działając na płaszczyznach Nauka-Biznes-Administracja.

Hobbystycznie miłośniczka designu, myślenia wizualnego, grafik, przyjaznego otoczenia.

W czym pomoże:

Chcesz się dowiedzieć jak wygląda praca na uczelni? Jak pomagać naukowcom i przedsiębiorcom? Jak  zbudować zespół, który sprawnie funkcjonuje i wdraża nowe pomysły? Chcesz się dowiedzieć na czym polega komercjalizacja badań i praca w interdyscyplinarnych zespołach? Jak przygotować prezentacje i przygotować międzynarodowe spotkania? Chcesz odkryć swoją pasję? Chętnie pomogę !

Zuzda Jolanta

Afiliacja:Politechnika Białostocka

 Obszar naukowy/zawodowy:Nauki o zdrowiu/kinezyterapia

BIO:Doktor Jolanta G. Zuzda ukończyła studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Doktorat z dziedziny nauk medycznych, w specjalności rehabilitacja ruchowa, medycyna sportowa oraz fizjologia obroniła na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.  Posiada na swym koncie wybitne sukcesy sportowe: w 1975 i 1981r. zdobyła srebrne medale w łucznictwie na Mistrzostwach Polski. Brała udział w szkoleniach i odbywała staże w celu uzyskania umiejętności niezbędnych w samodzielnej pracy badawczej. W zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich wyników uczestniczyła w projekcie TOP 500 Innovators. Ponadto, uczestniczyła w licznych projektach popularyzujących naukę. Brała udział w organizacji warsztatów MULTICREA dla studentów PB: projektowanie produktów i usług pod kątem potrzeb klientów i wprowadzania ich na rynek, technik kreatywnej współpracy w zespołach multidyscyplinarnych oraz z zakresu skutecznej prezentacji swoich pomysłów. Brała udział w programie: „Nordic Walking na Receptę”, w „Programie rehabilitacji i zapobiegania schorzeniom narządu ruchu poprzez usprawnienie stawu biodrowego – opracowanie ćwiczeń i urządzeń wspomagających” i wielu innych. Dodatkowo prowadziła kursy, warsztaty i wykłady m.in. na uczelniach w Grodnie, Portugalii, Słowenii i Irlandii. Posiada uprawnienia i certyfikaty uzyskane podczas kursów, w których uczestniczyła w Polsce i za granicą – w Irlandii, Szwajcarii,  Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, USA i Portugalii.

 W czym pomoże:Przekazać wiedzę z zakresu prewencji i autoterapii dysfunkcji w układzie ruchu. Pomóc przy tworzeniu projektów w obszarze nauk o zdrowiu.

 

Copyright 2017- 2020 - TopMinds