Edycja 2022

TopMinds to program mentoringowy, który otwiera młodym, polskim naukowcom drzwi do międzynarodowej kariery.

Bieżąca edycja kierowana jest do studentów i studentek ostatniego roku studiów magisterskich, planujących swoją karierę w obszarze nauki oraz dla osób już przygotowujących rozprawę doktorską na polskiej uczelni (lub w innej instytucji naukowej czy badawczej) a ponadto wyróżniających się na polu naukowym – do osób, które charakteryzuje pasja i ambicja. Nabór do bieżącej edycji został zamknięty 8 listopada 2021 r.

Co czeka uczestniczki i uczestników?

Program mentoringowy TopMinds 2022, podobnie jak poprzednie edycje, oparty jest na indywidualnej ścieżce rozwoju uzgodnionej we współpracy z Mentorem oraz szkoleniach i warsztatach, które odbywają się  podczas 1-2 dniowych zjazdów w Warszawie a także online. W bieżącej edycji pary mentorskie dostaną też dodatkowe wsparcie, w postaci możliwości indywidualnych konsultacji z ekspertami.

Według mnie mentoring to szansa na zatrzymanie swojego biegu i zadanie pytania – gdzie tak biegnę? To szansa dla obu stron na twórczą dyskusję, która pozwoli w przyszłości bardziej świadomie kierować swoją karierą i rozwojem. Dzięki wspólnym rozmowom zarówno Ola, jak i ja poznaliśmy nową perspektywę. Świetnie spędziliśmy czas!

Grzegorz Liśkiewicz, mentor w edycji TopMinds 2021
 • W programie przewidziano szkolenia stacjonarne a udział w nich jest obowiązkowy – harmonogram wydarzeń poniżej. Organizatorzy zapewniają dotrzymanie niezbędnych warunków sanitarnych (duże sale, dostępność środków do dezynfekcji).
 • Mentrowani zostaną zaproszeni także na szkolenia online – to kolejna szansa na poszerzenie swojej wiedzy i zdobycie nowych kompetencji.
 • Praca indywidualna z mentorem odbywać się będzie – w zależności od potrzeb i możliwości – w formie bezpośredniej lub zdalnej (np. przez telefon lub wideokonferencję).
 • Udział w programie jest bezpłatny, koszty związane z udziałem w zjazdach (noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe) pokrywają Organizatorzy. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.
 • Poza szkoleniami i pracą z mentorem przewidujemy także wsparcie w postaci konsultacji z ekspertami, w następujących obszarów tematycznych:
  • warsztat badacza – oprogramowanie do bibliografii, praca z PDF-ami i organizacja notatek, workflow i jego automatyzacja,
  • konstruowanie budżetu we wnioskach grantowych (NCN i inne krajowe i zagraniczne)
  • pisanie i publikowanie artykułów naukowych,
  • komercjalizacja badan,
  • ochrona własności intelektualnej,
  • Akademicki Savoir Vivre
  • przygotowanie i przeprowadzanie eksperymentów badawczych,
  • statystyka w badaniach naukowych

Program jest naprawdę bogaty:

styczeń 28, 2022

Bootcamp TopMinds

28-30.01.2022
Szkolenie wprowadzające do mentoringu dla mentees
Szkolenie wprowadzające do mentoringu dla mentorów – dwie grupy (zaawansowana i początkująca)
Stypendia i granty dla doktorantów

styczeń 28, 2022
luty 26, 2022

Szkolenia online dla mentees – cz.1.

26-27.02.2022
Pisanie artykułów naukowych
Szkolenie z prawa autorskiego

luty 26, 2022
kwiecień 1, 2022

MidTerm meeting

1-3.04.2022
Mentorzy: Superwizja i szkolenie kompetencyjne
Mentees: Komunikowanie nauki
Debata oksfordzka

kwiecień 1, 2022
maj 21, 2022

Szkolenia online dla mentees – cz.2.

21-22.05.2022
Naukowiec w sieci
Data Management

maj 21, 2022
czerwiec 25, 2022

Uroczyste zakończenie edycji

25-26.06.2022
Warsztat ewaluacji współpracy mentorskiej
Rozdanie dyplomów

czerwiec 25, 2022

Uwaga! Podany harmonogram ma charakter wstępny – zakres tematyczny poszczególnych zjazdów może ulec zmianie.

Termin nadsyłania zgłoszeń minął 8.11.2021 r. Otrzymaliśmy 180 zgłoszeń, do rozmów kwalifikacyjnych zaprosiliśmy 44 osoby, z których 24 zakwalifikowały się do udziału w edycji. Wyniki rekrutacji zostały opublikowane w dziale „Aktualności”.

Scroll to Top
Loading...
Skip to content