Organizatorzy


Stowarzyszenie Top 500 Innovators powstało w 2013 roku z inicjatywy absolwentów Programu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators (2011-2015). Zrzesza ono 443 członków, wśród których są naukowcy, przedsiębiorcy a także specjaliści z zakresu transferu technologii i komercjalizacji. Stowarzyszenie pełni funkcję interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i centrów transferu technologii w Polsce, wykorzystując doświadczenie członków Stowarzyszenia zdobyte na najlepszych uczelniach na świecie, tj. w Stanford University, University of California, Berkeley, University of Cambridge. University of Oxford.
Działalność Stowarzyszenia obejmuje promocję postaw innowacyjnych, przedsiębiorczości akademickiej, propagowanie idei współpracy nauki i biznesu oraz komercjalizacji badań naukowych.
Stowarzyszenie aktywnie angażuje się w działania i inicjatywy, szczególnie te, które dotyczą bezpośrednio społeczności akademickiej i kształcenia wyższego.
W ramach tych działań funkcjonują dwa zespoły: zespół ekspercki – który zajmuje się wspieraniem działań MNiSW w zakresie polityki naukowej (m.in. konsultacje projektów aktów prawnych) oraz zespół mentoringowy – który został powołany w celu stworzenia wyjątkowego programu szkoleniowo-mentoringowego tj. Programu TopMinds.

 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta od 1990 r. administruje Programem Fulbrighta w Polsce. Wyróżniającym się studentom i absolwentom polskich uczelni oferuje stypendia  na rozpoczęcie  studiów w USA,  doktorantom na  prowadzenia badań a pracownikom naukowym  na prowadzenie badań i wykładów w wybranej uczelni amerykańskiej. Instytucjom szkolnictwa wyższego oferuje możliwość zaproszenia amerykańskich wykładowców, badaczy, studentów lub specjalistów na semestr lub rok akademicki, do współpracy przy krótkoterminowym projekcie lub do wygłoszenia wykładu. Komisja prowadzi  centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA gdzie można uzyskać wiarygodne informacje na temat systemu szkolnictwa wyższego w USA. Komisja jest  organizacją non profit, której działalność finansowana jest przez Departament Stanu USA oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o umowę bilateralną.
Program Fulbrighta powstał 1946 roku z inicjatywy amerykańskiego senatora Jamesa Williama Fulbrighta.  Po 70 latach istnienia, jest obecny w 160 krajach. To jeden z największych, międzynarodowych programów wymiany naukowej na świecie. Sieć absolwentów tworzy ponad 370 000 osób, w tym czołowi przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu a także laureaci nagrody Nobla. Co roku przyznawanych jest ponad 8 000 stypendiów na całym świecie. W Polsce, po 58 latach działalności, z wymiany naukowej skorzystało ponad 4 000 osób. Co roku Komisja Fulbrighta przyznaje ok. 100 stypendiów.