Edycja 2019 programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds

Edycja 2019 trwała od stycznia do czerwca 2019. W edycji wzięło udział 43 uczestników, wybranych w procesie rekrutacji spośród 185 aplikujących studentów i doktorantów z 65 uczelni w całym kraju.

Przez cały okres trwania programu uczestnicy byli objęci mentoringiem indywidualnym i pod opieką wybranego mentora/mentorki realizowali zaplanowane cele.

Poza mentoringiem uczestnicy mieli możliwość skorzystania z dodatkowych form wsparcia:

  • szkoleń pozwalających na rozwój kompetencji interpersonalnych: dot. budowania własnej marki, przygotowywania wystąpień publicznych w stylu TED i komunikacji w zespole,
  • spotkań z ekspertami ze świata nauki i biznesu
  • udziału w dyskusjach poświęconych aktualnym dla społeczności akademickiej tematom: roli kobiet w nauce oraz zagadnieniom prawa autorskiego w pracy naukowej.

Podsumowanie edycji

Harmonogram edycji

Rekrutacja do programu

19.11-02.12.2018

Wyniki rekrutacji

21.12.2018

TopMinds BootCamp

18-20.01.2019, Centrum Konferencyjne k/Warszawy

Sesja szkoleniowa

 1-2.03.2019, Centrum Konferencyjne k/Warszawy

Midterm meeting

 5-6.04.2019, Centrum Konferencyjne k/Warszawy

Sesja szkoleniowa

10-11.05.2019, Centrum Konferencyjne k/Warszawy

Zakończenie programu

14.06.2019, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa

Program był finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w ramach programu “DIALOG” na lata 2017 – 2019.

Edycję 2019 wspierali: Collegium Wratislaviense i Bury & Bury Kancelaria patentowa sp. z o.o.

Scroll to Top
Loading...
Skip to content