Zdjęcie grupowe uczestników TopMinds

TopMinds to program mentoringowy, który otwiera młodym, polskim naukowcom i naukowczyniom drzwi do międzynarodowej kariery. Zapraszamy do niego studentów i doktorantów wyróżniających się na polu naukowym, pełnych pasji i ambicji, stawiających nie tylko na sukces w środowisku akademickim, ale też nieustanny rozwój. 

Wierzymy w potencjał, jaki tkwi w mentoringu, opartym na budowaniu relacji, indywidualnym podejściu oraz transferze wiedzy i doświadczeń. Dlatego każdy i każda z naszych uczestników i uczestniczek ma wyjątkową szansę realizować się pod opieką jednego ze współpracujących z nami naukowców, ekspertek i ekspertów, reprezentujących różne dziedziny nauki i kultury.

W czasie kilku miesięcy spotkań mentoringowych, licznych warsztatów, szkoleń i paneli uczestnicy TopMinds planują swoją ścieżkę kariery naukowej i uczą się, w jaki sposób osiągnąć własne, ambitne cele. To również okres intensywnego samorozwoju. Jak zbudować markę osobistą? Jak mówić o nauce, by podbić serca słuchaczy? Jak oswoić porażki? Co zrobić, by stres stał się naszym sprzymierzeńcem? 

Dzięki TopMinds uczestnicy zdobywają wiedzę, ale też wzmacniają kluczowe kompetencje, siłę i wiarę w siebie. I w swój sukces. Dotychczas odbyło się sześć edycji programu, z których skorzystało już niemal 190 młodych osób oraz ich mentorów. 

Inicjatorami TopMinds są Stowarzyszenie Top 500 Innovators, zrzeszające naukowców, przedsiębiorców a także specjalistów z zakresu transferu technologii i komercjalizacji oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, która umożliwia wymianę naukową i kulturową pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Mentoring

Indywidualne wsparcie w obliczu bieżących wyzwań i problemów.

Umiejętności

Udział w szkoleniach umożliwiających rozwój kompetencji.

Dobre praktyki

Spotkania z ekspertami, wymiana doświadczeń zgodnie z zasadą ucz się od najlepszych!

Sieć kontaktów

Okazje do wielu cennych spotkań – poznania zarówno rówieśników, jak i ekspertów z wielu dziedzin.

Mentorowani poprzednich edycji o programie

Organizatorzy

Stowarzyszenie Top500 Innovators

Stowarzyszenie powstało w 2013 roku z inicjatywy absolwentów Programu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators (2011-2015). Zrzesza ono 443 członków, wśród których są naukowcy, przedsiębiorcy a także specjaliści z zakresu transferu technologii i komercjalizacji.

Stowarzyszenie pełni funkcję interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i centrów transferu technologii w Polsce, wykorzystując doświadczenie członków Stowarzyszenia zdobyte na najlepszych uczelniach na świecie, tj. w Stanford University, University of California, Berkeley, University of Cambridge, University of Oxford.

Strona organizatora

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Komisja jest organizacją non-profit, która od 1990 r. administruje Programem Fulbrighta w Polsce. Wyróżniającym się studentom i absolwentom polskich uczelni oferuje stypendia na rozpoczęcie studiów w USA, doktorantom na prowadzenie badań a pracownikom naukowym na prowadzenie badań i wykładów w wybranej uczelni amerykańskiej.

Instytucjom szkolnictwa wyższego oferuje możliwość zaproszenia amerykańskich wykładowców, badaczy, studentów lub specjalistów na semestr lub rok akademicki, do współpracy przy krótkoterminowym projekcie lub do wygłoszenia wykładu. Komisja prowadzi centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA.

Strona organizatora

Partnerzy

Partnerem edycji 2023 i 2024 jest Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska to najstarsza i największa uczelnia w regionie częstochowskim z ponad 70-letnią tradycją. Zapraszamy na stronę www.pcz.pl

Scroll to Top
Loading...
Skip to content