Zostań mentorem

Drogie Topowiczki i Drodzy Topowicze

Drogie Absolwentki i Drodzy Absolwenci Programu Fulbrighta,

Stowarzyszenie Top500 Innovators oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, po zakończonej z sukcesem piątej edycji programu mentoringowo-szkoleniowego TopMinds rozpoczynają realizację kolejnej! To przedsięwzięcie, w którym mentorzy i mentorki wspierają uczestników w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki w realizacji celów i zamierzeń, pomagają rozwinąć kompetencje interpersonalne, a także wskazują sposoby wzmocnienia poczucia wartości zawodowej i osobistej, dzieląc się z nimi własnymi doświadczeniami – sukcesami i porażkami.

Szósta edycja TopMinds 2023 skierowana jest do doktorantek i doktorantów lub studentek i studentów ostatniego roku studiów magisterskich, którzy planują karierę naukową w polskich lub zagranicznych ośrodkach naukowych. Celem programu jest przygotowanie młodych, zdolnych naukowców i naukowczyń do funkcjonowania w krajowym i międzynarodowym środowisku akademickim. Edycja potrwa od stycznia do czerwca 2023.

Obecnie poszukujemy osób do pełnienia roli mentorów i mentorek: aktywnych naukowców i naukowczyń, rozumiejących wagę współpracy międzynarodowej i mających w tym zakresie istotne doświadczenie (a także tytuł minimum doktora).

Nabór prowadzimy przez formularz internetowy dostępny pod tym linkiem.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2022 r. do 23:55.

Role i obowiązki mentora/mentorki określa regulamin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim przed wysłaniem zgłoszenia.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie oznacza automatycznego przyjęcia do programu. Ostateczną decyzję o przyjęciu do grona mentorów i mentorek edycji podejmie rada programowa w oparciu o przyjęte kryteria i informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym. O decyzji poinformujemy po 7.10.2022 r.

W razie pytań dot. naboru prosimy o kontakt pod adresem email: [email protected] 

Informacje organizacyjne

Edycja TopMinds 2023 będzie realizowana od połowy stycznia do końca czerwca 2023 roku. Będą się na nią składały spotkania szkoleniowe oraz indywidualny mentoring. Zakładamy udział około 16-20 par mentorskich. Nabór mentorowanych rozpocznie się w październiku tak, abyśmy w połowie grudnia mogli potwierdzić zarówno mentorom, jak i mentorowanym dobór par mentorskich. Pełen harmonogram edycji 2023 będzie niebawem opublikowany na stronie programu, poniżej przekazujemy istotne terminy, w których wymagany jest udział mentorów:

  • BootCamp (14-15.01.2023, Warszawa): Szkolenia wprowadzające do mentoringu (zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących mentorów);
  • Midterm Meeting (25-26.03.2023, Częstochowa): Superwizja mentorska i networking.
  • Podsumowanie programu (16.06.2023, Warszawa lub okolice): Rozdanie dyplomów i networking.

Od mentorów i mentorek oczekujemy przede wszystkim, że w trakcie trwania programu:

  • wesprą swoich mentorowanych poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem;
  • pomogą mentorowanym w planowaniu ścieżki rozwoju naukowego, identyfikowaniu i rozwijaniu kompetencji;
  • poświęcą na to nie mniej niż 4 godziny miesięcznie – w formie tradycyjnych spotkań, rozmów telefonicznych albo za pośrednictwem platform wideokonferencyjnych; 
  • wezmą udział w ewaluacji programu (wypełnienie ankiet ewaluacyjnych).

Mentorom i mentorkom oferujemy wsparcie w realizacji indywidualnego mentoringu – szkolenie i superwizję rozwijające kompetencje w tym zakresie, udział w programie o ważnym celu społecznym, okazję do integracji z zaangażowanymi społecznie i wyróżniającymi się naukowcami, a przede wszystkim satysfakcję z udziału w rozwoju naukowym i osobistym młodych, obiecujących badaczek i badaczy. 

Osobom  spoza Warszawy/Częstochowy na potrzeby ww. spotkań stacjonarnych zapewniamy nocleg w hotelu oraz wyżywienie (nie zwracamy kosztów dojazdu).

Scroll to Top
Loading...
Skip to content