Zostań mentorem

Drogie Topowiczki i Drodzy Topowicze

Drogie Absolwentki i Drodzy Absolwenci Programu Fulbrighta,

Z radością informuję, że Stowarzyszenie Top500 Innovators oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, po zakończonej z sukcesem czwartej edycji programu mentoringowo-szkoleniowego TopMinds rozpoczynają realizację kolejnej! To przedsięwzięcie, w którym mentorzy i eksperci wspierają uczestników w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki w realizacji celów i zamierzeń, pomagają rozwinąć kompetencje interpersonalne, a także wskazują sposoby wzmocnienia poczucia wartości zawodowej i osobistej, dzieląc się z nimi własnymi doświadczeniami – sukcesami i porażkami.

Piąta edycja TopMinds 2022 skierowana jest do doktorantek i doktorantów lub studentek i studentów ostatniego roku studiów magisterskich, którzy planują karierę naukową w polskich lub zagranicznych ośrodkach naukowych. Celem programu jest przygotowanie młodych, zdolnych naukowców i naukowczyń do funkcjonowania w krajowym i międzynarodowym środowisku akademickim. Edycja potrwa od stycznia do czerwca 2022.

Obecnie poszukujemy osób do pełnienia roli mentorów/mentorek i ekspertów/ekspertek. Do roli mentorów poszukujemy aktywnych naukowców, rozumiejących wagę współpracy międzynarodowej i mających w tym zakresie istotne doświadczenie (a także tytuł minimum doktora). Zaś do roli ekspertów szukamy osób, które nie będą mogły się zaangażować w tej edycji jako mentorzy, ale są gotowe wesprzeć swoją wiedzą i doświadczeniem pary mentorskie w osiągnięciu założonego celu mentoringu. 

Nabór osób chętnych do pełnienia wybranej roli prowadzimy przez formularz internetowy dostępny pod tym linkiem.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 października do 23:55.

Role i obowiązki mentora/mentorki oraz eksperta/ekspertki określa regulamin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim przed wysłaniem zgłoszenia.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie oznacza automatycznego przyjęcia do programu. Ostateczną decyzję o przyjęciu do grona mentorów i mentorek edycji podejmie rada programowa w oparciu o przyjęte kryteria i informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym. O decyzji poinformujemy po 8.10.2021 r.

W razie pytań dot. naboru prosimy o kontakt pod adresem email: [email protected] 

Informacje organizacyjne

Edycja TopMinds 2022 będzie realizowana od końca stycznia do końca czerwca 2022 roku. Będą się na nią składały spotkania szkoleniowe i warsztaty oraz indywidualny mentoring. Zakładamy udział około 20 par mentorskich. Nabór mentorowanych rozpocznie się w październiku tak, abyśmy w połowie grudnia mogli potwierdzić zarówno mentorom, jak i mentorowanym dobór par mentorskich. Pełen harmonogram edycji 2022 będzie niebawem opublikowany na stronie programu, poniżej przekazujemy istotne terminy, w których wymagany jest udział mentorów:

  • BootCamp (28-30.01.2022, Warszawa): Szkolenia wprowadzające do mentoringu (zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących mentorów);
  • Midterm Meeting (1-3.04.2022, Warszawa): Superwizja mentorska i szkolenie kompetencyjne.
  • Podsumowanie programu (25-26.06.2022, Warszawa lub okolice): Warsztat ewaluacji współpracy mentorskiej.

Od mentorów i mentorek oczekujemy przede wszystkim, że w trakcie trwania programu:

  • wesprą swoich mentorowanych poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem;
  • pomogą mentorowanym w planowaniu ścieżki rozwoju naukowego, identyfikowaniu i rozwijaniu kompetencji; oraz
  • poświęcą na to nie mniej niż 4 godziny miesięcznie – w formie tradycyjnych spotkań, rozmów telefonicznych albo za pośrednictwem platform wideokonferencyjnych; 
  • wezmą udział w ewaluacji programu (wypełnienie comiesięcznych ankiet ewaluacyjnych).

Od ekspertów i ekspertek oczekujemy przede wszystkim, że w trakcie trwania programu:

  • podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami oraz pomogą w podjęciu decyzji związanych z realizacją określonych celów mentoringu par mentorskich uczestniczących w programie;
  • poświęcą nie mniej niż 5h na pracę z parami mentorskimi;  
  • wezmą udział w ewaluacji programu (przesłanie notek podsumowujących konsultacje).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mentorom i mentorkom oferujemy wsparcie w realizacji indywidualnego mentoringu i szkolenia rozwijające kompetencje w tym zakresie, udział w programie o ważnym celu społecznym, okazję do integracji z zaangażowanymi społecznie i wyróżniającymi się naukowcami, a przede wszystkim satysfakcję z udziału w rozwoju naukowym i osobistym młodych, obiecujących badaczek i badaczy. 

Ekspertom i ekspertkom oferujemy możliwość udziału w szkoleniu kompetencyjnym, możliwość poznania zaangażowanych społecznie mentorów i mentees oraz satysfakcję ze wsparcia ich rozwoju.

Osobom spoza Warszawy na potrzeby ww. spotkań stacjonarnych zapewniamy nocleg w hotelu oraz wyżywienie (nie zwracamy kosztów dojazdu).

W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji,

Scroll to Top
Loading...
Skip to content